Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Identifikační číslo: 21569
Univerzitní e-mail: petr.cermak.und [at] mendelu.cz
 
Akademický vědecko-výzkumný pracovník - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)

Kontakty     Výuka     
Závěrečná práce
     Projekty     
Publikace     Stáže          Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Zjišťování koeficientů difúze vlhkosti u dřeva a materiálů na bázi dřeva pro potřebu optimalizace rozměrů stavebních prvků
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Zjišťování koeficientů difúze vlhkosti u dřeva a materiálů na bázi dřeva pro potřebu optimalizace rozměrů stavebních prvků
Abstrakt:
Předkládaná diplomová práce se věnuje zjišťování koeficientů difúze vlhkosti u dřeva a materiálů na bázi dřeva pro potřebu optimalizace rozměrů stavebních prvků. Pro vlastní měření byla použita tzv. "pohárková zkouška". Tento typ zkoušky je běžně používán pro zjišťování koeficientů difůze vlhkosti za stacionárních (ustálených) podmínek. V práci je proveden výpočet difúzních koeficientů vlhkosti ve všech anatomických směrech pro masivní smrkové vzorky (Picea abies), dále pak pro vzorky vyrobené z třívrstvé bukové překližky. Výsledky jsou diskutovány a hodnoceny na základě hodnot uváděných v odborných publikacích. Tato práce vznikla především pro potřeby ověření a zpřesnění numerického modelu popisujícího pohyb vlhkostního pole ve dřevě pomocí metody konečných prvků. Tyto modely jsou využívány pro popis nejen vlhkostního, ale i teplotního pole při sušení dřeva a optimalizaci rozměrů stavebních konstrukcí.
Klíčová slova:
stacionární difúze, koeficienty difúze vlhkosti, vlhkost dřeva, vlhkostní pole, pohárková zkouška

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozornění
Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Aleš Dejmal, Ph.D..