Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Identifikační číslo: 18949
Univerzitní e-mail: vojtech.adam [at] mendelu.cz
 
Koordinátor projektu - Ústav chemie a biochemie (AF)
Akademický pracovník - profesor - Ústav chemie a biochemie (AF)
Vedoucí ústavu - Ústav chemie a biochemie (AF)
 
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - CEITEC MENDELU (AF)

               
Publikace
               

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MILOSAVLJEVIĆ, V. -- JAMRÓZ, E. -- GAGIĆ, M. -- KOPEL, P. -- ADAM, V. Designing a Composite Films Based on Carbon Quantum Dots and Furcellaran. In NANOCON 2018: Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2019, s. 397--401. ISBN 978-80-87294-89-5.

Originální název:
Designing a Composite Films Based on Carbon Quantum Dots and Furcellaran
Český název:
Autor:
Pracoviště: Ústav chemie a biochemie
Druh publikace: stať ve sborníku
Sborník:
NANOCON 2018: Conference Proceedings
Charakter článku: odborný článek
Číslo části:
Od strany:
397
Do strany: 401
Počet stran:
5
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Composite films based on furcellaran (FUR) and carbon quantum dots (CQDs) has been obtained by casting method. The effects of CQDs films as nanofiller on optical, physical, mechanical and microstructural properties of furcellaran films were evaluated. The synthesized composites were characterized using Scanning Electron Microscopy (SEM), Fourier-transform infrared spectroscopy (FT-IR) and ultraviolet-visible spectroscopy (UVVis). The results from scanning electron microscopy (SEM) confirmed that the composite films have homogeneous and compact structure, with no fractures or cracks. Tensile strength (TS) and elongation at break (EAB) values increased with the increase of CQDs concentration. The UV-Vis results confirmed that composite films exhibited enhancement of photosensitivity. The FUR/CQDs composite films have high potential to be used in many applications.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
18.03.2019 10:27 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1234
5
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2345
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

NANOCON 2018: Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2019. ISBN 978-80-87294-89-5.

Originální název:
NANOCON 2018: Conference Proceedings
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
978-80-87294-89-5
Nakladatel:
Tanger Ltd.
Místo vydání:
Ostrava
Forma vydání:
elektronická verze (paměťový nosič)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Akce: 10th International Conference NANOCON 2018
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
15.03.2019 10:44 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12
3
45
        
1
23
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

10th International Conference NANOCON 2018. 2018, Brno.

Originální název:
10th International Conference NANOCON 2018
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Brno
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce:
celosvětová akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání: 2018
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
15.03.2019 10:44 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
1
23
4
5
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
34
5
        
1
234
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -