Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D.
Identification number: 21098
University e-mail: petr.travnicek [at] mendelu.cz
 
 

     
     
Final thesis     Projects
     
     
Bodies     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:The Research and Optimization of Combustion Process with Use Mathematical Modeling
Written by (author):
Department:
Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
Thesis supervisor:
Opponent 1:
prof. Ing. Juraj Rusnák, Ph.D.
Opponent 2:
Ing. Stanislav Seitl, Ph.D.
Opponent 3:
doc. Ing. Ivan Vitázek, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Výzkum a optimalizace procesu spalování s využitím matematického modelování
Summary:
Hlavním cílem řešení disertační práce je optimalizace spalovacího procesu ve spalovacím zařízení s využitím numerické simulace. Optimalizace spočívá v návrhu konstrukčního řešení kotle, který je proveden na základě výsledků z numerické simulace spalovacího procesu. Spalovací zařízení má tepelný výkon 130 kW a je vybaveno pevným roštem typu Slatina, kde je spalován dřevěný odpad ve formě směsi dřevěných hoblin a pilin. V první části disertační práce je vymezen teoretický základ pro spalování tuhého paliva. Druhá část disertační práce je zaměřena na výpočet a měření okrajových podmínek, které jsou nutné pro nastavení fyzikálních vlastností numerického modelu a následný výpočet. V třetí části disertační práce jsou vyhodnoceny a následně verifikovány všechny numerické modely.
Formula clause:
Práce je k nahlédnutí u školitele.
Key words:
spalování biomasy, numerická simulace, verifikace dat

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Opponent's review J. Rusnák

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c..