Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Identifikační číslo: 2184
Univerzitní e-mail: ivo.zdrahal [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
 
Externí učitel - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Agrární zahraniční obchod ČR - komoditní vertikála kravské mléko/mléčné výrobky
Autor: Bc. Jana Baloghová
Pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Vedoucí práce: Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Oponent:doc. Ing. Milan Palát, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Agrární zahraniční obchod ČR - komoditní vertikála kravské mléko/mléčné výrobky
Abstrakt:BALOGHOVÁ, J. Agrární zahraniční obchod ČR -- komoditní vertikála kravské mléko/mléčné výrobky. Bakalářská práce. Brno, 2012 Tato bakalářská práce se zabývá vývojem komoditní vertikály mléka a jejím vlivem na zahraniční obchod s mlékem a mléčnými produkty. Je zde uvedeno srovnání produkce v ČR s celkovou světovou produkcí mléka, světové ceny a největší producenti mléka. Na základě zjištěných poznatků je sestavena analýza zahraničního obchodu s mlékem a mléčnými produkty. Tato analýza umožňuje zjistit strukturu produktů a zemí, které mají největší význam v zahraničním obchodu ČR. Dále analýza zkoumá podíl výrobků s nízkou a vysokou přidanou hodnotou v rámci celkového exportu a importu.
Klíčová slova:zahraniční obchod, agrární trh, agrobyznys, mléko, mléčné výrobky

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D..