Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D.
Identifikační číslo: 21098
Univerzitní e-mail: petr.travnicek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
 

     
     
Závěrečná práce
     
Projekty     
     Orgány     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Historie a vývojové trendy skladby směsného komunálního odpadu ve městě Brně a jeho ovlivnění separací materiálově využitelných složek
Autor:
doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D.
Pracoviště:
Vedoucí práce:
doc. Ing. Rudolf Rybář, CSc.
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Historie a vývojové trendy skladby směsného komunálního odpadu ve městě Brně a jeho ovlivnění separací materiálově využitelných složek
Abstrakt:
Práce se zabývá vývojovými trendy směsného komunálního odpadu města Brna, se zaměřením na materiálově využitelné složky. Ve městě Brně jsou tři referenční zástavby, kde v roce 1997 a dále od roku 2000 až do současnosti byly prováděny odbornou firmou materiálové analýzy směsného komunálního odpadu. Na základě těchto analýz byl pro každou komoditu dle počtu obyvatel stanoven vážený průměr, jenž potom reprezentoval hodnotu pro celé město Brno. Všechny hodnoty se podrobily regresní analýze, výsledné trendy se zobrazily pomocí grafů a u předpokládaných vývojů jednotlivých složek směsného komunálního odpadu se provedl komentář. Dle výsledných hodnot byl posouzen vliv separace materiálově využitelných složek na celkové množství směsného komunálního odpadu a účinnost separace ve městě Brně.
Klíčová slova:
vývojové trendy směsného komunálního odpadu, účinnost separace, město Brno, regresní analýza, vliv separace

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Rudolf Rybář, CSc..