Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Identifikační číslo: 2184
Univerzitní e-mail: ivo.zdrahal [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
 
Externí učitel - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Charakteristika a analýza zemědělství Rakouska - vybrané okruhy
Autor: Bc. Šárka Drápelová
Pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Vedoucí práce: Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Oponent:prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Charakteristika a analýza zemědělství Rakouska - vybrané okruhy
Abstrakt:Abstrakt DRÁPELOVÁ, Š. Charakteristika a analýza zemědělství Rakouska - vybrané okruhy. Bakalářská práce, Brno 2012 Bakalářská práce zaznamenává a hodnotí vývoj agrárního sektoru s pomocí několika vybraných ukazatelů. Dle vybraných charakteristik je popsán vývoj zemědělství. Práce se skládá z několika dílčích částí. Základní informace o Rakousku, charakteristika a analýza zemědělství, vymezení rostlinné a živočišné produkce a na vybraných zemědělských komoditách detailnější analýza zemědělského sektoru. Dále je popsán zemědělský obchod a vývoj cen u vybraných komodit. V závěru práce jsou diskutované zjištěné výsledky. Klíčová slova: Rakousko, zemědělský sektor, rostlinná a živočišná výroba.
Klíčová slova:rostlinná a živočišná výroba, Rakousko, zemědělský sektor

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy práceErrataPosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D..