Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Identifikační číslo: 2184
Univerzitní e-mail: ivo.zdrahal [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
 
Externí učitel - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vývoj pivovarnictví v Kraji Vysočina
Autor: Bc. Jan Křišík
Pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Vedoucí práce: Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Oponent:Ing. Mojmír Sabolovič, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vývoj pivovarnictví v Kraji Vysočina
Abstrakt:Cílem bakalářské práce je charakterizovat vývoj pivovarnictví v Kraji Vysočina a analyzovat vývoj ekonomické situace nejvýznamnějších pivovarů v tomto kraji V práci je zpracována charakteristika a analýza odvětví pivovarnictví jak v České republice, tak v Kraji Vysočina, spolu s ekonomickou analýzou vybraných pivovarů v kraji. Metodicky je práce rozdělena do dvou částí. V první části jsou shrnuty základní (technologické i ekonomické) teoretické poznatky sloužící pak jako východiska pro další řešení. Je nastíněna historie pivovarnictví v českých zemích. Druhá část se zabývá samotnou analýzou trhu s pivem ve světě a v České republice. Je vymezeno odvětví pivovarnictví v Kraji Vysočina a provedena ekonomická analýza vybraných pivovarů ve vazbě na technicko-ekonomické souvislosti výroby a ukazateli finanční analýzy. Na základě výsledků analýz byly vyvozeny odpovídající závěry a doporučení.
Klíčová slova:pivovarnictví, regionální pivovary, Kraj Vysočina, finanční analýza

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D..