Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Identifikační číslo: 2184
Univerzitní e-mail: ivo.zdrahal [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
 
Externí učitel - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vývoj ekonomické situace vybraného potravinářského podniku
Autor: Ing. Ivana Strmisková
Pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Vedoucí práce: Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Oponent:Ing. Radka Redlichová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vývoj ekonomické situace vybraného potravinářského podniku
Abstrakt:Tato bakalářská práce se zabývá vývojem ekonomické situace vybraného potravinářského podniku a analýzou vlivu vstupu nadnárodní společnosti na produkční a ekonomické výsledky. Sledovaným podnikem je akciová společnost STAROBRNO působící v sektoru výroby nápojů. Práce je formálně rozdělena do dvou částí doplněných analýzou pivovarnického průmyslu jak ve světě, tak v České republice a profilem společnosti. V první části práce, literární rešerši, je charakterizován agrobyznys, základní pojmy, význam a metody výpočtu finanční analýzy. Druhá část práce je věnována samotnému zkoumání vývoje a struktury finanční a majetkové základny podniku za pomoci uvedených metodických postupů. Na základě zjištěných hodnot je analyzovaný podnik srovnán s konkurencí. Získané výsledky jsou podkladem pro zhodnocení celkové finanční situace podniku a následnou formulaci doporučení.
Klíčová slova:agrobyznys, finanční analýza, analýza odvětví pivovarnictví, finanční situace, podnik, potravinářský průmysl, rozbor účetních výkazů

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D..