Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Identifikační číslo: 2184
Univerzitní e-mail: ivo.zdrahal [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
 
Externí učitel - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Charakteristika a analýza zemědělství Itálie - vybrané okruhy
Autor: Ing. Barbora Martinů
Pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Vedoucí práce: Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Oponent:prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Charakteristika a analýza zemědělství Itálie - vybrané okruhy
Abstrakt:Martinů, B. Charakteristika a analýza zemědělství Itálie -- vybrané okruhy. Bakalářská práce. Brno, 2012. Bakalářská práce charakterizuje rozměr a vývoj zemědělství Itálie dle vybraných ukazatelů. Teoretická část se zabývá vymezením produkčních a mimoprodukčních funkcí agrárního sektoru, charakteristikou agrárního trhu, agrobyznysu a trvale udržitelného rozvoje zemědělství. Vlastní práce analyzuje podmínky pro rozvoj zemědělství na základě makroekonomických a demografických ukazatelů. Vývoj agrárního sektoru Itálie je zkoumán pomocí ukazatelů, jako je rozloha obhospodařované půdy, velikost farem, spotřeba, cenová hladina, zahraniční obchod, či uplatňovaná agrární politika v zemi. Získané poznatky je dále možné použít k odhadu budoucího vývoje zemědělství v Itálii.
Klíčová slova:Itálie, Spotřeba potravin, cenový vývoj, zahraniční obchod, rostlinná a živočišná produkce, socioekonomická struktura výrobců

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D..