Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Identifikační číslo: 2184
Univerzitní e-mail: ivo.zdrahal [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
 
Externí učitel - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Zemědělský podnik v podnikatelském prostředí agrobyznysu
Autor: Ing. Jana Masaříková
Pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Vedoucí práce: Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Oponent:Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Zemědělský podnik v podnikatelském prostředí agrobyznysu
Abstrakt:Bakalářská práce se zabývá vývojem činnosti zemědělského podniku v podnikatelském prostředí agrobyznysu. V práci se řeší vývoj produkce mléka na současném evropském a českém trhu, jeho regulace státem, případně EU. Následně je vypracována ekonomická analýza vybraného zemědělského podniku s důrazem na ekonomické souvislosti chovu mléčného skotu. Při výpočtu nákladů je použita dvoustupňová kalkulační metoda. V rámci vývoje ceny posloužilo porovnání s ostatními členskými zeměmi a českými zemědělskými podniky. Posledním cílem práce je vyhodnocení provedených analýz a formulace doporučení pro daný podnik.
Klíčová slova:regulace trhu, agrobyznys, trh s mlékem, rostlinná výroba, kalkulace nákladů, vývoj cen, živočišná výroba

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D..