Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D.
Identifikačné číslo: 21098
Univerzitný e-mail: petr.travnicek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     
     
     Projekty     
Publikácie
     
     
Konferencie     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TRÁVNÍČEK, P. -- NOVOTNÁ, J. -- KOTEK, L. Havárie v zařízeních cukrovarnického průmyslu a jejich prevence. Listy cukrovarnické a řepařské: odborný časopis pro obor cukrovka-cukr-líh. 2020. zv. 136, č. 5-6, s. 213--219. ISSN 1210-3306. URL: http://www.cukr-listy.cz/on_line/2020/PDF/213-219.pdf

Originálny názov:
Havárie v zařízeních cukrovarnického průmyslu a jejich prevence
Anglický názov:
Autor:
Pracovisko: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Listy cukrovarnické a řepařské: odborný časopis pro obor cukrovka-cukr-líh
Charakter článku:
odborný článok
Číslo zväzku (ročník): 136
Číslo periodika v rámci zväzku: 5-6
Rok vydania:
2020
Od strany:
213
Do strany:
219
Počet strán:
7
Poddruh: článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
čeština
Popis v originálnom jazyku:
Pro stanovení konkrétních preventivních opatření pro provoz zařízení v cukrovarnickém průmyslu byla sestavena autorská databáze, která obsahuje seznam havárií v těchto zařízeních od roku 1982 do roku 2018. Analýzou příčin a typu havárií byla následně stanovena preventivní opatření. Za sledované období došlo k 18 úmrtím, 56 těžkým zraněním a 142 lehkým zraněním. Jako hlavní typy havárií jsou uvedeny úniky látky do životního prostředí, výbuch, požár či disperze. Příčiny havárií byly nejčastěji organizačního charakteru (nedostatečná analýza procesu, nastavení postupů, chyba v návrhu či konstrukci zařízení), dále pak byl jako příčina havárie uveden lidský činitel (chyba obsluhy, neplnění povinností, úmyslný čin), externí vlivy (přírodní události, selhání zařízení) a ostatní příčiny. Jako preventivní opatření lze uvést pravidelný úklid prostor, používat schválená elektrická zařízení, pravidelné školení obsluhy, řízený systém prací s otevřeným ohněm atd. Konkrétním opatřením pro dopravu materiálu je detekce skluzu materiálu na dopravníkovém pásu, synchronizace rychlostí, měření spotřeby elektrické energie či pravidelná diagnostika. Při návrhu nového zařízení využít konstrukcí odolných proti výbuchu a instalaci zařízení na odlehčení či potlačení výbuchu. Prevenci úniku kapalin slouží pravidelné kontroly, revize, instalace zařízení pro detekci úniku apod.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL:
http://www.cukr-listy.cz/on_line/2020/PDF/213-219.pdf
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
22.05.2020 07:22 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
45
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Listy cukrovarnické a řepařské: odborný časopis pro obor cukrovka-cukr-líh. Praha: ISSN 1210-3306.

Originálny názov:
Listy cukrovarnické a řepařské: odborný časopis pro obor cukrovka-cukr-líh
Anglický názov:
LCaŘ
Druh publikácie:
Periodikum
ISSN:
1210-3306
Štát vydavateľa:
Česká republika
Miesto vydania:
Praha
Vydavateľ:
Výzkumný ústav cukrovarnický
URL:
http://www.cukr-listy.cz
Recenzovaný časopis:
nie
Pôvodný jazyk:
čeština
Kľúčové slová: čeština: cukrovarnictví, cukrová řepa, pěstování cukrovky, ochrana cukrovky
Ročníky:
VolumeRočník
Lokácia
1091993Pěstování rostlin
1091993
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
110
1994
Pěstování rostlin
110
1994
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
1111995
Pěstování rostlin
111
1995
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
112
1996
Pěstování rostlin
1121996Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
113
1997
Pěstování rostlin
113
1997Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
114
1998
Pěstování rostlin
114
1998
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
115
1999
Pěstování rostlin
115
1999Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
116
2000Pěstování rostlin
116
2000Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
117
2001
Pěstování rostlin
1172001Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
118
2002Ústřední knihovna - ÚK Brno
118
2002Pěstování rostlin
1182002Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
119
2003
Ústřední knihovna - ÚK Brno
119
2003Pěstování rostlin
119
2003
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
120
2004
Informační centrum-čítárna časopisů
1202004
Pěstování rostlin
1202004Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
1212005Informační centrum-čítárna časopisů
121
2005Pěstování rostlin
121
2005
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
1222006
Informační centrum-čítárna časopisů
122
2006
Pěstování rostlin
122
2006
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
1232007
Informační centrum-čítárna časopisů
1232007Pěstování rostlin
123
2007Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
1242008
Informační centrum-čítárna časopisů
124
2008
Pěstování rostlin
124
2008
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
125
2009
Informační centrum-čítárna časopisů
1252009Pěstování rostlin
125
2009
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
126
2010
Informační centrum-čítárna časopisů
126
2010Pěstování rostlin
126
2010
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
127
2011
Informační centrum-čítárna časopisů
1272011Pěstování rostlin
127
2011Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
128
2012
Informační centrum-čítárna časopisů
128
2012
Pěstování rostlin
1282012Technologie potravin-technologie rostlinné výroby

Čiastkové knižnice
NázovČísloÚstav
Knihovník
TelefónE-mail
Pěstování rostlin219/3ÚPŠRR AF
+420 545 133 131
Technologie potravin-technologie rostlinné výroby
234/1
+420 545 133 194
kucerova@mendelu.cz
Ústřední knihovna - ÚK Brno
943/1
ÚK ÚVIS CPVeronika Jandová, DiS.+420 545 135 035
Informační centrum-čítárna časopisů
944/4
+420 545 135 039
lenka.cadilkova@mendelu.cz

Zodpovedná osoba:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
26.05.2018 22:20 (Import dát z knižnice)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
12345
zlé
 
dobré        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -