Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Identifikační číslo: 2184
Univerzitní e-mail: ivo.zdrahal [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
 
Externí učitel - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Analýza odvětví výroby, zpracování a konzervování masa a masných výrobků v ČR
Autor: Ing. Martina Dočkalíková
Pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Vedoucí práce: Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Oponent:Ing. Tomáš Sadílek
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Analýza odvětví výroby, zpracování a konzervování masa a masných výrobků v ČR
Abstrakt:Tato bakalářská práce se zabývá vývojem odvětví výroby, zpracování a konzervování masa a masných výrobků a ekonomickou situací významných masozpracujících podniků v ČR. Analyzuje produkční a ekonomické trendy hodnoceného oboru, včetně jeho pozice v rámci potravinářského průmyslu. Je provedeno mezinárodní srovnání produktivity práce v oboru vůči ostatním zemím EU. Při analýze vybraných podniků je aplikováno zhodnocení ekonomické situace těchto podniků s využitím technicko-ekonomických souvislostí výroby a ukazateli finanční analýzy. Výsledky jsou pak podkladem pro zhodnocení vývoje daného odvětví jako celku a těchto vybraných podniků.
Klíčová slova:masozpracující průmyslu, masozpracující podniky v ČR, finanční analýza, produktivita práce

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D..