Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Identifikační číslo: 2184
Univerzitní e-mail: ivo.zdrahal [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
 
Externí učitel - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Analýza finanční situace vybraného podniku
Autor: Ing. Jana Čelešová
Pracoviště: Ústav podnikové ekonomiky (PEF)
Vedoucí práce: Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Oponent:Ing. Tomáš Sadílek
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Slovenština

Čeština        Slovenština        Angličtina

Název práce:Finančná analýza podniku
Abstrakt:Cieľom tejto práce je zhodnotiť finančnú situáciu zvoleného podniku využitím ukazovateľov finančnej analýzy a na základe jej výsledkov navrhnúť vhodné opatrenia pre odstránenie zistených nedostatkov v činnosti podniku. Na anylýzu podniku je použitá horizontálna a vertikálna analýza, analýza pomerových ukazovateľov, analýza pyramídových sústav ukazovateľov a modely predikcie finančnej tiesne.
Klíčová slova:finančná analýza, Výkaz ziskov a strát, aktíva, pasíva, Súvaha

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePřílohy prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D..