Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Ing. Ondřej Dufek, Ph.D., DiS.
Identification number: 2023
University e-mail: ondrej.dufek [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Marketing and Trade (FBE)

Contacts     Final thesis     Publications     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

To limit the information stated in the table below, tick the desired items and click on the Restrict button.

Year of submission: Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Patrik Ardely
Překážky rozvoje agroturistiky ve vinařství v Jihomoravském kraji
May 2007Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jan Barila
Marketingová strategie obchodního centra Futurum Brno
May 2011Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Bednář
Marketingová komunikace alternativní výuky na základních školách
May 2015Displaying the final thesis
4.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Kateřina Bimková
Model marketingové kampaně kandidáta na prezidenta ČR
May 2014Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Barbora Botková
Marketingový průzkum: vztah spotřebitele k přímému prodeji.
January 2009Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Hana Bratránková
Tvorba marketingového mixu pro hotel Tálský mlýn
May 2008Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Budík
Spotřební chování na trhu regionálních pivovarů
January 2014Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavlína Capková
Metodika hodnocení volby agrárního veletrhu
January 2012Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Cibulková
Segmentace spotřebitelů v cestovním ruchu na základě motivu
January 2013Displaying the final thesis
10.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Lukáš Čambala
Využití content marketingu pro propagaci PEF MENDELU
May 2016Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Černý
Vliv tiskové reklamy na studenty vysokých škol
January 2013Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Mgr. Bc. Kateřina Dohnálková
Marketingová strategie společnosti OPTYS, s.r.o.
January 2014Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Doležalová
Marketingový plán pro činnost "Montážní skupina" společnosti Anteria, s. r. o.
January 2008Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Dvořáček
Návrh veletržní prezentace Mendelovy univerzity v Brně na veletrhu Gaudeamus
May 2014Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Foretová
Návrh marketingové strategie Georges Sohet & Fils pro vstup na lokální trh v ČR
May 2015Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Gotzmann
Rozvoj destinace Rosice a okolí z pohledu cestovního ruchu
May 2008Displaying the final thesis
17.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Dalibor Havelka
Komunikační mix firmy v souvislosti se zaváděním nové výrobní technologie.
May 2009Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Anna Havlíčková
Postoj obyvatel Brna k internetovému prodeji regionálních produktů
June 2013Displaying the final thesis
19.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Anna Havlíčková
Vliv merchandisingu při nákupu bio mléka
May 2016Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Havlík
Vliv obalů a etiket bezlepkových potravin na chování spotřebitele
January 2016Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Havlová
Chování spotřebitele ve věku 18 - 40 let na trhu bezlepkových potravin
January 2016Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Hošek
Chování spotřebitele v lázeňském cestovním ruchu
May 2011Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ondřej Hošek
Vliv komparace cen spotřebního zboží v řetězcích na chování spotřebitelů v Jihomoravském kraji
January 2014Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Bc. Ing. Iva Hrdličková
Využítí GIS při rozhodování o umístění nového hotelu.
May 2010Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ing. Iva Hrdličková
Vývoj a predikce ubytovacích kapacit v Brně
May 2008Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gabriela Chaloupková
Marketingová strategie náboru a udržení IT kandidátů na brněnském trhu
May 2018Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Adriana Charalambidu
Faktory ovlivňující spokojenost zákazníků a jejich spotřební chování při nákupu zboží firmy A.D.T. spol. s r.o.
May 2010Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Vanda Jánošová
Význam veletrhů cestovního ruchu pro generaci Y
January 2019Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kateřina Jánová
Srovnání preferencí ve využívání finančních služeb mezi studenty s ekonomickým a neekonomickým zaměřením
May 2007Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lucie Jelínková
Zvýšení zákaznické věrnosti kosmetického salonu.
April 2012Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Markéta Jelínková
PR cestovní kanceláře Tomi Tour, s. r .o.
May 2009Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martina Ježková
Srovnání úspěšnosti dvou forem marketingové komunikace na příkladu konkrétní společnosti
May 2009Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Edita Karlová
Návrh strategie destinačního managementu města Olomouce ke studentům místních vysokých škol
May 2015Displaying the final thesis
34.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Veronika Klepáčková
Vliv event marketingu na objem tržeb nákupního centra
January 2012Displaying the final thesis
35.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jakub Kočí
Marketingový výzkum: Hodnocení služeb čistírny oděvů návštěvníky nákupního centra
January 2007Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dagmar Komendová
Vliv vstupu zemí do EU na kongresový cestovní ruch.
January 2011Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Konečná
Návrh strategie oslovení malých a středních podniků s nabídkou marketingového výzkumu ze strany PEF MENDELU v Brně
May 2015Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucie Kotasová
Zvýšení tržního podílu kosmetického salónu.
April 2012Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Soňa Kratochvilová
Tvorba nového wellness produktu v hotelu Holiday Inn
April 2010Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Hana Krausová
Cyklus účasti firmy na strojírenském veletrhu
May 2011Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Krausová
Marketingové nástroje vysokých škol pro oslovení studentů maturitních ročníků z Jihomoravského kraje
January 2014Displaying the final thesis
42.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Markéta Krausová
Spotřební chování mládeže ve věku 14 až 18 let v oblasti volnočasových aktivit
January 2011Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petr Krejčí
Marketingový průzkum: vztah spotřebitelů k penzijnímu připojištění
May 2009Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Kucinová
Slevové servery jako nástroj prodeje v cestovním ruchu
April 2012Displaying the final thesis
45.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Pavel Kunc
Marktetingova strategie v mediich
May 2007Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Lajza
Chování spotřebitele ve věku 18 - 29 let při nákupu osobního automobilu
January 2014Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Lintnerová
Postoj obyvatel České republiky k finanční podpoře neziskových organizací poskytujících sociální služby
May 2015Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Malaníková
Hodnocení finanční situace a marketingové komunikace cestovní kanceláře.
April 2009Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jakub Martauz
Marketingový plán obchodního centra Futurum Brno pro rok 2011
January 2011Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Martinek
Motivace domácností pro nákup potravin online
January 2018Displaying the final thesis
51.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Veronika Matějková
Influencer marketing jako nástroj propagace FinTech startupů
January 2020Displaying the final thesis
52.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Andrea Mikulášková
Cestovni ruch
May 2008Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. et Ing. Michal Mráka
PR aktivity ekonomických fakult vysokých škol vůči výchovným poradcům středních škol
January 2014Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Gabriela Nemetzová
Strategie veletržní účasti společnosti Romill, s.r.o.
May 2013Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Patrik Neuberger
Lokální marketingové aktivity franchisingového řetězce
April 2012Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrik Neuberger
Nákupní chování mladých spotřebitelů ve věku 15 - 29 let na trhu fast food restaurací v regionu Jižní Morava
May 2015Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Petra Novosadová
Vliv podpory prodeje cukrovinek na chování spotřebitele
January 2011Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Antonín Parolek
Marketingový průzkum trhu pro pekárenskou společnost Pekárna
May 2008Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Antonín Parolek
Návrh marketingové strategie pro nadnárodní stavební společnost
May 2010Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Daniela Pásková
Zavedení Ambassador programu v Jihomoravském kraji
May 2011Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nikola Pätoprstá
Vliv recenze na rozhodování spotřebitele v cestovním ruchu
May 2013Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tamara Podmolíková
Issues management v PR komunikaci úspěšných firem v ČR
May 2016Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Iva Podsedníková
Marketingová strategie divize RES BVV, a.s. pro veletrhy GO a Regiontour
May 2011Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Růžena Pokorná
Ovlivňování spotřebitelského chování ve společnosti IKEA, s.r.o. pomocí složky marketingového mixu - lidé
May 2011Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Filip Pokorný
Ovlivňování spotřebitelského chování při nákupu automobilů
May 2010Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Anna Potůčková
Marketingová strategie prodeje přírodní kosmetiky v Jihomoravském kraji
May 2013Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anna Potůčková
Vliv grafických prvků webové prezentace při nákupu biopotravin
May 2015Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Hana Rejchrtová
Rozhodování spotřebitele o pořízení vlastního bydlení z finančního hlediska
May 2007Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. René Řiháček
Marketingová strategie bezplatného periodika
May 2012Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. René Řiháček
Marketingový plán společnosti BMS 1, spol. s r.o.
April 2009Displaying the final thesis
71.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Robin Sáček
Marketingová strategie využití sociálních sítí ve společnosti Moravia IT, a.s.
January 2014Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Pavla Sazamová
Discount internet portals as a propagation tool in wellness.
January 2013Displaying the final thesis
73.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Tereza Sedláková
Analýza chování spotřebitele cestovní agentury INVIA.CZ, s.r.o.
January 2008Displaying the final thesis
74.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Zuzana Sekáčová
Marketingový plán internetového obchodu NejBaby.cz
May 2010Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Gabriela Schönová
Využití sociálních sítí v marketingu CK Kudrna, s.r.o.
January 2012Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucie Sojková
Marketingová komunikace akciové společnosti Znovín Znojmo
May 2008Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Zuzana Süssová
Marketingová komunikace obchodu se sportovními potřebami.
April 2012Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adam Svoboda
Marketingová doporučení provozovatelům office parků k oslovení segmentu SME
May 2015Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zdenka Svobodová
Komparace kongresového cestovního ruchu v ČR a Rakousku
January 2011Displaying the final thesis
80.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Lenka Šedá
Komunikační mix firmy zaměřené na prodej zahradní a lesnické techniky.
January 2012Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lucie Ševčíková
Nákupní chování spotřebitelů při nákupu letní dovolené na Blanensku
January 2012Displaying the final thesis
82.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Petr Šmahel
Plán a financování marketingových aktivit malé rodinné firmy
May 2018Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Štenclová
Rozhodování spotřebitelů z Jihomoravského kraje při výběru horské destinace pro zimní dovolenou
January 2013Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Talaša
Nákupní chování generace Y na trhu restaurací v regionu Jižní Morava
May 2017Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Klára Talášková
Marketingový plán internetového obchodu.
April 2009Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Roland Tóth
Marketingová strategie rozvoje realitního portálu pro studenty
May 2013Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Trnkócy
Marketingový průzkum: Trávení volného času v rámci cestovního ruchu v ČR a Jižní Koreji
January 2007Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marie Uherková
Návrh marketingové strategie prodeje produktů cestovního ruchu zahraničním studentům
May 2015Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Simona Uhlíková
Analýza chování spotřebitele při rozhodování o nákupu přes internet
January 2010Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Aneta Valenová
Chování spotřebitelů důchodového věku v cestovním ruchu
May 2011Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Věrná
Marketingová komunikace personálních agentur k firemní klientele
May 2017Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Simona Virglerová
Využití slevových serverů pro marketing na trhu volnočasových aktivit
January 2013Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Vomočilová
Chování spotřebitele na trhu s pronájmy do jednoho roku
May 2018Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristýna Vondráčková
Faktory působící na spotřebitele ve věku 20 až 29 let při nákupu divadelního představení
May 2012Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kateřina Zemanová
Spotřební chování studentů MZLU v cestovním ruchu
January 2010Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress