Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D.
Identifikačné číslo: 2054
Univerzitný e-mail: xmikusov [at] node.mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav práva a humanitních věd (PEF) - prerušené

     
Záverečná práca
     
     
     Orgány
     
Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:
Úprava státních podpor v rámci pravidel Evropské unie
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent 1:prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Oponent 2:
Oponent 3:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:
Úprava státních podpor v rámci pravidel Evropské unie
Abstrakt:
Kontrola státní podpory ze strany EU je základním prvkem politiky hospodářské soutěže a nezbytnou zárukou účinné hospodářské soutěže a volného obchodu. I přes svoji důležitost byla tato oblast ochrany hospodářské soutěže upozaďována na úkor právní úpravy kartelů či zneužívání dominantního postavení na trhu. Předmětem zkoumání disertační práce je pojem státní podpora, tedy jakým způsobem je tento pojem vymezen v právní úpravě, v literatuře a v judikatuře se zaměřením na oblast malých a středních podniků a agrobyznysu. Disertační práce analyzuje vývoj státních podpor v současném období, tedy především jakým způsobem evropské instituce reagují na měnící se ekonomické podmínky. Práce je rozdělena do několika logických částí. První část práce se věnuje metodologii a metodám použitých v práci, na Coaseově teorému a case study je vysvětlen princip fungování spojení práva a ekonomie. Druhá část práce je zaměřena na primární a sekundární legislativu týkající se veřejných podpor. Třetí část práce se věnuje rozboru pojmu veřejné podpory z pohledu stávající judikatury a také vývoji chápaní pojmu v minulosti. Čtvrtá část práce se zabývá aktuálními změnami v přidělování státních podpor. V závěru práce jsou diskutovány výsledky a jsou navrženy problematické okruhy, kterým by se Evropská unie a její instituce činné v oblasti právních předpisů měly zabývat v budoucnu.
Kľúčové slová:státní podpora, Evropská unie, malé a střední podniky, agrobyznys

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. JUDr. Martin Janků, CSc..