Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ladislava Issever Grochová, Ph.D.
Identifikačné číslo: 2026
Univerzitný e-mail: ladislava.grochova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovníčka - odborná asistentka - Ústav ekonomie (PEF)

     
     Záverečná práca     
     
Publikácie
     
Stáže          Vedené práce
     
Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na MENDELU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
TypZáverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Pavel Bartoš
Vliv Keynesova myšlení na tvorbu protikrizových opatření v období finanční krize
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Anna Běťáková
Klastry jako jeden z pilířů zvyšování konkurenceschopnosti ČR
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Böser
PIGS countries´ problems as a direction for other EU Member States
december 2012Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Denis Drexler, Ph.D.
Financování a nákladovost vězeňství v České republice
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Daniela Halvová
Změny důchodového systému po roce 2013 a jeho dopady na spotřebitele
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Hamžík
Impact of foreign direct investments on economic growth in the countries of the Visegrad Four
december 2012
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Martina Horvatová
Vliv korupce na ekonomický růst v zemích EU
november 2015
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Kristýna Jahodová
Řízení poptávky po dopravě v České republice se zaměřením na město Brno
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Dita Jakešová
Institucionální prostředí ekologického zemědělství v České republice
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Kateřina Jugová
Reforma terciárního vzdělávání se zaměřením na finanční spoluúčast studentů při zavedení školného
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Juřeník
Vliv stranického cyklu na deficity státních rozpočtů Visegrádské čtyřky a států Středomoří
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Roman Kinský
Ochrana životního prostředí jako otázka zvyšování blahobytu v EU
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Monika Ladičová
Investice do nemovitosti za účelem pronájmu
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Petra Lexová
Spotřeba a zadluženost domácností v ČR
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Eva Ludvíková
Efektivnost investic do výstavby dopravně bezpečnostních opatření
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca je nekompletná
DPAutor: Bc. Věra Malušová
Význam formálních institucí pro ekonomický růst v zemích Visegrádské skupiny
november 2015
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Petr Matějek
Institucionální příčiny rozdílného ekonomického vývoje ve Spolkové republice Německo
november 2015
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Mgr. Blanka Miléřová
Regulace podpor fotovoltaických elektráren a státní rozpočet České republiky
december 2011
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Šárka Moudrá
Vývoj peněžních agregátů v ČR, Polsku a zemích EMU před a v průběhu finanční krize
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca je nekompletná
DPAutor: Bc. Markéta Ondráčková
Principy trvale udržitelného rozvoje a jejich naplňování v České republice se zaměřením na město Třebíč
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Barbara Pexová
Ekonomické dopady na ČR plynoucí z rušení českých zastupitelských úřadů v zemích Latinské Ameriky
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Martina Procházková
Asymetrické informace při zadávání a získávání veřejných a soukromých zakázek v České republice
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Pavla Prusenovská
Regulace trhu mobilní komunikace v ČR
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Petra Sováková
Methodology of tourist cards implementation in the EU
december 2013
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Kateřina Svobodová
Vyhodnocení dlouhodobé udržitelnosti nástrojů bytové politiky v České republice, Rakousku a na Slovensku
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Hana Sychrová
Dopad cenové regulace léčiv v České republice a na Slovensku na postavení vybraných zájmových skupin
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Drahoš Šikola
Korupce a ekonomický růst v zemích Visegrádské čtyřky
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Katarína Vajdová
Znalostní ekonomika - aspekt zvyšování konkurenceschopnosti v EU
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Vybíralová
Impact of the European Funds on the Economic Growth in the Visegrad Four Countries
november 2013
Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Adam Zemánek
Gold as an investment
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jindřich Zounek
Možnosti rozvoje městyse Veverská Bítýška
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Adéla Žďárová
Příčiny a důsledky vícerychlostní Evropy
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Adéla Žďárová
Vliv soudobé ekonomické krize na stavební průmysl v České a Slovenské republice.
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná