Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D.
Identifikačné číslo: 2054
Univerzitný e-mail: xmikusov [at] node.mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav práva a humanitních věd (PEF) - prerušené

Kontakty
     
Záverečná práca          Životopis     Orgány
     
Konferencie     

Na tejto stránke je zobrazený náhľad zvoleného životopisu.

 
Životopis

Osobní údaje     
Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D.
ÚPHV PEF [vyňatie]

Řešené projekty     
2015–2017
Jiný
Gender dimenze implementace aktivního stárnutí v českém soukromém a veřejném sektoru ve srovnání se západními zeměmi.
2010–
IGA
Vývojové trendy posuzování veřejných podpor v EU v rámci hospodářské soutěže
2007–2008
OP
E-learningové vzdělávání pro rozvoj spolupráce pracovníků vědy a výzkumu s průmyslovými podniky
2006–2011
eTS VZ06 Faktory ovlivňující nabídku a poptávku po biopotravinách v rámci vybraných komoditních vertikál, ekonomické vazby mezi p...
2006–2018
TS VZ
02 Hlavní tendence ve vývoji konkurenčního prostředí v podmínkách integračních a globalizačních procesů a adaptace podnikat...
2020–2020
TS VZ
02 Hlavní tendence ve vývoji konkurenčního prostředí v podmínkách integračních a globalizačních procesů a adaptace podnikat...
2018–2018
TS VZ
02 Hlavní tendence ve vývoji konkurenčního prostředí v podmínkách integračních a globalizačních procesů a adaptace podnikat...
2006–2018
eTS VZ
02-01 Zkoumání změn a dynamiky vývoje podnikatelského prostředí ČR a EU a analýza konkurenční pozice vybraných podnikatelsk...
2020–2020eTS VZ02-01 Zkoumání změn a dynamiky vývoje podnikatelského prostředí ČR a EU a analýza konkurenční pozice vybraných podnikatelsk...
2018–2018eTS VZ02-01 Zkoumání změn a dynamiky vývoje podnikatelského prostředí ČR a EU a analýza konkurenční pozice vybraných podnikatelsk...
2006–2018
eTS VZ
02-02 Analýza hlavních tendencí ve vývoji oborového prostředí a jeho změny po vstupu do EU
2020–2020eTS VZ
02-02 Analýza hlavních tendencí ve vývoji oborového prostředí a jeho změny po vstupu do EU
2018–2018
eTS VZ
02-02 Analýza hlavních tendencí ve vývoji oborového prostředí a jeho změny po vstupu do EU
2006–2018eTS VZ02-03 Analýza chování podnikatelských subjektů v reakci na změny prostředí
2020–2020eTS VZ02-03 Analýza chování podnikatelských subjektů v reakci na změny prostředí
2018–2018
eTS VZ02-03 Analýza chování podnikatelských subjektů v reakci na změny prostředí
2006–2018eTS VZ
02-04 Změny konkurenčního prostředí na finančních trzích v podmínkách globalizace a integrace a jejich dopady do řízení vz...
2020–2020
eTS VZ
02-04 Změny konkurenčního prostředí na finančních trzích v podmínkách globalizace a integrace a jejich dopady do řízení vz...
2018–2018
eTS VZ02-04 Změny konkurenčního prostředí na finančních trzích v podmínkách globalizace a integrace a jejich dopady do řízení vz...
2006–2018
eTS VZ
02-05 Analýza vývoje české daňové a účetní soustavy, hodnocení jejích dopadů na chování podnikatelských subjektů a mezináro...
2020–2020
eTS VZ
02-05 Analýza vývoje české daňové a účetní soustavy, hodnocení jejích dopadů na chování podnikatelských subjektů a mezináro...
2018–2018
eTS VZ
02-05 Analýza vývoje české daňové a účetní soustavy, hodnocení jejích dopadů na chování podnikatelských subjektů a mezináro...
2006–2018
VZ
Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropské...
2018–2018
VZ
Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropské...
2020–2020
VZČeská ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropské...
2006–2006
Akt eTS VZ
01 Analýzy a návrhy směřující k využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného podnikání
2020–2020
Akt eTS VZ
01 Analýzy a návrhy směřující k využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného podnikání
2018–2018
Akt eTS VZ
01 Analýzy a návrhy směřující k využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného podnikání
2006–2018
Akt eTS VZ
01 Analýzy a návrhy směřující k využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného podnikání
2006–2018
eTS VZ
01 Charakteristika makroekonomického vývoje české ekonomiky a změny jeho dynamiky po vstupu do EU, analýza procesů reálné a...
2020–2020
eTS VZ
01 Charakteristika makroekonomického vývoje české ekonomiky a změny jeho dynamiky po vstupu do EU, analýza procesů reálné a...
2018–2018eTS VZ01 Charakteristika makroekonomického vývoje české ekonomiky a změny jeho dynamiky po vstupu do EU, analýza procesů reálné a...
2006–2011
eTS VZ
01 Charakteristiky procesů a ekonomické souvislosti formování agrobyznysu, vliv na změny v postavení a konkurenceschopnost ...
2006–2018
TS VZ
01 Makroekonomická a mikroekonomická výkonnost české ekonomiky a hospodářsko-politická opatření vlády ČR v podmínkách evrop...
2020–2020TS VZ01 Makroekonomická a mikroekonomická výkonnost české ekonomiky a hospodářsko-politická opatření vlády ČR v podmínkách evrop...
2018–2018
TS VZ
01 Makroekonomická a mikroekonomická výkonnost české ekonomiky a hospodářsko-politická opatření vlády ČR v podmínkách evrop...
2006–2006
Akt eTS VZ01 Rozpracování návrhu struktury poradenského IS a analýza využití ICT s ohledem na současný stav v oblasti moderních porad...
2020–2020
Akt eTS VZ
01 Rozpracování návrhu struktury poradenského IS a analýza využití ICT s ohledem na současný stav v oblasti moderních porad...
2018–2018
Akt eTS VZ01 Rozpracování návrhu struktury poradenského IS a analýza využití ICT s ohledem na současný stav v oblasti moderních porad...
2006–2018Akt eTS VZ
01 Rozpracování návrhu struktury poradenského IS a analýza využití ICT s ohledem na současný stav v oblasti moderních porad...
2006–2006
eTS VZ
01 Východiska a metodologie měření produkčního a mimoprodukčního přínosu zemědělství a agrárního sektoru na bázi ocenění pr...
2020–2020eTS VZ
01 Východiska a metodologie měření produkčního a mimoprodukčního přínosu zemědělství a agrárního sektoru na bázi ocenění pr...
2018–2018
eTS VZ
01 Východiska a metodologie měření produkčního a mimoprodukčního přínosu zemědělství a agrárního sektoru na bázi ocenění pr...
2006–2018
eTS VZ01 Východiska a metodologie měření produkčního a mimoprodukčního přínosu zemědělství a agrárního sektoru na bázi ocenění pr...
2006–2006
eTS VZ
01 Vypracování analýzy změn v chování spotřebitelů (změny ve spotřebitelských vzorcích chování, změny životního stylu, stru...
2020–2020
eTS VZ
01 Vypracování analýzy změn v chování spotřebitelů (změny ve spotřebitelských vzorcích chování, změny životního stylu, stru...
2018–2018eTS VZ
01 Vypracování analýzy změn v chování spotřebitelů (změny ve spotřebitelských vzorcích chování, změny životního stylu, stru...
2006–2018
eTS VZ
01 Vypracování analýzy změn v chování spotřebitelů (změny ve spotřebitelských vzorcích chování, změny životního stylu, stru...
2006–2006
Akt eTS VZ
02 Analýza dostupnosti a využitelnosti metodik a postupů sledování a hodnocení vztahu spotřebitele a obchodu a služeb jako ...
2020–2020
Akt eTS VZ02 Analýza dostupnosti a využitelnosti metodik a postupů sledování a hodnocení vztahu spotřebitele a obchodu a služeb jako ...
2018–2018Akt eTS VZ02 Analýza dostupnosti a využitelnosti metodik a postupů sledování a hodnocení vztahu spotřebitele a obchodu a služeb jako ...
2006–2018
Akt eTS VZ
02 Analýza dostupnosti a využitelnosti metodik a postupů sledování a hodnocení vztahu spotřebitele a obchodu a služeb jako ...
2006–2018eTS VZ
02 Identifikace hlavních rizik spojených s ekonomickou výkonností české ekonomiky a s vývojem konvergenčního procesu, s ner...
2020–2020eTS VZ02 Identifikace hlavních rizik spojených s ekonomickou výkonností české ekonomiky a s vývojem konvergenčního procesu, s ner...
2018–2018
eTS VZ
02 Identifikace hlavních rizik spojených s ekonomickou výkonností české ekonomiky a s vývojem konvergenčního procesu, s ner...
2006–2006
eTS VZ
02 Identifikace rozhodujících faktorů udržitelného rozvoje regionů a mikroregionů včetně mezinárodní komparace řešení v kon...
2020–2020
eTS VZ
02 Identifikace rozhodujících faktorů udržitelného rozvoje regionů a mikroregionů včetně mezinárodní komparace řešení v kon...
2018–2018
eTS VZ
02 Identifikace rozhodujících faktorů udržitelného rozvoje regionů a mikroregionů včetně mezinárodní komparace řešení v kon...
2006–2018eTS VZ
02 Identifikace rozhodujících faktorů udržitelného rozvoje regionů a mikroregionů včetně mezinárodní komparace řešení v kon...
2006–2006eTS VZ
02 Právní rámec pro realizaci změn a rozvoje agrobyznysu: pravidla spojování podniků, právní aspekty zákazu zneužívání domi...
2006–2011
eTS VZ
02 Právní rámec pro realizaci změn a rozvoje agrobyznysu: pravidla spojování podniků, právní aspekty zákazu zneužívání domi...
2006–2006
Akt eTS VZ
02 Rozbor dostupnosti a použitelnosti standardů, technologií a primárních faktorů portálových řešení v rámci procesního říz...
2020–2020
Akt eTS VZ02 Rozbor dostupnosti a použitelnosti standardů, technologií a primárních faktorů portálových řešení v rámci procesního říz...
2018–2018
Akt eTS VZ
02 Rozbor dostupnosti a použitelnosti standardů, technologií a primárních faktorů portálových řešení v rámci procesního říz...
2006–2018Akt eTS VZ02 Rozbor dostupnosti a použitelnosti standardů, technologií a primárních faktorů portálových řešení v rámci procesního říz...
2006–2006
eTS VZ
02 Vypracování analýzy a modelování nových vývojových tendencí v obchodní síti, v chování obchodních řetězců vybraných podn...
2020–2020
eTS VZ02 Vypracování analýzy a modelování nových vývojových tendencí v obchodní síti, v chování obchodních řetězců vybraných podn...
2018–2018eTS VZ
02 Vypracování analýzy a modelování nových vývojových tendencí v obchodní síti, v chování obchodních řetězců vybraných podn...
2006–2018
eTS VZ
02 Vypracování analýzy a modelování nových vývojových tendencí v obchodní síti, v chování obchodních řetězců vybraných podn...
2006–2006
Akt eTS VZ
03 Analýza možností uplatnění řešení ERP, CRM aj. systémů v závislosti na struktuře, strategických cílech a dalších faktore...
2020–2020
Akt eTS VZ03 Analýza možností uplatnění řešení ERP, CRM aj. systémů v závislosti na struktuře, strategických cílech a dalších faktore...
2018–2018
Akt eTS VZ03 Analýza možností uplatnění řešení ERP, CRM aj. systémů v závislosti na struktuře, strategických cílech a dalších faktore...
2006–2018Akt eTS VZ03 Analýza možností uplatnění řešení ERP, CRM aj. systémů v závislosti na struktuře, strategických cílech a dalších faktore...
2006–2018eTS VZ
03 Analýza strukturálních změn v česjé ekonomice a jejich dopadů na konkurenceschopnost, identifikace komparativních výhod ...
2020–2020
eTS VZ
03 Analýza strukturálních změn v česjé ekonomice a jejich dopadů na konkurenceschopnost, identifikace komparativních výhod ...
2018–2018
eTS VZ
03 Analýza strukturálních změn v česjé ekonomice a jejich dopadů na konkurenceschopnost, identifikace komparativních výhod ...
2006–2006Akt eTS VZ03 Analýzy a návrhy nasazení a uplatnění technologií na bázi IS/ICT v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky ori...
2020–2020Akt eTS VZ
03 Analýzy a návrhy nasazení a uplatnění technologií na bázi IS/ICT v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky ori...
2018–2018
Akt eTS VZ
03 Analýzy a návrhy nasazení a uplatnění technologií na bázi IS/ICT v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky ori...
2006–2018Akt eTS VZ03 Analýzy a návrhy nasazení a uplatnění technologií na bázi IS/ICT v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky ori...
2006–2006
eTS VZ
03 Příčinné souvislosti vývoje a změn struktury spotřebitelské poptávky po potravinách jako východisko pro analýzu faktorů ...
2006–2011
eTS VZ
03 Příčinné souvislosti vývoje a změn struktury spotřebitelské poptávky po potravinách jako východisko pro analýzu faktorů ...
2006–2018
eTS VZ
03 Typologie regionálních a síťových struktur z hlediska kapitálového potenciálu zkoumaných objektů, návrh standardů a meto...
2020–2020eTS VZ03 Typologie regionálních a síťových struktur z hlediska kapitálového potenciálu zkoumaných objektů, návrh standardů a meto...
2018–2018
eTS VZ
03 Typologie regionálních a síťových struktur z hlediska kapitálového potenciálu zkoumaných objektů, návrh standardů a meto...
2006–2006eTS VZ03 Vypracování analýzy interakcí obchodu a spotřebitelů a návrh systému komplexního řízení vztahu obchodních podnikatelskýc...
2020–2020
eTS VZ
03 Vypracování analýzy interakcí obchodu a spotřebitelů a návrh systému komplexního řízení vztahu obchodních podnikatelskýc...
2018–2018
eTS VZ
03 Vypracování analýzy interakcí obchodu a spotřebitelů a návrh systému komplexního řízení vztahu obchodních podnikatelskýc...
2006–2018
eTS VZ
03 Vypracování analýzy interakcí obchodu a spotřebitelů a návrh systému komplexního řízení vztahu obchodních podnikatelskýc...
2006–2018
TS VZ
03 Vývoj vztahů obchodní sféry v souvislosti se změnami životního stylu kupního chování obyvatelstva a změnami podnikového ...
2018–2018
TS VZ
03 Vývoj vztahů obchodní sféry v souvislosti se změnami životního stylu kupního chování obyvatelstva a změnami podnikového ...
2020–2020
TS VZ
03 Vývoj vztahů obchodní sféry v souvislosti se změnami životního stylu kupního chování obyvatelstva a změnami podnikového ...
2006–2018
eTS VZ
04 Analýza demografického vývoje ČR, důsledky zpoždění oproti vyspělým západním zemím, projevy ve venkovském prostředí u zá...
2020–2020
eTS VZ
04 Analýza demografického vývoje ČR, důsledky zpoždění oproti vyspělým západním zemím, projevy ve venkovském prostředí u zá...
2018–2018eTS VZ
04 Analýza demografického vývoje ČR, důsledky zpoždění oproti vyspělým západním zemím, projevy ve venkovském prostředí u zá...
2006–2006eTS VZ04 Formulace potřebných změn a priorit hospodářské politiky vyplývajících z provedených analýz zejména v oblastech reformy ...
2020–2020
eTS VZ
04 Formulace potřebných změn a priorit hospodářské politiky vyplývajících z provedených analýz zejména v oblastech reformy ...
2018–2018
eTS VZ
04 Formulace potřebných změn a priorit hospodářské politiky vyplývajících z provedených analýz zejména v oblastech reformy ...
2006–2018
eTS VZ
04 Formulace potřebných změn a priorit hospodářské politiky vyplývajících z provedených analýz zejména v oblastech reformy ...
2006–2011
eTS VZ
04 Míra a faktory ekonomické diferenciace zemědělských podniků v soustavách intenzivního a extenzivního hospodaření, tradič...
2006–2006Akt eTS VZ
04 Možnosti uplatnění technologií modelování v oblasti logistických systémů, analýzy a modely nových vývojových tendencí
2020–2020
Akt eTS VZ
04 Možnosti uplatnění technologií modelování v oblasti logistických systémů, analýzy a modely nových vývojových tendencí
2018–2018Akt eTS VZ
04 Možnosti uplatnění technologií modelování v oblasti logistických systémů, analýzy a modely nových vývojových tendencí
2006–2018Akt eTS VZ04 Možnosti uplatnění technologií modelování v oblasti logistických systémů, analýzy a modely nových vývojových tendencí
2006–2006eTS VZ
04 Návrh a studie proveditelnosti využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu formou...
2006–2018eTS VZ04 Návrh a studie proveditelnosti využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu formou...
2018–2018
eTS VZ
04 Návrh a studie proveditelnosti využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu formou...
2020–2020
eTS VZ
04 Návrh a studie proveditelnosti využití IS/ICT při zvyšování konkurenceschopnosti zákaznicky orientovaného obchodu formou...
2006–2006
Akt eTS VZ
04 Rozpracování modelových přístupů k využití eLearningu v rámci typových skupin obchodních podnikatelských subjektů včetně...
2020–2020Akt eTS VZ04 Rozpracování modelových přístupů k využití eLearningu v rámci typových skupin obchodních podnikatelských subjektů včetně...
2018–2018
Akt eTS VZ04 Rozpracování modelových přístupů k využití eLearningu v rámci typových skupin obchodních podnikatelských subjektů včetně...
2006–2018
Akt eTS VZ
04 Rozpracování modelových přístupů k využití eLearningu v rámci typových skupin obchodních podnikatelských subjektů včetně...
2006–2011
TS VZ
04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a potravinových sítí v procesec...
2006–2006
Akt eTS VZ
05 Analýza uplatnění a řešení subsystému pro podporu marketingových strategií obchodní firmy
2006–2018Akt eTS VZ
05 Analýza uplatnění a řešení subsystému pro podporu marketingových strategií obchodní firmy
2018–2018
Akt eTS VZ05 Analýza uplatnění a řešení subsystému pro podporu marketingových strategií obchodní firmy
2020–2020
Akt eTS VZ
05 Analýza uplatnění a řešení subsystému pro podporu marketingových strategií obchodní firmy
2006–2006eTS VZ
05 Analýza zaměření a účinnosti systému dotací SZP EU uplatňovaného v českém agrárním sektoru z hlediska podpory růstu efek...
2006–2011
eTS VZ05 Analýza zaměření a účinnosti systému dotací SZP EU uplatňovaného v českém agrárním sektoru z hlediska podpory růstu efek...
2006–2018eTS VZ
05 Ekologické zemědělství a výroba bioproduktů jako alternativní forma podnikání spojená s aktivací příjmového potenciálu v...
2020–2020eTS VZ
05 Ekologické zemědělství a výroba bioproduktů jako alternativní forma podnikání spojená s aktivací příjmového potenciálu v...
2018–2018
eTS VZ05 Ekologické zemědělství a výroba bioproduktů jako alternativní forma podnikání spojená s aktivací příjmového potenciálu v...
2006–2006Akt eTS VZ05 Možnosti uplatnění technologií umělé inteligence v procesech interakce prvků obchodu a služeb
2020–2020
Akt eTS VZ
05 Možnosti uplatnění technologií umělé inteligence v procesech interakce prvků obchodu a služeb
2018–2018
Akt eTS VZ05 Možnosti uplatnění technologií umělé inteligence v procesech interakce prvků obchodu a služeb
2006–2018
Akt eTS VZ
05 Možnosti uplatnění technologií umělé inteligence v procesech interakce prvků obchodu a služeb
2006–2018TS VZ
05 Sociálně ekonomické souvislosti trvale udržitelného multifunkčního zemědělství a opatření agrární a regionální politiky
2020–2020
TS VZ
05 Sociálně ekonomické souvislosti trvale udržitelného multifunkčního zemědělství a opatření agrární a regionální politiky
2018–2018TS VZ05 Sociálně ekonomické souvislosti trvale udržitelného multifunkčního zemědělství a opatření agrární a regionální politiky
2006–2006
Akt eTS VZ
06 Analýza současné implementace e-technologií, využití ICT v marketingových aktivitách
2006–2018Akt eTS VZ06 Analýza současné implementace e-technologií, využití ICT v marketingových aktivitách
2018–2018
Akt eTS VZ
06 Analýza současné implementace e-technologií, využití ICT v marketingových aktivitách
2020–2020
Akt eTS VZ
06 Analýza současné implementace e-technologií, využití ICT v marketingových aktivitách
2006–2006
Akt eTS VZ06 Návrh integrace IS/ICT v oblasti podpory finančního řízení zákaznicky orientovaného obchodu a služeb s cílem zvyšování j...
2006–2018
Akt eTS VZ06 Návrh integrace IS/ICT v oblasti podpory finančního řízení zákaznicky orientovaného obchodu a služeb s cílem zvyšování j...
2018–2018
Akt eTS VZ06 Návrh integrace IS/ICT v oblasti podpory finančního řízení zákaznicky orientovaného obchodu a služeb s cílem zvyšování j...
2020–2020Akt eTS VZ06 Návrh integrace IS/ICT v oblasti podpory finančního řízení zákaznicky orientovaného obchodu a služeb s cílem zvyšování j...
2006–2006
eTS VZ06 Prostorové modelování rozhodovacích procesů v oblasti obchodu a cestovního ruchu s využitím GIS, hodnocení dopadl rozhod...
2006–2018
eTS VZ06 Prostorové modelování rozhodovacích procesů v oblasti obchodu a cestovního ruchu s využitím GIS, hodnocení dopadl rozhod...
2018–2018
eTS VZ
06 Prostorové modelování rozhodovacích procesů v oblasti obchodu a cestovního ruchu s využitím GIS, hodnocení dopadl rozhod...
2020–2020
eTS VZ
06 Prostorové modelování rozhodovacích procesů v oblasti obchodu a cestovního ruchu s využitím GIS, hodnocení dopadl rozhod...

Univerzitní aktivity     
2016–2017
Kolégium dekana (Provozně ekonomická fakulta) (člen)
2016–2017Programová rada (Provozně ekonomická fakulta) (člen)