Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D.
Identifikačné číslo: 21098
Univerzitný e-mail: petr.travnicek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na MENDELU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Jindřich Bartoň
Zhodnocení systému nakládání se separovatelnými složkami směsného komunálního odpadu ve městě Brně
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. et Ing. Ondřej Bystřický
Bezpečnost práce v podniku
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Helena Cinková
Využití kogeneračních jednotek v bioplynových stanicích
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Bc. Ivo Dittrich
Nasazení techniky při řešení mimořádných událostí
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Marcela Doleželová
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v bankovním sektoru
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Monika Dvořáková
Vývoj pracovní úrazovosti v zemědělství
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Věra Holánková
Energetické využití kompostu
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Renata Horáková
Hodnocení účinnosti odstraňování tenzidů z odpadních vod na vybrané čistírně odpadních vod
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Renata Horáková
Problematika sedimentace částic v čistírně odpadních vod
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tina Houbalová
Bezpečnost práce v pivovaru Černá Hora
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Yuliia Hutsman
Pracovní úrazovost v České republice a na Ukrajině
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marian Chobot
Nakládání s odpady při těžbě a zpracování černého uhlí
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marian Chobot
Využití flotační hlušiny ve stavebnictví
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Soňa Jonášová
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v potravinářském podniku
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Kapustová
Vliv vybraných faktorů pracovního prostředí na pracovníky
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Jan Kieč
Návrh čerpadla na čistírně odpadních vod
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tereza Klenková
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve zdravotnickém zařízení
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Martina Klímová
Zhodnocení systému nakládání s komunálními odpady v obci Jablůnka
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Monika Kopalová
Stanovení počtu prachových částic ve výrobním zařízení se zvýšeným požadavkem na čistotu prostředí
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jan Kopiš
Bezpečnost práce a požární ochrana vybraného plynového zařízení
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Kukleta
Srovnání teoretické a skutečné produkce bioplynu při anaerobní fermentaci vybraných organických materiálů
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Jakub Kvasnička
Možnosti ochrany proti výbuchu plynných směsí
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lukáš Kyša
Zhodnocení systému nakládání s komunálními odpady ve městě Hodonín
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Alena Lacková
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve stravovacím zařízení
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Anna Lejsková
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve strojírenském podniku
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Vít Matoušek
Trendy v chladicí technice
apríl 2021Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ondřej Musil
Technicko-ekonomická analýza využití tepelného čerpadla pro vytápění
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Filip Neužil
Bezpečnost přepravy nebezpečných chemických látek
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Jana Novotná
Materiálová a energetická bilance technologií pro výrobu bioplynu
september 2022Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Eliška Ondrejechová
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v podniku technických služeb
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Zuzana Rumpíková
Bezpečnost práce v podniku
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Slabá
Abrazivní opotřebení termoplastů v zařízeních pro zpracování odpadních materiálů
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Monika Slabá
Bezpečnost práce ve vybraném podniku
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Hana Svobodová
Bezpečnost práce ve strojírenském podniku
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: David Šacher
Využití solární energie pro ohřev vody a vytápění
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Anna Šebková
Analýza systému nakládání s komunálním odpadem na Třebíčsku
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. et Ing. Veronika Šípková
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve vybraném podniku
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Veronika Šulová
Vývoj pracovní úrazovosti ve vybraných potravinářských provozech
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vítězslava Švanygová
Technicko-ekonomické zhodnocení technologií na úpravu a likvidaci zdravotnických odpadů
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Markéta Tomečková
Bezpečnost práce ve stavebnictví
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Trlicová
Hodnocení mikrobiálního zatížení vnitřního prostředí
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alona Vasylchenko, Ph.D.
Měření emisí stacionárního spalovacího zdroje na bioplynové stanici
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vítězslav Večeřa
Zhodnocení systému nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Velkomeziříčsko - Bítešsko
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Martina Večeřová
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v podniku se zdravotnickým materiálem
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Petra Viktorinová
Bezpečnostní požadavky na skladování kapalných paliv a maziv
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Kateřina Zelená
Návrh na využití bývalého průmyslového areálu
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Aziza Zhumatayeva
Pracovní úrazovost v České republice a v Kazachstánu
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná