Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Identifikační číslo: 2184
Univerzitní e-mail: ivo.zdrahal [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
 
Externí učitel - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Finanční analýza vybraného podniku
Autor: Bc. Vendula Poláčková
Pracoviště: Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Vedoucí práce: Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Oponent:Ing. Romana Pikulová, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Finanční analýza vybraného podniku
Abstrakt:Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním finanční analýzy podniku SOR Libchavy s.r.o. v letech 2003 až 2007 a návrhem doporučení pro zlepšení stávající situace. Analýza společnosti byla provedena na základě rozboru účetních výkazů. Práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a praktické. V teoretické části je definován pojem finanční analýza a její nejčastěji používané metody a postupy. Praktická část se zabývá samotnou analýzou společnosti pomocí výpočtu horizontální a vertikální analýzy, analýzy poměrových a rozdílových ukazatelů, analýzy pyramidových soustav ukazatelů a predikce finanční tísně podniku. Na základě uvedených postupů bylo zjištěno, že finanční situace podniku je dobrá. Byly navrženy některé doporučení na zlepšení stávající situace.
Klíčová slova:aktivita, účetní výkazy, finanční analýza, likvidita, zadluženost, rentabilita

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D..