Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.
Identifikační číslo: 2184
Univerzitní e-mail: ivo.zdrahal [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
 
Externí učitel - Agronomická fakulta (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     
Stáže     Orgány     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kateřina Altmanová
Vývojové tendence a ekonomická diferenciace v masozpracujícím průmyslu v zemích EU
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
2.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Veronika Antošová, Ph.D.
Léčivé, aromatické a kořeninové rostliny - perspektivy komodit
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
3.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Nicol Asfourová
Analýza struktur ovládání v Komunitou podporovaném zemědělství v České republice
leden 2016Zobrazení závěrečné práce
4.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jana Babáčková
Podmínky rozvoje vinařského podniku v současném modelu zemědělství
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Babáčková
Rozvoj horizontálních struktur ovládání v českém vinařství - segment vín originální certifikace
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ema Balaščáková
Dynamics of Agri-food trade between European Union and Central Africa
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
7.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Markéta Bálková
Centra sdílených služeb jako faktor rozvoje regionu
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Jana Baloghová
Agrární zahraniční obchod ČR - komoditní vertikála kravské mléko/mléčné výrobky
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
9.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Martina Bartalová
xxx
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Kateřina Blažková
Lidské zdroje v zemědělství států EU
leden 2012Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Simona Bogrová
Síť jako nástroj rozvoje venkova
leden 2010Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lenka Bučková
Změny v komoditní vertikále prasata-vepřové maso v USA
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Zdeňka Cahlíková
Dynamika agrárně potravinářského obchodu mezi Evropskou unií a zeměmi Jihoafrického rozvojového společenství
prosinec 2018Zobrazení závěrečné práce
14.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Šárka Cieślarová
Možnosti uplatnění vermikompostování pro zlepšení ekonomické, sociální a environmentální situace vybraných skupin obyvatel v Jihoafrické republice
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Šárka Cieślarová
Potravinová bezpečnost jako jedna z priorit Afriky
leden 2016Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jana Čelešová
Analýza finanční situace vybraného podniku
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Kristína Čikošová
xxx
prosinec 2016Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Romana Dacerová
Podmínky rozvoje a reakce regionálního potravinářského podniku na změnu podnikatelského prostředí
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Barbora Daňková, Ph.D.
Posouzení finanční situace podniku na základě rozboru účetních výkazů
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
20.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Miroslav Dihel
Obilovina jako nosný program rodinné farmy
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
21.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Miroslav Dihel
Postavení a úloha rodinných farem v zemědělství USA
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
22.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Ilona Dittrichová
Odraz vstupu na společný trh EU v zahraničním obchodě České republiky: komoditní vertikála prasata-vepřové maso
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Martina Dočkalíková
Analýza odvětví výroby, zpracování a konzervování masa a masných výrobků v ČR
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Josef Dostál
Rozhodující kriteria volby výrobní struktury rostlinné výroby v zemědělském podniku
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
25.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Lucie Dostálová
Vývoj komoditní vertikály brambor v podmínkách České republiky
duben 2021Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Šárka Drápelová
Charakteristika a analýza zemědělství Rakouska - vybrané okruhy
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tomáš Dvořák
Přímé zahraniční investice do půdy v rozvojových zemích: dopady na potravinovou bezpečnost a právo na potraviny
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
28.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Karolína Fojtíková
Dynamika agrárního obchodu mezi Evropskou unií a zeměmi Společného jihoamerického trhu
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
29.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Adéla Georgievová
Turismus jako příležitost pro rozvoj vinařského podniku
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
30.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Bc. Ing. Lucia Geročová
Ekonomické souvislosti vývoje mlékárenství v ČR
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
31.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ing. Lucia Geročová
Specifika vývoje zemědělství států EU - Slovensko
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
32.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lenka Gregorová
Změny v rozsahu a struktuře rostlinné výroby v ČR po vstupu do EU
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
33.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Jakub Grym
Intenzita intra-odvětvového agrárního obchodu České republiky
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
34.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Jakub Grym
Vývoj komoditní vertikály kukuřice v podmínkách České republiky
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
35.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Tomáš Grym
Intenzita intra-odvětvového agrárního zahraničního obchodu České republiky - segment obchodu ve vazbě na komoditní vertikálu masa
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
36.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Tomáš Grym
Vývoj komoditní vertikály jatečné drůbeže v podmínkách České republiky
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
37.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kateřina Hajná
Rozvoj a charakteristika bedýnkových systémů dodávek zemědělských produktů v České republice
leden 2016Zobrazení závěrečné práce
38.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Kateřina Hajná
Vývoj pivovarnictví ve Zlínském kraji
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
39.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Bc. Ing. Jana Hejlová
Vývojové tendence zemědělství v Kraji Vysočina
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
40.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ing. Jana Hejlová
Vývoj pivovarnictví ve vybraném regionu
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
41.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Simona Heroutová
Vývojové tendence zemědělství v Jihomoravském kraji
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
42.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: David Hrdlička
Přístupy k podpoře zemědělství v regionech
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
43.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Petra Hrozková
Len a konopí - perspektivy komodit v českém zemědělství
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
44.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Nikola Hülleová
Možnosti rozvoje zemědělského podniku zaměřeného na chov pštrosů
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
45.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Vendula Chybová
Vývojové tendence agrárního zahraničního obchodu České republiky v období po vstupu do Evropské unie
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
46.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kristýna Janderová
Studentské stáže v rozvojových zemích jako metoda globálního rozvojového vzdělávání
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
47.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Helena Lisa Jansová
The EU limits in farmland usage for biomass production as a renewable source of energy
leden 2009Zobrazení závěrečné práce
48.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Lukáš Jašek
Specifika vývoje zemědělství států EU - Irsko
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
49.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Kristýna Jeřábková
Květinářská produkce v Keni, Etiopii a Ugandě: zhodnocení ekonomických, sociálních a environmentálních důsledků zapojení do globálních produkčních sítí
prosinec 2014Zobrazení závěrečné práce
50.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Michal Jetelina
Intenzita a determinanty intra odvětvového obchodu České republiky: segment výrobků automobilového průmyslu
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
51.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Lenka Juráňová
Vývojové tendence agrárního obchodu Argentiny, Paraguaye a Uruguaye
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
52.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Josef Kazatel
Vývojové tendence komoditní vertikály mléka v podmínkách České republiky
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
53.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Klofandová
Posouzení finanční situace podniku
leden 2010Zobrazení závěrečné práce
54.Závěrečná práce je nekompletníDPAutor: Bc. Lucie Knosová
Komunitou podporovaného zemědělství - předpoklady, přínosy a omezení modelu v podmínkách českého agrobyznysu
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
55.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Lucie Knosová
Vývoj pivovarnictví v Olomouckém kraji
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
56.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Petra Konkolská, DiS.
Snus - nová forma tabákových výrobků
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
57.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Martin Koutný
Vývoj zemědělství a agrární politiky Švýcarska
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
58.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Kateřina Kratochvílová
Finanční analýza vybraného podniku
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
59.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tereza Krčová
Vliv změn podnikatelského prostředí na zemědělský podnik
leden 2010Zobrazení závěrečné práce
60.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Veronika Kropáčková
Možnosti zapojení zemědělského podniku do komoditní vertikály mléka
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
61.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Iva Křepelová
Projevy globalizace a internacionalizace v komoditní vertikále prasata-vepřové maso
leden 2010Zobrazení závěrečné práce
62.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Jan Křišík
Vývoj pivovarnictví v Kraji Vysočina
leden 2012Zobrazení závěrečné práce
63.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Alena Křivánková
Možnosti podpory vzdělávání a zaměstnanosti mladých lidí v subsaharské Africe
prosinec 2016Zobrazení závěrečné práce
64.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Rea Křížová
Dynamika agrárního obchodu mezi Evropskou unií a zeměmi v regionu západní Afrika
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
65.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Petra Kubáčková
Projevy globalizace v produkci a užití obilovin
leden 2010Zobrazení závěrečné práce
66.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Lucie Kubíčková
Hodnocení hospodaření zemědělského podniku
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
67.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Hana Kudláčková
Možnosti rozvoje zemědělského podniku v podmínkách českého agrobyznysu
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
68.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Tereza Macháčková
Možnosti uplatnění konceptu komunitního turismu pro zlepšení socioekonomické situace vybrané komunity v Peru
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
69.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Alona Maldar
Dynamika agrárně zahraničního obchodu mezi Evropskou unií a Ruskem
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
70.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Michaela Malíčková
Rozvoj minipivovarů v Jihomoravském kraji
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
71.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lucie Mannová
Možnosti uplatnění principů kreativní ekonomiky pro zlepšení socioekonomické situace komunity: Případová studie Ban Tha Long, Thajsko
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
72.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Barbora Martinů
Charakteristika a analýza zemědělství Itálie - vybrané okruhy
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
73.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jana Masaříková
Zemědělský podnik v podnikatelském prostředí agrobyznysu
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
74.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Ing. Jana Matějková
Partnerství pro místní rozvoj na příkladu společnosti Starobrno a.s.
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
75.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Hana Matoušková
Finanční analýza vybraného podniku
leden 2011Zobrazení závěrečné práce
76.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Kamila Menšíková
Charakteristika a analýza zemědělství Španělska - vybrané okruhy
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
77.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Ing. Anna Michalicová
Specifika vývoje zemědělství států EU - Francie
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
78.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Pavel Mikula
Posouzení finanční situace podniku
leden 2009Zobrazení závěrečné práce
79.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Eva Muselíková
Podnikatelský plán
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
80.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Igor Nečas
Změny v postavení zemědělského podniku v rámci agrobyznysu
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
81.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Bc. Lucia Némethová
Rozvoj podniku smerom k finálnym fázam potravinovej vertikály
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
82.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Marek Nešpor
Current development of the global market with biodiesel and bioethanol
leden 2009Zobrazení závěrečné práce
83.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michaela Nosálová
Analysis of financial performance of selected enterprise
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
84.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Tomáš Nossek
Rozvoje zahraničního obchodu s vínem z Jižní Afriky do České republiky
duben 2021Zobrazení závěrečné práce
85.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Kateřina Omelková
Hudba jako prostředek pro podporu rozvoje dětského potenciálu v Jihoafrické republice
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
86.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kateřina Omelková
Land Reform as Strategic Approach to Enhancing People's Right to Food - Fact or Fiction?
prosinec 2016Zobrazení závěrečné práce
87.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lucie Palásková
Ekonomické souvislosti vývoje zahraničního obchodu České republiky s mlékem a mlékárenskými výrobky
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
88.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Nina Pavlovic
Vývoj komoditní vertikály cukru v podmínkách České republiky
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
89.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Nina Pavlovic
Vývoj komoditní vertikály cukru v podmínkách Srbska
duben 2021Zobrazení závěrečné práce
90.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Leona Petrášová, DiS.
Změny v postavení zemědělského podniku v současném prostředí agrobyznysu České republiky
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
91.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Martina Petříková
Charakteristika a analýza zemědělství Ukrajiny - vybrané okruhy
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
92.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Kateřina Plencnerová
Nové formy potravinových trhů v městě Brně
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
93.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Nikola Plocková
Analýza spokojenosti návštěvníků a možnosti dalšího rozvoje Městských lázní v Novém městě na Moravě
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
94.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Vendula Poláčková
Finanční analýza vybraného podniku
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
95.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Šárka Poulová
Vstup České republiky na společný trh Evropské unie z hlediska vývoje zahraničního obchodu se skotem a hovězím masem
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
96.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Darina Prudilová
Formování vybraných komoditních vertikál ovoce/ovocných koncentrátů v evropském kontextu
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
97.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Darina Prudilová
Vývoj užití zemědělské půdy ve vybraných členských státech EU
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
98.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Emir Redžanović
The Development of Milk Commodity Chain in Bosnia and Herzegovina
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
99.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ing. Marie Ryšánová
Malá rodinná farma v podnikatelském prostředí agrobyznysu
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
100.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Kateřina Sabelová
Charakteristika a analýza zemědělství Polska - vybrané okruhy
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
101.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Sara Sedláčková
Dynamika agrárního obchodu mezi Evropskou unií a zeměmi Karibského fóra
prosinec 2017Zobrazení závěrečné práce
102.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Monika Segeťová
Vývoj pivovarnictví v Jihomoravském kraji
prosinec 2013Zobrazení závěrečné práce
103.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Andrei Shelamov
Pozice malé rodinné firmy v podnikatelském prostředí ruského agrobyznysu: případová studie odvětví zpracování mléka
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
104.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Marek Slouk
Možnosti rozvoje vinařského podniku v současném agrobyznysu
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
105.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Šárka Smolíková
Antimonopolní politika a regulace v zemědělství České republiky
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
106.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ivana Strmisková
Analýza finanční výkonnosti subjektů v odvětví pivovarnictví
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
107.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Ivana Strmisková
Vývoj ekonomické situace vybraného potravinářského podniku
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
108.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Andrea Surá
Support of small-scale farmers in Eastern Cape Province through establishment of research and educational center
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
109.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lucie Swiatková
Malá rodinná farma v podnikatelském prostředí agrobyznysu
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
110.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jan Šabouk
Možnosti rozvoje zemědělského podniku v prostředí agrobyznysu
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
111.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Vojtěch Šelong
Sport jako prostředek pro podporu rozvoje dětského potenciálu v Jihoafrické republice
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
112.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Vojtěch Šelong
Sport jako součást programu léčby drogové závislosti: případová studie centra Takiwasi v Peru
prosinec 2018Zobrazení závěrečné práce
113.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Růžena Šimečková
Finanční analýza vybraného podniku
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
114.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martina Široká
Využití neuromarketingu v komunikaci města s občany na příkladu města Trenčína
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
115.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Vítězslav Škoda
Možnosti zapojení zemědělského podniku do komoditní vertikály jatečná prasata/vepřové maso
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
116.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lucie Štefaníková
Síťové vztahy mezi ekonomickými subjekty
leden 2010Zobrazení závěrečné práce
117.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Martina Štroblová
Specifika vývoje zemědělství států EU - Anglie
leden 2012Zobrazení závěrečné práce
118.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Lukáš Šulc
Support of small-scale farmers in Mbekweni township trough establishment of agricultural extension program
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
119.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Kristýna Tušlová
Charakteristika a analýza zemědělství Německa - vybrané okruhy
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
120.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Bc. Ing. Kristýna Uhrová
Možnosti a potenciální přínosy rozšíření činnosti zemědělského podniku do další fáze řetězce
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
121.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Oldřich Vachala
Agrární zahraniční obchod ČR - komoditní vertikála prasata/vepřové maso
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
122.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jiří Vachutka
Koncern jako forma organizace zemědělské výroby v současném agrobyznysu České republiky
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
123.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Martina Valehrachová
Ovoce - předpoklady konkurenceschopnosti českých producentů
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
124.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Aneta Válkyová
Opportunities and risks of exporting Romanian wine to the Czech market
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
125.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Dominika Vašíčková
Vývoj a strukturální změny v zahraničním obchodě Brazílie
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
126.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Zuzana Vašková
Finanční analýza vybraného podniku
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
127.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Marie Veitová
Retail revolution
leden 2009Zobrazení závěrečné práce
128.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Veronika Veselá
Vstup České republiky na společný trh Evropské unie z hlediska vývoje zahraničního obchodu s cukrem
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
129.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Doubravka Vetešníková
Možnosti zapojení malého zemědělského podniku v rámci komoditní vertikály mléka
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
130.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Helena Vláčilová
Vývoj produkce brambor v evropském kontextu
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
131.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Helena Vláčilová
Změna struktury rostlinné výroby EU 15 a její vliv na užití zemědělské půdy
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
132.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Darek Vodehnal
Vývojové tendence zemědělství v Královéhradeckém kraji
leden 2014Zobrazení závěrečné práce
133.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Linda Werbiková
Management diverzity ve vybrané společnosti
prosinec 2019Zobrazení závěrečné práce
134.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Zámečníková
Možnosti podpory vysokoškolského vzdělávání mladých lidí v nativní komunitě v oblasti Ccorca v Peru
květen 2016Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájenaZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdánaZávěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracovánaZávěrečná práce je rozpracována