Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D.
Identification number: 19644
University e-mail: leos.pavlata [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
Vice-dean - Faculty of AgriSciences

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsType of resultYearDetails
1.Assessment of the Zinc and Copper Status in Alpaca
Husakova, T -- Pavlata, Leoš -- Holasová, Marie -- Hauptmanova, K
Assessment of the Zinc and Copper Status in Alpaca. Biological Trace Element Research. 2018. v. 181, no. 2, p. 242--250. ISSN 0163-4984.
article in a professional periodical2018Details
2.Comparison of Nutrient Composition of Sorghum Varieties Depending on Different Soil Types
Mrvová, Kateřina -- Pavlata, Leoš -- Smutný, Vladimír -- Umlášková, Barbora -- Doležal, Petr
Comparison of Nutrient Composition of Sorghum Varieties Depending on Different Soil Types. In NutriNET 2018: Proceedings of reviewed scientific papers. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, p. 77--85. ISBN 978-80-7509-600-5. URL: http://nutrinet.mendelu.cz/wcd/w-rek-nutrinet/2018/nutrinet_2018_final.pdf
article in proceedings2018Details
3.Effect of Purple Wheat RU 687-12 on Performance Parameters of Laying Hens at the End of the Lay
Roztočilová, Andrea -- Šťastník, Ondřej -- Mrkvicová, Eva -- Pavlata, Leoš
Effect of Purple Wheat RU 687-12 on Performance Parameters of Laying Hens at the End of the Lay. In NutriNET 2018: Proceedings of reviewed scientific papers. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, p. 92--97. ISBN 978-80-7509-600-5. URL: http://nutrinet.mendelu.cz/wcd/w-rek-nutrinet/2018/nutrinet_2018_final.pdf
article in proceedings2018Details
4.Granulovaná kompletní krmná směs s podílem purpurové pšenice pro výkrm králíků
Šťastník, Ondřej -- Mrkvicová, Eva -- Pavlata, Leoš
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Granulovaná kompletní krmná směs s podílem purpurové pšenice pro výkrm králíků. ŠŤASTNÍK, O. -- MRKVICOVÁ, E. -- PAVLATA, L. 2018.
technically implemented results (prototype, functional sample)2018Details
5.In vivo evaluation of effect of anthocyanin-rich wheat on rat liver microsomal drug-metabolizing cytochromes P450 and on biochemical and antioxidant parameters in rats
Prokop, Jiří -- Anzenbacher, Pavel -- Mrkvicová, Eva -- Pavlata, Leoš -- Zapletalová, Iveta -- Šťastník, Ondřej -- Martinek, Petr -- Kosina, Pavel -- Anzenbacherová, Eva
In vivo evaluation of effect of anthocyanin-rich wheat on rat liver microsomal drug-metabolizing cytochromes P450 and on biochemical and antioxidant parameters in rats. Food and Chemical Toxicology. 2018. v. 122, no. December, p. 225--233. ISSN 0278-6915. URL: https://doi.org/10.1016/j.fct.2018.10.029
article in a professional periodical2018Details
6.Influence of feeding colored wheat varieties on selected quality parameters of broiler chicken's meat
Šťastník, Ondřej -- Mrkvicová, Eva -- Pavlata, Leoš -- Roztočilová, Andrea -- Jůzl, Miroslav -- Pytel, Roman -- Vyhnánek, Tomáš -- Martinek, Petr
Influence of feeding colored wheat varieties on selected quality parameters of broiler chicken's meat. Potravinárstvo. 2018. v. 12, no. 1, p. 729--734. ISSN 1338-0230.
article in a professional periodical2018Details
7.Influence of gluten free diet on rat liver cytochromes P450
Prokop, Jiří -- Anzenbacher, Pavel -- Zapletalová, Iveta -- Šťastník, Ondřej -- Pavlata, Leoš -- Mrkvicová, Eva -- Martinek, Petr -- Anzenbacherová, Eva
Influence of gluten free diet on rat liver cytochromes P450. In Journal of Nutrition & Food Sciences. Los Angeles: Omics Publishing Group, 2018, p. 67. ISSN 2155-9600.
abstract of an article in anthology2018Details
8.Netvarovaná kompletní krmná směs pro výkrm králíků s podílem vloček z pšenice PS Karkulka
Šťastník, Ondřej -- Mrkvicová, Eva -- Pavlata, Leoš
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Netvarovaná kompletní krmná směs pro výkrm králíků s podílem vloček z pšenice PS Karkulka. ŠŤASTNÍK, O. -- MRKVICOVÁ, E. -- PAVLATA, L. 2018.
technically implemented results (prototype, functional sample)2018Details
9.The Effect of Anthocyanin Rich Wheat on Rat Cytochromes P450
Anzenbacherová, E -- Prokop, J -- Anzenbacher, P -- Mrkvicová, Eva -- Pavlata, Leoš -- Zapletalová, I -- Šťastník, Ondřej -- Martinek, P -- Kosina, P
The Effect of Anthocyanin Rich Wheat on Rat Cytochromes P450. In Interdisciplinary Toxicology: Abstract Book 2018. Bratislava: Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, 2018, p. 84--85. ISSN 1337-6853.
abstract of an article in anthology2018Details
10.The Effect of Phytogenic Additives on Health Parameters in Rabbits
Halouzková, Soňa -- Mrkvicová, Eva -- Pavlata, Leoš -- Umlášková, Barbora -- Šťastník, Ondřej
The Effect of Phytogenic Additives on Health Parameters in Rabbits. In NutriNET 2018: Proceedings of reviewed scientific papers. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, p. 33--39. ISBN 978-80-7509-600-5. URL: http://nutrinet.mendelu.cz/wcd/w-rek-nutrinet/2018/nutrinet_2018_final.pdf
article in proceedings2018Details
11.Variation of Biochemical Parameters of Energy and Liver Metabolism in Periparturient Dairy Cows
Umlášková, Barbora -- Mrvová, Kateřina -- Šťastník, Ondřej -- Pavlata, Leoš
Variation of Biochemical Parameters of Energy and Liver Metabolism in Periparturient Dairy Cows. In NutriNET 2018: Proceedings of reviewed scientific papers. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, p. 114--122. ISBN 978-80-7509-600-5. URL: http://nutrinet.mendelu.cz/wcd/w-rek-nutrinet/2018/nutrinet_2018_final.pdf
article in proceedings2018Details
12.Vliv pšenice s purpurovým zabarvením zrna na užitkovost nosnic
Roztočilová, Andrea -- Mrkvicová, Eva -- Pavlata, Leoš -- Šťastník, Ondřej
Vliv pšenice s purpurovým zabarvením zrna na užitkovost nosnic. In Poultry Days 2018 . Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, p. 41. ISBN 978-80-7509-559-6.
abstract of an article in anthology2018Details
13.Vliv startérových diet s různou fyzikální strukturou na parametry bachorové fermentace u telat
Pavlata, Leoš -- Křivová, Štěpánka -- Šťastník, Ondřej -- Mrkvicová, Eva -- Doležal, Petr
Vliv startérových diet s různou fyzikální strukturou na parametry bachorové fermentace u telat. In Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XIII.: zborník přednášok . Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 2018, p. 79--82. ISBN 978-80-8077-581-0.
article in proceedings2018Details
14.Zařazení pokrutin ze semen ostropestřece mariánského do krmné směsi nosnic
Šťastník, Ondřej -- Roztočilová, Andrea -- Mrkvicová, Eva -- Pavlata, Leoš
Zařazení pokrutin ze semen ostropestřece mariánského do krmné směsi nosnic. In Poultry Days 2018 . Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018, p. 52. ISBN 978-80-7509-559-6.
abstract of an article in anthology2018Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.