Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D.
Identification number: 21098
University e-mail: petr.travnicek [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Agricultural, Food and Environmental Engineering (FA)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jindřich Bartoň
Zhodnocení systému nakládání se separovatelnými složkami směsného komunálního odpadu ve městě Brně
April 2017Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. et Ing. Ondřej Bystřický
Bezpečnost práce v podniku
April 2018Displaying the final thesis
3.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Helena Cinková
Využití kogeneračních jednotek v bioplynových stanicích
April 2013Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Bc. Ivo Dittrich
Nasazení techniky při řešení mimořádných událostí
April 2013Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Marcela Doleželová
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v bankovním sektoru
April 2012Displaying the final thesis
6.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Monika Dvořáková
Vývoj pracovní úrazovosti v zemědělství
April 2019Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Věra Holánková
Energetické využití kompostu
April 2015Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Renata Horáková
Hodnocení účinnosti odstraňování tenzidů z odpadních vod na vybrané čistírně odpadních vod
April 2015Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Renata Horáková
Problematika sedimentace částic v čistírně odpadních vod
April 2013Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tina Houbalová
Bezpečnost práce v pivovaru Černá Hora
April 2018Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Yuliia Hutsman
Pracovní úrazovost v České republice a na Ukrajině
April 2018Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marian Chobot
Nakládání s odpady při těžbě a zpracování černého uhlí
April 2013Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marian Chobot
Využití flotační hlušiny ve stavebnictví
April 2015Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Soňa Jonášová
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v potravinářském podniku
April 2012Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Kapustová
Vliv vybraných faktorů pracovního prostředí na pracovníky
April 2017Displaying the final thesis
16.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jan Kieč
Návrh čerpadla na čistírně odpadních vod
April 2012Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tereza Klenková
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve zdravotnickém zařízení
April 2012Displaying the final thesis
18.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Martina Klímová
Zhodnocení systému nakládání s komunálními odpady v obci Jablůnka
April 2016Displaying the final thesis
19.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Monika Kopalová
Stanovení počtu prachových částic ve výrobním zařízení se zvýšeným požadavkem na čistotu prostředí
April 2020Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jan Kopiš
Bezpečnost práce a požární ochrana vybraného plynového zařízení
April 2016Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Kukleta
Srovnání teoretické a skutečné produkce bioplynu při anaerobní fermentaci vybraných organických materiálů
April 2013Displaying the final thesis
22.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Jakub Kvasnička
Možnosti ochrany proti výbuchu plynných směsí
April 2020Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lukáš Kyša
Zhodnocení systému nakládání s komunálními odpady ve městě Hodonín
April 2016Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Alena Lacková
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve stravovacím zařízení
April 2012Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Anna Lejsková
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve strojírenském podniku
April 2012Displaying the final thesis
26.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Vít Matoušek
Trendy v chladicí technice
April 2021Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ondřej Musil
Technicko-ekonomická analýza využití tepelného čerpadla pro vytápění
April 2012Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Filip Neužil
Bezpečnost přepravy nebezpečných chemických látek
April 2019Displaying the final thesis
29.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Jana Novotná
Materiálová a energetická bilance technologií pro výrobu bioplynu
September 2022Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Eliška Ondrejechová
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v podniku technických služeb
April 2013Displaying the final thesis
31.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Zuzana Rumpíková
Bezpečnost práce v podniku
April 2018Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Slabá
Abrazivní opotřebení termoplastů v zařízeních pro zpracování odpadních materiálů
April 2019Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Slabá
Bezpečnost práce ve vybraném podniku
April 2017Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Hana Svobodová
Bezpečnost práce ve strojírenském podniku
April 2016Displaying the final thesis
35.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): David Šacher
Využití solární energie pro ohřev vody a vytápění
April 2012Displaying the final thesis
36.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Anna Šebková
Analýza systému nakládání s komunálním odpadem na Třebíčsku
April 2013Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. et Ing. Veronika Šípková
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve vybraném podniku
April 2013Displaying the final thesis
38.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Veronika Šulová
Vývoj pracovní úrazovosti ve vybraných potravinářských provozech
April 2016Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vítězslava Švanygová
Technicko-ekonomické zhodnocení technologií na úpravu a likvidaci zdravotnických odpadů
April 2014Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Markéta Tomečková
Bezpečnost práce ve stavebnictví
April 2018Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Trlicová
Hodnocení mikrobiálního zatížení vnitřního prostředí
April 2018Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alona Vasylchenko, Ph.D.
Měření emisí stacionárního spalovacího zdroje na bioplynové stanici
April 2013Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vítězslav Večeřa
Zhodnocení systému nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Velkomeziříčsko - Bítešsko
April 2016Displaying the final thesis
44.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Martina Večeřová
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v podniku se zdravotnickým materiálem
April 2013Displaying the final thesis
45.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Petra Viktorinová
Bezpečnostní požadavky na skladování kapalných paliv a maziv
April 2020Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kateřina Zelená
Návrh na využití bývalého průmyslového areálu
April 2017Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Aziza Zhumatayeva
Pracovní úrazovost v České republice a v Kazachstánu
April 2018Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress