Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D.
Identification number: 21098
 
 

Contacts     Lesson     Final thesis
     
Projects
     
Publications
     
     
Conferences
     

Several final theses have been found. Please select one from the following list.

Title of the thesisIdentification
Details
Výzkum a optimalizace procesu spalování s využitím matematického modelováníFA D-WT-WT comb [year 3]
Historie a vývojové trendy skladby směsného komunálního odpadu ve městě Brně a jeho ovlivnění separací materiálově využitelných složek
FA C-WB-WBM pres [term 4, year 2]