Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Identifikační číslo: 21569
Univerzitní e-mail: petr.cermak.und [at] mendelu.cz
 
Akademický vědecko-výzkumný pracovník - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Stáže     Vedené práce     Konference     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KOLÁŘ, T. -- RYBNÍČEK, M. -- ČERMÁK, P. Využití dřeva v historii. Lesnická práce. 2019. sv. 98, č. 6, s. 44--45. ISSN 0322-9254.

Originální název: Využití dřeva v historii
Anglický název:
Autor: Ing. Tomáš Kolář, Ph.D.
doc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D.
Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Pracoviště: Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum: Lesnická práce
Charakter článku: odborný článek
Číslo svazku (ročník): 98
Číslo periodika v rámci svazku: 6
Rok vydání: 2019
Od strany: 44
Do strany: 45
Počet stran: 2
Poddruh:
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce: S ohledem na probíhající klimatickou změnu dochází k postupné obměně dřevinné skladby lesa ve střední Evropě. Očekávaná rostoucí rozmanitost dřevinných druhů v lese s sebou přinese větší výběr druhů dřeva pro dřevařské výrobky. V dnešní době převládá, zejména ve velkých obchodních řetězcích, využití dřeva smrku, buku, případně dubu či borovice. Ostatní druhy jsou využívány v podstatně menší míře. Studium využití dřeva v historii naznačuje, že i když smrk a buk byly často využívanými druhy, tak v minulosti se právě pestrá skladba lesa odrážela i ve využití této suroviny pro výrobky denní potřeby.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 28.08.2019 10:42 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Lesnická práce. Písek: ISSN 0322-9254.

Originální název: Lesnická práce
Anglický název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN: 0322-9254
Stát vydavatele: Česká republika
Místo vydání: Písek
Vydavatel: Lesnické kult. ústředí při Čs. akad. zem. v Praze
URL: http://www.silvarium.cz
Recenzovaný časopis: ne
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: čeština: dřevo, lesnické práce, lesnictví, dřevostavby, lesy
Ročníky:
VolumeRočníkLokace
51926Ústřední knihovna - ÚK Brno
81929Ústřední knihovna - ÚK Brno
721993Ústřední knihovna - ÚK Brno
721993Geodézie
721993Geologie a pedologie
721993Lesnická botanika, dendrologie a typologie
721993Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
721993Lesnické stavby a meliorace
721993Myslivost
721993Ochrana lesů
721993Zakládání a pěstění lesů
721993Hospodářská úprava lesů
721993Ekologie lesa
721993Biotechnika zeleně
721993Oddělení účelových zařízení
731994Ústřední knihovna - ÚK Brno
731994Geodézie
731994Geologie a pedologie
731994Lesnická botanika, dendrologie a typologie
731994Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
731994Lesnické stavby a meliorace
731994Myslivost
731994Ochrana lesů
731994Zakládání a pěstění lesů
731994Hospodářská úprava lesů
731994Ekologie lesa
731994Děkanát LDF
731994Biotechnika zeleně
731994Oddělení účelových zařízení
741995Ústřední knihovna - ÚK Brno
741995Geodézie
741995Geologie a pedologie
741995Lesnická botanika, dendrologie a typologie
741995Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
741995Lesnické stavby a meliorace
741995Myslivost
741995Ochrana lesů
741995Zakládání a pěstění lesů
741995Hospodářská úprava lesů
741995Ekologie lesa
741995Biotechnika zeleně
741995Oddělení účelových zařízení
751996Ústřední knihovna - ÚK Brno
751996Geologie a pedologie
751996Lesnická botanika, dendrologie a typologie
751996Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
751996Lesnická a dřevařská technika
751996Myslivost
751996Ochrana lesů
751996Zakládání a pěstění lesů
751996Hospodářská úprava lesů
751996Ekologie lesa
751996Biotechnika zeleně
761997Ústřední knihovna - ÚK Brno
761997Geologie a pedologie
761997Lesnická botanika, dendrologie a typologie
761997Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
761997Lesnická a dřevařská technika
761997Myslivost
761997Ochrana lesů
761997Zakládání a pěstění lesů
761997Hospodářská úprava lesů
761997Ekologie lesa
761997Biotechnika zeleně
771998Ústřední knihovna - ÚK Brno
771998Geologie a pedologie
771998Lesnická botanika, dendrologie a typologie
771998Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
771998Lesnické stavby a meliorace
771998Lesnická a dřevařská technika
771998Myslivost
771998Ochrana lesů
771998Zakládání a pěstění lesů
771998Hospodářská úprava lesů
771998Ekologie lesa
771998Biotechnika zeleně
781999Ústřední knihovna - ÚK Brno
781999Geologie a pedologie
781999Lesnická botanika, dendrologie a typologie
781999Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
781999Lesnické stavby a meliorace
781999Lesnická a dřevařská technika
781999Myslivost
781999Ochrana lesů
781999Zakládání a pěstění lesů
781999Hospodářská úprava lesů
781999Ekologie lesa
781999Biotechnika zeleně
792000Ústřední knihovna - ÚK Brno
792000Geodézie
792000Geologie a pedologie
792000Lesnická botanika, dendrologie a typologie
792000Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
792000Lesnické stavby a meliorace
792000Lesnická a dřevařská technika
792000Myslivost
792000Ochrana lesů
792000Zakládání a pěstění lesů
792000Hospodářská úprava lesů
792000Ekologie lesa
792000Biotechnika zeleně
802001Ústřední knihovna - ÚK Brno
802001Geodézie
802001Geologie a pedologie
802001Lesnická botanika, dendrologie a typologie
802001Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
802001Lesnické stavby a meliorace
802001Lesnická a dřevařská technika
802001Myslivost
802001Ochrana lesů
802001Zakládání a pěstění lesů
802001Hospodářská úprava lesů
802001Ekologie lesa
802001Biotechnika zeleně
812002Ústřední knihovna - ÚK Brno
812002Geodézie
812002Geologie a pedologie
812002Lesnická botanika, dendrologie a typologie
812002Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
812002Lesnické stavby a meliorace
812002Lesnická a dřevařská technika
812002Myslivost
812002Ochrana lesů
812002Zakládání a pěstění lesů
812002Hospodářská úprava lesů
812002Ekologie lesa
812002Biotechnika zeleně
822003Ústřední knihovna - ÚK Brno
822003Geodézie
822003Geologie a pedologie
822003Lesnická botanika, dendrologie a typologie
822003Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
822003Lesnické stavby a meliorace
822003Lesnická a dřevařská technika
822003Myslivost
822003Ochrana lesů
822003Zakládání a pěstění lesů
822003Hospodářská úprava lesů
822003Ekologie lesa
822003Biotechnika zeleně
832004Informační centrum-čítárna časopisů
832004Geodézie
832004Geologie a pedologie
832004Lesnická botanika, dendrologie a typologie
832004Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
832004Lesnické stavby a meliorace
832004Lesnická a dřevařská technika
832004Myslivost
832004Ochrana lesů
832004Zakládání a pěstění lesů
832004Hospodářská úprava lesů
832004Ekologie lesa
832004Biotechnika zeleně
842005Informační centrum-čítárna časopisů
842005Geodézie
842005Geologie a pedologie
842005Lesnická botanika, dendrologie a typologie
842005Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
842005Lesnické stavby a meliorace
842005Lesnická a dřevařská technika
842005Myslivost
842005Ochrana lesů
842005Zakládání a pěstění lesů
842005Hospodářská úprava lesů
842005Ekologie lesa
842005Biotechnika zeleně
852006Informační centrum-čítárna časopisů
852006Geodézie
852006Geologie a pedologie
852006Lesnická botanika, dendrologie a typologie
852006Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
852006Lesnické stavby a meliorace
852006Lesnická a dřevařská technika
852006Myslivost
852006Ochrana lesů
852006Zakládání a pěstění lesů
852006Hospodářská úprava lesů
852006Ekologie lesa
852006Biotechnika zeleně
862007Informační centrum-čítárna časopisů
862007Geodézie
862007Geologie a pedologie
862007Lesnická botanika, dendrologie a typologie
862007Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
862007Lesnické stavby a meliorace
862007Lesnická a dřevařská technika
862007Myslivost
862007Ochrana lesů
862007Zakládání a pěstění lesů
862007Hospodářská úprava lesů
862007Základní zpracování dřeva
862007Ekologie lesa
862007Biotechnika zeleně
872008Informační centrum-čítárna časopisů
872008Geodézie
872008Geologie a pedologie
872008Lesnická botanika, dendrologie a typologie
872008Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
872008Lesnické stavby a meliorace
872008Lesnická a dřevařská technika
872008Myslivost
872008Ochrana lesů
872008Zakládání a pěstění lesů
872008Hospodářská úprava lesů
872008Základní zpracování dřeva
872008Ekologie lesa
872008Biotechnika zeleně
882009Informační centrum-čítárna časopisů
882009Geodézie
882009Geologie a pedologie
882009Lesnická botanika, dendrologie a typologie
882009Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
882009Lesnické stavby a meliorace
882009Lesnická a dřevařská technika
882009Myslivost
882009Ochrana lesů
882009Zakládání a pěstění lesů
882009Hospodářská úprava lesů
882009Základní zpracování dřeva
882009Ekologie lesa
882009Biotechnika zeleně
892010Informační centrum-čítárna časopisů
892010Geodézie
892010Geologie a pedologie
892010Lesnická botanika, dendrologie a typologie
892010Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
892010Lesnické stavby a meliorace
892010Lesnická a dřevařská technika
892010Myslivost
892010Ochrana lesů
892010Zakládání a pěstění lesů
892010Základní zpracování dřeva
892010Ekologie lesa
892010Biotechnika zeleně
902011Informační centrum-čítárna časopisů
902011Geologie a pedologie
902011Lesnická botanika, dendrologie a typologie
902011Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
902011Lesnické stavby a meliorace
902011Lesnická a dřevařská technika
902011Myslivost
902011Ochrana lesů
902011Zakládání a pěstění lesů
902011Základní zpracování dřeva
902011Ekologie lesa
902011Biotechnika zeleně
912012Informační centrum-čítárna časopisů
912012Geologie a pedologie
912012Lesnická botanika, dendrologie a typologie
912012Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
912012Lesnické stavby a meliorace
912012Lesnická a dřevařská technika
912012Myslivost
912012Ochrana lesů
912012Zakládání a pěstění lesů
912012Základní zpracování dřeva
912012Ekologie lesa
912012Biotechnika zeleně

Dílčí knihovny
NázevČísloÚstavKnihovníkTelefonE-mail
Ústřední knihovna - ÚK Brno943/1ÚK ÚVIS CPVeronika Jandová, DiS.+420 545 135 035berenike@seznam.cz
Geodézie411ÚGT LDFIlona Ostřížková+420 545 134 015ostrizek@mendelu.cz
Geologie a pedologie413ÚGP LDFdoc. Ing. Valerie Vranová, Ph.D.+420 545 134 039vranova@mendelu.cz
Lesnická botanika, dendrologie a typologie414ÚLBDG LDFIng. Jana Posslová, Ph.D.+420 545 134 556j.kurova@seznam.cz
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika421ÚLDEP LDFAlena Smolková+420 545 134 070uldep@mendelu.cz
Lesnické stavby a meliorace422ÚTOK LDFDana Pernicová+420 545 223 606dana.pernicova@mendelu.cz
Myslivost424ÚOLM LDFIveta Hrubá+420 545 134 114hruba1@mendelu.cz
Ochrana lesů425ÚOLM LDFIveta Hrubá+420 545 134 114hruba1@mendelu.cz
Zakládání a pěstění lesů426ÚZPL LDFIng. Kateřina Houšková, Ph.D.+420 545 134 132katerina.houskova@mendelu.cz
Hospodářská úprava lesů428ÚHÚL LDFIng. Michal Kneifl, Ph.D.+420 545 134 146kneifl@mendelu.cz
Ekologie lesa471ÚEL LDFEliška Tučková+420 545 134 143tuckova@mendelu.cz
Biotechnika zeleně562ÚBZ ZFBc. Pavel Vaida+420 519 367 274vaida@zf.mendelu.cz
Oddělení účelových zařízení922OUZ OSA REKIng. Ivana Plevová+420 545 135 032plevova@mendelu.cz
Děkanát LDF491DLDF LDFBlanka Dobešová+420 545 134 001dobesova@mendelu.cz
Lesnická a dřevařská technika423ÚT LDFLenka Petrášová+420 545 134 149skoumalo@node.mendelu.cz
Informační centrum-čítárna časopisů944/4IC ÚVIS CPLenka Čadílková+420 545 135 039lenka.cadilkova@mendelu.cz
Základní zpracování dřeva441ÚDT LDFDaniela Binarová+420 545 134 157daniela.binarova@mendelu.cz

Odpovědná osoba: Helena Antonínová
 
Záznam vložil: doc. Dr. Ing. Dušan Vavříček
Poslední změna: 12.10.2017 14:52 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -