Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D.
Identifikačné číslo: 21098
Univerzitný e-mail: petr.travnicek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
 

Kontakty          Záverečná práca     Projekty
     
     
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Výzkum a optimalizace procesu spalování s využitím matematického modelování
Autor:
doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D.
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent 1:
prof. Ing. Juraj Rusnák, Ph.D.
Oponent 2:
Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
Oponent 3:
doc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:
Výzkum a optimalizace procesu spalování s využitím matematického modelování
Abstrakt:
Hlavním cílem řešení disertační práce je optimalizace spalovacího procesu ve spalovacím zařízení s využitím numerické simulace. Optimalizace spočívá v návrhu konstrukčního řešení kotle, který je proveden na základě výsledků z numerické simulace spalovacího procesu. Spalovací zařízení má tepelný výkon 130 kW a je vybaveno pevným roštem typu Slatina, kde je spalován dřevěný odpad ve formě směsi dřevěných hoblin a pilin. V první části disertační práce je vymezen teoretický základ pro spalování tuhého paliva. Druhá část disertační práce je zaměřena na výpočet a měření okrajových podmínek, které jsou nutné pro nastavení fyzikálních vlastností numerického modelu a následný výpočet. V třetí části disertační práce jsou vyhodnoceny a následně verifikovány všechny numerické modely.
Právna doložka:
Práce je k nahlédnutí u školitele.
Kľúčové slová:
spalování biomasy, numerická simulace, verifikace dat

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c..