Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Identifikační číslo: 2184
Univerzitní e-mail: ivo.zdrahal [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
 
Externí učitel - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Obilovina jako nosný program rodinné farmy
Autor: Ing. Miroslav Dihel
Pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Vedoucí práce: Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Oponent:Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Obilovina jako nosný program rodinné farmy
Abstrakt:Bakalářská práce na téma Obilovina jako nosný program rodinné farmy se zabývá vlivem změn podnikatelského prostředí agrobyznysu na konkrétní zemědělský podnik -- rodinnou farmu, jejíž profilovou komoditou je pšenice ozimá. Bakalářská práce rovněž vystihuje princip fungování agrárního trhu, jeho modifikace jak na straně poptávky, tak i nabídky. V této souvislosti je rovněž zkoumán vývoj na trhu obilovin, se zaměřením na pšenici ozimou, ve světovém, evropském i regionálním měřítku. Je rovněž zachycen vliv vstupu České republiky do Evropské unie a jeho dopady na trh s obilovinami, následně je toto ověřováno v konkrétním podniku a v technicko-ekonomických souvislostech ukázáno, do jaké míry se změny na trhu obilovin a jeho regulace projevují ve výsledcích hospodaření.
Klíčová slova:společná zemědělská politika, pšenice ozimá, transformační proces, agrární trh, agrobyznys

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D..