Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D.
Identifikační číslo: 21098
Univerzitní e-mail: petr.travnicek [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Jindřich Bartoň
Zhodnocení systému nakládání se separovatelnými složkami směsného komunálního odpadu ve městě Brně
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
2.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. et Ing. Ondřej Bystřický
Bezpečnost práce v podniku
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
3.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Helena Cinková
Využití kogeneračních jednotek v bioplynových stanicích
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
4.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Bc. Ivo Dittrich
Nasazení techniky při řešení mimořádných událostí
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Marcela Doleželová
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v bankovním sektoru
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Monika Dvořáková
Vývoj pracovní úrazovosti v zemědělství
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
7.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Věra Holánková
Energetické využití kompostu
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Renata Horáková
Hodnocení účinnosti odstraňování tenzidů z odpadních vod na vybrané čistírně odpadních vod
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
9.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Renata Horáková
Problematika sedimentace částic v čistírně odpadních vod
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Tina Houbalová
Bezpečnost práce v pivovaru Černá Hora
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Yuliia Hutsman
Pracovní úrazovost v České republice a na Ukrajině
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Marian Chobot
Nakládání s odpady při těžbě a zpracování černého uhlí
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Marian Chobot
Využití flotační hlušiny ve stavebnictví
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
14.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Soňa Jonášová
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v potravinářském podniku
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Zuzana Kapustová
Vliv vybraných faktorů pracovního prostředí na pracovníky
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Jan Kieč
Návrh čerpadla na čistírně odpadních vod
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Tereza Klenková
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve zdravotnickém zařízení
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Martina Klímová
Zhodnocení systému nakládání s komunálními odpady v obci Jablůnka
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Monika Kopalová
Stanovení počtu prachových částic ve výrobním zařízení se zvýšeným požadavkem na čistotu prostředí
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
20.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Jan Kopiš
Bezpečnost práce a požární ochrana vybraného plynového zařízení
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
21.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Tomáš Kukleta
Srovnání teoretické a skutečné produkce bioplynu při anaerobní fermentaci vybraných organických materiálů
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
22.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Jakub Kvasnička
Možnosti ochrany proti výbuchu plynných směsí
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Lukáš Kyša
Zhodnocení systému nakládání s komunálními odpady ve městě Hodonín
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Alena Lacková
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve stravovacím zařízení
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
25.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Anna Lejsková
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve strojírenském podniku
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Vít Matoušek
Trendy v chladicí technice
duben 2021Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ondřej Musil
Technicko-ekonomická analýza využití tepelného čerpadla pro vytápění
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
28.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Filip Neužil
Bezpečnost přepravy nebezpečných chemických látek
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
29.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Jana Novotná
Materiálová a energetická bilance technologií pro výrobu bioplynu
září 2022Zobrazení závěrečné práce
30.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Eliška Ondrejechová
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v podniku technických služeb
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
31.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Zuzana Rumpíková
Bezpečnost práce v podniku
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
32.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Monika Slabá
Abrazivní opotřebení termoplastů v zařízeních pro zpracování odpadních materiálů
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
33.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Monika Slabá
Bezpečnost práce ve vybraném podniku
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
34.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Hana Svobodová
Bezpečnost práce ve strojírenském podniku
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
35.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: David Šacher
Využití solární energie pro ohřev vody a vytápění
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
36.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Ing. Anna Šebková
Analýza systému nakládání s komunálním odpadem na Třebíčsku
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
37.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. et Ing. Veronika Šípková
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve vybraném podniku
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
38.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Veronika Šulová
Vývoj pracovní úrazovosti ve vybraných potravinářských provozech
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
39.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Vítězslava Švanygová
Technicko-ekonomické zhodnocení technologií na úpravu a likvidaci zdravotnických odpadů
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
40.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Markéta Tomečková
Bezpečnost práce ve stavebnictví
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
41.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martina Trlicová
Hodnocení mikrobiálního zatížení vnitřního prostředí
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
42.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Alona Vasylchenko, Ph.D.
Měření emisí stacionárního spalovacího zdroje na bioplynové stanici
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
43.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Vítězslav Večeřa
Zhodnocení systému nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Velkomeziříčsko - Bítešsko
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
44.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Martina Večeřová
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v podniku se zdravotnickým materiálem
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
45.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Petra Viktorinová
Bezpečnostní požadavky na skladování kapalných paliv a maziv
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
46.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Kateřina Zelená
Návrh na využití bývalého průmyslového areálu
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
47.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Aziza Zhumatayeva
Pracovní úrazovost v České republice a v Kazachstánu
duben 2018Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájenaZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdánaZávěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracovánaZávěrečná práce je rozpracována