Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Identifikační číslo: 21569
Univerzitní e-mail: petr.cermak.und [at] mendelu.cz
 
Akademický vědecko-výzkumný pracovník - Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF)

     
     
     
     
Publikace     Stáže     Orgány     Konference
     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KOLÁŘ, T. -- RYBNÍČEK, M. -- ČERMÁK, P. Využití dřeva v historii. Lesnická práce. 2019. sv. 98, č. 6, s. 44--45. ISSN 0322-9254.

Originální název:
Využití dřeva v historii
Anglický název:
Autor: Ing. Tomáš Kolář, Ph.D.
doc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D.
Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum:
Lesnická práce
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
98
Číslo periodika v rámci svazku:
6
Rok vydání:
2019
Od strany:
44
Do strany:
45
Počet stran: 2
Poddruh:
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce: S ohledem na probíhající klimatickou změnu dochází k postupné obměně dřevinné skladby lesa ve střední Evropě. Očekávaná rostoucí rozmanitost dřevinných druhů v lese s sebou přinese větší výběr druhů dřeva pro dřevařské výrobky. V dnešní době převládá, zejména ve velkých obchodních řetězcích, využití dřeva smrku, buku, případně dubu či borovice. Ostatní druhy jsou využívány v podstatně menší míře. Studium využití dřeva v historii naznačuje, že i když smrk a buk byly často využívanými druhy, tak v minulosti se právě pestrá skladba lesa odrážela i ve využití této suroviny pro výrobky denní potřeby.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
28.08.2019 10:42 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
1
234
5
        
1
2
34
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Lesnická práce. Písek: ISSN 0322-9254.

Originální název: Lesnická práce
Anglický název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN: 0322-9254
Stát vydavatele: Česká republika
Místo vydání: Písek
Vydavatel: Lesnické kult. ústředí při Čs. akad. zem. v Praze
URL:
http://www.silvarium.cz
Recenzovaný časopis: ne
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
čeština: dřevo, lesnické práce, lesnictví, lesy, dřevostavba
Ročníky:
Volume
Ročník
Lokace
5
1926
Ústřední knihovna - ÚK Brno
81929Ústřední knihovna - ÚK Brno
72
1993
Ústřední knihovna - ÚK Brno
72
1993
Geodézie
72
1993
Geologie a pedologie
72
1993
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
72
1993
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
72
1993Lesnické stavby a meliorace
72
1993Myslivost
72
1993
Ochrana lesů
72
1993
Zakládání a pěstění lesů
72
1993
Hospodářská úprava lesů
72
1993
Ekologie lesa
721993
Biotechnika zeleně
72
1993
Oddělení účelových zařízení
73
1994
Ústřední knihovna - ÚK Brno
73
1994
Geodézie
731994Geologie a pedologie
73
1994
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
73
1994
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
73
1994Lesnické stavby a meliorace
73
1994
Myslivost
73
1994
Ochrana lesů
73
1994
Zakládání a pěstění lesů
73
1994Hospodářská úprava lesů
73
1994
Ekologie lesa
731994Děkanát LDF
73
1994
Biotechnika zeleně
731994Oddělení účelových zařízení
741995Ústřední knihovna - ÚK Brno
74
1995
Geodézie
741995Geologie a pedologie
74
1995
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
74
1995
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
74
1995
Lesnické stavby a meliorace
741995
Myslivost
74
1995
Ochrana lesů
741995Zakládání a pěstění lesů
74
1995
Hospodářská úprava lesů
74
1995
Ekologie lesa
741995
Biotechnika zeleně
741995
Oddělení účelových zařízení
75
1996Ústřední knihovna - ÚK Brno
75
1996
Geologie a pedologie
75
1996
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
751996
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
75
1996
Lesnická a dřevařská technika
751996
Myslivost
751996
Ochrana lesů
75
1996
Zakládání a pěstění lesů
75
1996Hospodářská úprava lesů
75
1996
Ekologie lesa
751996Biotechnika zeleně
761997
Ústřední knihovna - ÚK Brno
76
1997
Geologie a pedologie
76
1997
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
761997
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
76
1997
Lesnická a dřevařská technika
76
1997
Myslivost
761997Ochrana lesů
76
1997
Zakládání a pěstění lesů
76
1997Hospodářská úprava lesů
76
1997Ekologie lesa
76
1997
Biotechnika zeleně
77
1998
Ústřední knihovna - ÚK Brno
77
1998
Geologie a pedologie
77
1998
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
771998
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
77
1998Lesnické stavby a meliorace
77
1998
Lesnická a dřevařská technika
77
1998Myslivost
77
1998
Ochrana lesů
77
1998
Zakládání a pěstění lesů
77
1998
Hospodářská úprava lesů
771998
Ekologie lesa
77
1998
Biotechnika zeleně
78
1999
Ústřední knihovna - ÚK Brno
781999
Geologie a pedologie
781999
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
78
1999Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
781999
Lesnické stavby a meliorace
78
1999
Lesnická a dřevařská technika
78
1999Myslivost
78
1999
Ochrana lesů
78
1999
Zakládání a pěstění lesů
78
1999
Hospodářská úprava lesů
78
1999
Ekologie lesa
78
1999Biotechnika zeleně
792000Ústřední knihovna - ÚK Brno
79
2000
Geodézie
79
2000
Geologie a pedologie
79
2000
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
79
2000Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
79
2000Lesnické stavby a meliorace
79
2000
Lesnická a dřevařská technika
79
2000
Myslivost
79
2000
Ochrana lesů
79
2000
Zakládání a pěstění lesů
79
2000
Hospodářská úprava lesů
79
2000Ekologie lesa
792000
Biotechnika zeleně
802001
Ústřední knihovna - ÚK Brno
80
2001Geodézie
80
2001
Geologie a pedologie
80
2001
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
802001
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
80
2001
Lesnické stavby a meliorace
80
2001
Lesnická a dřevařská technika
80
2001
Myslivost
80
2001
Ochrana lesů
802001Zakládání a pěstění lesů
80
2001
Hospodářská úprava lesů
802001
Ekologie lesa
80
2001
Biotechnika zeleně
812002
Ústřední knihovna - ÚK Brno
81
2002Geodézie
81
2002
Geologie a pedologie
81
2002Lesnická botanika, dendrologie a typologie
81
2002
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
81
2002
Lesnické stavby a meliorace
812002
Lesnická a dřevařská technika
81
2002
Myslivost
81
2002
Ochrana lesů
81
2002
Zakládání a pěstění lesů
812002
Hospodářská úprava lesů
81
2002
Ekologie lesa
812002
Biotechnika zeleně
822003
Ústřední knihovna - ÚK Brno
82
2003
Geodézie
82
2003
Geologie a pedologie
82
2003
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
822003Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
82
2003
Lesnické stavby a meliorace
82
2003
Lesnická a dřevařská technika
82
2003
Myslivost
82
2003
Ochrana lesů
82
2003
Zakládání a pěstění lesů
82
2003Hospodářská úprava lesů
82
2003Ekologie lesa
82
2003
Biotechnika zeleně
83
2004
Informační centrum-čítárna časopisů
83
2004Geodézie
832004
Geologie a pedologie
83
2004
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
83
2004
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
83
2004
Lesnické stavby a meliorace
83
2004
Lesnická a dřevařská technika
83
2004
Myslivost
83
2004Ochrana lesů
83
2004
Zakládání a pěstění lesů
83
2004Hospodářská úprava lesů
83
2004
Ekologie lesa
832004Biotechnika zeleně
842005Informační centrum-čítárna časopisů
84
2005
Geodézie
84
2005Geologie a pedologie
84
2005
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
842005Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
84
2005
Lesnické stavby a meliorace
84
2005Lesnická a dřevařská technika
84
2005
Myslivost
84
2005Ochrana lesů
84
2005
Zakládání a pěstění lesů
84
2005Hospodářská úprava lesů
84
2005
Ekologie lesa
84
2005
Biotechnika zeleně
852006Informační centrum-čítárna časopisů
85
2006Geodézie
852006
Geologie a pedologie
85
2006
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
85
2006
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
85
2006
Lesnické stavby a meliorace
852006
Lesnická a dřevařská technika
85
2006
Myslivost
852006
Ochrana lesů
85
2006
Zakládání a pěstění lesů
85
2006
Hospodářská úprava lesů
85
2006
Ekologie lesa
852006Biotechnika zeleně
862007Informační centrum-čítárna časopisů
86
2007
Geodézie
86
2007
Geologie a pedologie
86
2007Lesnická botanika, dendrologie a typologie
86
2007
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
86
2007
Lesnické stavby a meliorace
862007Lesnická a dřevařská technika
86
2007
Myslivost
86
2007
Ochrana lesů
86
2007
Zakládání a pěstění lesů
86
2007Hospodářská úprava lesů
86
2007Základní zpracování dřeva
862007Ekologie lesa
86
2007
Biotechnika zeleně
87
2008
Informační centrum-čítárna časopisů
872008Geodézie
87
2008
Geologie a pedologie
87
2008
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
87
2008
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
87
2008
Lesnické stavby a meliorace
872008
Lesnická a dřevařská technika
87
2008
Myslivost
87
2008
Ochrana lesů
87
2008
Zakládání a pěstění lesů
87
2008
Hospodářská úprava lesů
87
2008
Základní zpracování dřeva
87
2008
Ekologie lesa
87
2008
Biotechnika zeleně
88
2009
Informační centrum-čítárna časopisů
88
2009
Geodézie
882009
Geologie a pedologie
88
2009
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
88
2009
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
88
2009
Lesnické stavby a meliorace
88
2009
Lesnická a dřevařská technika
882009
Myslivost
88
2009
Ochrana lesů
88
2009
Zakládání a pěstění lesů
882009
Hospodářská úprava lesů
88
2009
Základní zpracování dřeva
88
2009
Ekologie lesa
88
2009
Biotechnika zeleně
892010
Informační centrum-čítárna časopisů
892010
Geodézie
89
2010
Geologie a pedologie
89
2010
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
89
2010
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
892010
Lesnické stavby a meliorace
892010Lesnická a dřevařská technika
89
2010
Myslivost
89
2010
Ochrana lesů
892010Zakládání a pěstění lesů
892010
Základní zpracování dřeva
892010Ekologie lesa
892010Biotechnika zeleně
90
2011
Informační centrum-čítárna časopisů
90
2011
Geologie a pedologie
90
2011
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
90
2011
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
90
2011Lesnické stavby a meliorace
90
2011
Lesnická a dřevařská technika
902011Myslivost
902011
Ochrana lesů
902011Zakládání a pěstění lesů
90
2011
Základní zpracování dřeva
90
2011
Ekologie lesa
902011
Biotechnika zeleně
912012
Informační centrum-čítárna časopisů
91
2012
Geologie a pedologie
91
2012
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
912012
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
91
2012
Lesnické stavby a meliorace
912012
Lesnická a dřevařská technika
91
2012
Myslivost
91
2012Ochrana lesů
91
2012
Zakládání a pěstění lesů
91
2012Základní zpracování dřeva
91
2012
Ekologie lesa
912012
Biotechnika zeleně

Dílčí knihovny
NázevČísloÚstavKnihovník
Telefon
E-mail
Ústřední knihovna - ÚK Brno
943/1Veronika Jandová, DiS.+420 545 135 035
Geodézie
411Ilona Ostřížková+420 545 134 015
Geologie a pedologie
413
ÚGP LDF+420 545 134 039vranova@mendelu.cz
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
414
ÚLBDG LDF+420 545 134 556j.kurova@seznam.cz
Lesnická a dřevařská ekonomika a politika
421Alena Smolková
+420 545 134 070
Lesnické stavby a meliorace422Dana Pernicová+420 545 223 606
Myslivost424+420 545 134 114
Ochrana lesů
425ÚOLM LDFIveta Hrubá
+420 545 134 114
hruba1@mendelu.cz
Zakládání a pěstění lesů
426
+420 545 134 132
katerina.houskova@mendelu.cz
Hospodářská úprava lesů
428ÚHÚL LDFIng. Michal Kneifl, Ph.D.
+420 545 134 146
kneifl@mendelu.cz
Ekologie lesa471+420 545 134 143
Biotechnika zeleně
562
+420 519 367 274
Oddělení účelových zařízení
922
OUZ OSA REKIng. Ivana Plevová+420 545 135 032plevova@mendelu.cz
Děkanát LDF
491Blanka Dobešová
+420 545 134 001
Lesnická a dřevařská technika
423
ÚT LDF
+420 545 134 149
skoumalo@node.mendelu.cz
Informační centrum-čítárna časopisů
944/4Lenka Čadílková+420 545 135 039
Základní zpracování dřeva
441
ÚDT LDFDaniela Binarová
+420 545 134 157
daniela.binarova@mendelu.cz

Odpovědná osoba:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
12.10.2017 14:52 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
23
4
5
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -
12
3
45
        
1
234
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -