Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D.
Identification number: 21098
University e-mail: petr.travnicek [at] mendelu.cz
 
 

Contacts     
     
Final thesis
     
     
          Conferences     

Several final theses have been found. Please select one from the following list.

Title of the thesis
Identification
Details
Výzkum a optimalizace procesu spalování s využitím matematického modelováníFA D-WT-WT comb [year 3]
Historie a vývojové trendy skladby směsného komunálního odpadu ve městě Brně a jeho ovlivnění separací materiálově využitelných složek
FA C-WB-WBM pres [term 4, year 2]