Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Eva Sofková
Identification number: 20350
University e-mail: eva.sofkova [at] mendelu.cz
 
Personalistka - Human Resource Department (HRMO REC)

     
Final thesis
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Investment behaviour of households
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Petr Toman, Ph.D.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:Investiční chování domácností
Summary:
Tato bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení změn investičního rozhodování českých domácností. Konkrétně se jedná o produkty stavební spoření, penzijní připojištění, životní pojištění, termínované a netermínované vklady, spořící a úsporné účty a investování do podílových fondů. V teoretické části práce popisuje především legislativní úpravu, základní charakteristika a vlastnosti investičních produktů. V praktické části je prováděna analýza vývoje investičního chování domácností v období 2004-2008 a rozbor příčin a důsledků změn finančního portfolia českých domácností a dále marketingový výzkum vytvořeného investičního dotazníku Závěr práce je zaměřen na zhodnocení změn investičního rozhodování českých domácností.
Key words:investiční chování, investiční rozhodování, domácnosti, finanční portfolio

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Opponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Roman Ptáček, Ph.D..