Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Identifikační číslo: 18949
Univerzitní e-mail: vojtech.adam [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav chemie a biochemie (AF)
Prorektor - Mendelova univerzita v Brně
Vedoucí ústavu - Ústav chemie a biochemie (AF)
 
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - CEITEC MENDELU (AF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BYTEŠNÍKOVÁ, Z. -- RICHTERA, L. -- ŠMERKOVÁ, K. -- ADAM, V. Graphene oxide as a tool for antibiotic-resistant gene removal: a review. Environmental Science and Pollution Research. 2019. sv. 26, č. 20, s. 20148--20163. ISSN 0944-1344. URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11356-019-05283-y

Originální název: Graphene oxide as a tool for antibiotic-resistant gene removal: a review
Český název:
Autor: Ing. Zuzana Bytešníková, Ph.D.
RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D.
Ing. Kristýna Šmerková, Ph.D.
prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Pracoviště: Ústav chemie a biochemie
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum: Environmental Science and Pollution Research
Charakter článku: odborný článek
Číslo svazku (ročník): 26
Číslo periodika v rámci svazku: 20
Rok vydání: 2019
Od strany: 20148
Do strany: 20163
Počet stran: 16
Poddruh: článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce: Environmental pollutants, including antibiotics (ATBs), have become an increasingly common health hazard in the last several decades. Overdose and abuse of ATBs led to the emergence of antibiotic-resistant genes (ARGs), which represent a serious health threat. Moreover, water bodies and reservoirs are places where a wide range of bacterial species with ARGs originate, owing to the strong selective pressure from presence of ATB residues. In this regard, graphene oxide (GO) has been utilised in several fields including remediation of the environment. In this review, we present a brief overview of resistant genes of frequently used ATBs, their occurrence in the environment and their behaviour. Further, we discussed the factors influencing the binding of nucleic acids and the response of ARGs to GO, including the presence of salts in the water environment or water pH, because of intrinsic properties of GO of not only binding to nucleic acids but also catalysing their decomposition. This would be helpful in designing new types of water treatment facilities.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11356-019-05283-y
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 04.07.2019 12:51 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Environmental Science and Pollution Research. Heidelberg: ISSN 0944-1344.

Originální název: Environmental Science and Pollution Research
Český název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN: 0944-1344
Stát vydavatele: Spolková republika Německo
Místo vydání: Heidelberg
Vydavatel: Springer
URL: http://www.springer.com/environment/journal/11356
Recenzovaný časopis: ne
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil: prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D.
Poslední změna: 04.12.2013 08:07 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -