Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Pavla Bordovská
Identification number: 21559
University e-mail: 21559 [at] node.mendelu.cz
 
N 33 01  Wood-Working Engineering (LDF)
Master continuing type of study, full-time form
Wooden Buildings and Elements, study successfully completed

Contacts     Graduate     Final thesis     Placements     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Energy utilization of wood in different countries
Written by (author): Ing. Pavla Bordovská
Department: Department of Engineering (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. et Ing. Jan Klepárník, Ph.D.
Opponent:prof. Ing. Vladimír Simanov, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Energetické využití dříví v rozdílných zemích světa.
Summary:Diplomová práce se zabývá energetickým využitím dříví ve Finsku, Nikaragui a České republice. V jednotlivých kapitolách jsou popsány základní informace o daných zemích a jejich lesích. Dále je v práci pojednáno o množství a typech využívaných biopaliv, energetickém využití dříví a zařízení na spalování biomasy v jednotlivých zemích. Na základě zjištěných cen palivového dříví a ostatních biopaliv byl proveden výpočet cen energií a jejich porovnání dle zemí. V práci je dále zahrnut výpočet spalného tepla a výhřevnosti vybraných paliv. Výsledné hodnoty byly diskutovány a porovnány s literárními daty.
Key words:palivové dříví, energie, biopalivo, Česká republika, výhřevnost, spalné teplo, ceny energie, Finsko, Nikaragua

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisSupervisor's reviewOpponent's review