Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D.
Identification number: 19644
University e-mail: leos.pavlata [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)

Contacts
     
     
     
Publications
     
     
     

The following list contains all information available to the publication.

ŠŤASTNÍK, O. -- NOVOTNÝ, J. -- ROZTOČILOVÁ, A. -- KOUŘIL, P. -- PAVLATA, L. -- MRKVICOVÁ, E. Technika přípravy krmných směsí s podílem moučných červů (Tenebrio Molitor L.) pro výkrm kuřat. In Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020, p. 376--384. ISBN 978-80-7509-714-9. URL: http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny

Original name:
Technika přípravy krmných směsí s podílem moučných červů (Tenebrio Molitor L.) pro výkrm kuřat
English name:
Written by (author):
Department:
Department of Animal Nutrition and Forage Production
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition
Kind of publication:
article in proceedings
Collection:
Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin
Nature of article:
paper
Part number:
Starting page:
376
Up to page: 384
Number of pages:
9
UT code by Web of Science:
EID code by Scopus:
Original language:
Czech
Description in original language:
V rámci řešení grantu byly vytvořeny krmné směsi obsahující podíl larev potemníka moučného. Takzvaní mouční červi obsahují poměrně velké množství tuku, a proto musel být hmotnostní podíl červů šrotován spolu s podílem pšeničného šrotu. Vzniklá směs byla také šrotována a následně spolu s ostatními komponenty mísena v horizontální míchačce. Hotové krmné směsi byly otestovány v experimentu na brojlerových kuřatech, kde byly hodnoceny základní zootechnické ukazatele výkrmu a byla provedena senzorická analýza svaloviny.
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission:
2020
Year of transmission:
RIV identification number:
Used in projects:
The use of mealworms in animal nutrition
URL:
http://utp.af.mendelu.cz/ingrovy-dny
 
Entry made by:
Last change:
04/17/2020 14:20 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

1
2
3
4
5
        
123
4
5
bad
 
good
        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -
1
2
3
4
5
        
1
2
34
5
amateur
 
professional        
theoretical
 
practical
Assessed: 0
Average score: -        Assessed: 0
Average score: -


Source specification:

Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2020. ISBN 978-80-7509-714-9.

Original name:
Sborník XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin
English name:
Czech name:
Editor:
Kind of publication:
conference proceedings
ISBN:
978-80-7509-714-9
Publisher:
Mendelova univerzita v Brně
Place of publishing: Brno
Form of publication:
electronic version (online)
Issue and volume number:
Year of publication:
2020
Issue number:
1
Number of pages:
Entry:
XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin „Ingrovy dny 2020“
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
 
Entry made by: Markéta Hejčová, DiS.
Last change:
04/17/2020 10:34 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        Assessed: 0
Average score: -
1
2
345
        
1
2
345
amateur
 
professional        theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -


Source specification:

XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin „Ingrovy dny 2020“. 2020, Brno.

Original name: XLVI. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin „Ingrovy dny 2020“
English name:
Czech name:
Promoter:
Kind of publication: holding a conference
Venue: Brno
Organizer:
Country:
Time scope of event:
European event
Conference type:
Abbreviation:
Order number:
Starting date :
End of study:
Held in year : 2020
Total number of participants:
Total number of participants from abroad:
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Year of transmission:
RIV identification number:
 
Entry made by:
Last change:
04/17/2020 10:34 (Markéta Hejčová, DiS.)

Evaluation of publication:

1
23
4
5
        
1
2
34
5
bad
 
good        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -        
Assessed: 0
Average score: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -