Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D.
Identification number: 19644
University e-mail: leos.pavlata [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Animal Nutrition and Forage Production (FA)
Vice-dean - Faculty of AgriSciences

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

To limit the information stated in the table below, tick the desired items and click on the Restrict button.

Year of submission: Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Antlová
Porovnání různých systémů výživy a odchovu telat
April 2019Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladana Bednářová
Kontrola výživy, metabolismu a zdraví dojnic.
April 2017Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladana Bednářová
Různé strategie terapie a prevence mastitid dojnic
April 2019Displaying the final thesis
4.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Adéla Bláhová
Zdravotní problematika u telat v období mléčné a startérové výživy
April 2020Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Soňa Čaganová
Zkrmování výlisků ostropestřce mariánského u nosnic na začátku snášky
April 2018Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Klára Čumová
Vliv výživy na složení mléka dojnic
April 2019Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Sára Daňková
Analýza faktorů souvisejících s výskytem podotrochlózy u koní
April 2017Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Dubová
Hodnocení výživy a metabolismu dojnic na základě výsledků vyšetření bazénových a individuálních vzorků mléka
April 2017Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lucie Dušková
Příčiny ulehnutí dojnic
April 2018Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Žaneta Exnerová
Vliv zkrmování výlisků semen ostropestřece mariánského u potkanů a nosnic na játra a metabolismus těchto zvířat
April 2017Displaying the final thesis
11.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Adéla Faltusová
Porovnání různé frekvence zakládání směsné krmné dávky u dojnic
April 2020Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Farová
Zvýšení zásobení organismu masného skotu selenem prostřednictvím jeho injekční aplikace
April 2016Displaying the final thesis
13.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Vladimír Gajdůšek
Vliv mastitid na složení, kvalitu, bezpečnost a technologické vlastnosti mléka
April 2020Displaying the final thesis
14.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Soňa Halouzková
Výživa telat ve vztahu k rozvoji bachorového trávení, metabolismu, zdraví a užitkovosti skotu
September 2021Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marta Hlaváčková
Faktory ovlivňující životaschopnost a růst telat masného skotu
April 2019Displaying the final thesis
16.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Monika Hrubá
Onemocnění králíků a jejich prevence
April 2018Displaying the final thesis
17.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Iva Chlupová
Kolostrální výživa telat a možnosti její kontroly
April 2018Displaying the final thesis
18.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Lucie Jakobová
Dietní a další vlivy podílející se na vzniku myopatií u koní
April 2016Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lucie Jakobová
Prevence nemocí a nejčastějších zdravotních problémů v chovech skotu bez tržní produkce mléka
April 2018Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jana Jandová
Nejčastější onemocnění telat dojeného skotu
April 2019Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Aneta Kadlecová
Příčiny, diagnostika a prevence bachorových dysfunkcí skotu
April 2017Displaying the final thesis
22.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Karolína Konopáčová
Vliv aplikace přípravku s obsahem monensinu na metabolismus krav v okoloporodním období
April 2020Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Korbélyiová
Složení kolostra a mléka ve vztahu k biochemickému profilu krve u koz
April 2019Displaying the final thesis
24.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Matěj Kořínek
Minerální výživa u masného skotu
September 2020Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matěj Kořínek
Vliv dotace mikroprvků u masného skotu na parametry užitkovosti a koncentraci mikroprvků v krvi telat
April 2016Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Zuzana Kousalíková
Zásady chovu a nejčastější zdravotní problémy a nemoci kůzlat
April 2018Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucie Krausová
Vliv změny technologie ustájení a výživy na užitkovost, složení mléka a zdraví dojnic
April 2016Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Štěpánka Křivová
Použití různých typů startérů ve výživě telat
April 2017Displaying the final thesis
29.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): MVDr. Eva Lokajová
Vliv výživy a poruch metabolismu na složení kolostra a mléka u přežvýkavců.
September 2018Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Simona Lukášková
Acidóza bachorového obsahu u různých kategorií skotu
April 2019Displaying the final thesis
31.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Monika Machalová
Rozdělení, diagnostika a prevence mastitid skotu
April 2018Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adéla Makovičková
Využití řas v prevenci a terapii průjmových onemocnění selat
April 2018Displaying the final thesis
33.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Lucie Mánková
Volné téma dle návrhu uchazeče
September 2021Displaying the final thesis
34.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Markéta Mašínská
Zdravotní problematika u prasat a interakce jejich chovu s vybranými složkami životního prostředí
April 2018Displaying the final thesis
35.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Kateřina Mrvová
Využití čiroku ve výživě přežvýkavců
September 2021Displaying the final thesis
36.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Ivana Páleníková
Vliv různých způsobů mléčné výživy jaloviček na jejich budoucí užitkové vlastnosti
September 2022Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kateřina Palonca
Vnitřní parazitózy malých přežvýkavců a jejich prevence
April 2016Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Paulíčková
Odchov telat s použitím různých dávek mléka
April 2019Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tereza Psohlavcová
Využití pšenice s purpurovým perikarpem ve výživě brojlerových kuřat
April 2017Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Rajmanová
Vliv různých přípravků použitých při zaprahování na zdraví mléčné žlázy a složení mléka dojnic
April 2018Displaying the final thesis
41.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. MVDr. Lenka Sedláková
Porovnání různých diet a způsobů výživy při odchovu telat
September 2018Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Klára Schwalbová
Chov a zdravotní problematika u osmáků degu
April 2017Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Šiklová
Analýza farmy dojnic za účelem kontroly výživy, metabolismu a zdraví dojnic ve vztahu k užitkovosti
April 2019Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Aneta Šipošová
Využití biochemického vyšetření krve v hodnocení výživy a metabolismu brojlerových kuřat
April 2018Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dagmar Štůralová
Nejčastější nemoci a zdravotní problémy u krav masného skotu
April 2019Displaying the final thesis
46.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Ivona Švestková
Nemoci pohybového aparátu u dojeného skotu a zásady jejich prevence
April 2020Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Ticháček
Výskyt onemocnění končetin u dojnic ve vztahu k jejich výživě, resp. složení mléka
April 2019Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Iva Trněná
Zkrmování pšenice s vyšším obsahem anthokyanů u nosnic v závěru snášky
April 2018Displaying the final thesis
49.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Tereza Ťuláková
Výživa telat s využitím mléčných krmných směsí s různou koncentrací živin
April 2020Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Radka Turčeková
Význam vitaminů ve výživě velbloudovitých
April 2016Displaying the final thesis
51.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): MVDr. Barbora Umlášková
Monitoring a prevence výskytu poruch energetického metabolismu u dojnic v peripartálním období
March 2021Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Romana Vráblová
Výživa alpak
April 2019Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Karolína Zającová
Metabolismus mikroprvků ve vztahu matka - mládě u přežvýkavců
April 2016Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Karolína Zającová
Vliv různých dávek a forem minerálních látek v dietě brojlerů na biochemický profil krve
April 2018Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Zajíc
Vliv onemocnění paznehtů na užitkovost a složení mléka dojnic.
April 2017Displaying the final thesis
56.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Anna Zuzanová
Nejčastější onemocnění jehňat
April 2020Displaying the final thesis
57.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Petra Žaludová
Použití purpurové pšenice Abissinskaja arrasajta ve výkrmu brojlerů
April 2017Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marek Žilinec
Výživa masného skotu
April 2019Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress