Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Identifikační číslo: 18949
Univerzitní e-mail: vojtech.adam [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav chemie a biochemie (AF)
Prorektor - Mendelova univerzita v Brně
Vedoucí ústavu - Ústav chemie a biochemie (AF)
 
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - CEITEC MENDELU (AF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KOUDELKOVÁ, Z. -- RICHTERA, L. -- ŠVEC, P. -- ADAM, V. Gold Nanoparticles-Cysteine-Multiwall Carbon Nanotube Modified Electrode for Heavy Metal Ions Detection. In NANOCON 2018: Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2019, s. 69--72. ISBN 978-80-87294-89-5.

Originální název: Gold Nanoparticles-Cysteine-Multiwall Carbon Nanotube Modified Electrode for Heavy Metal Ions Detection
Český název:
Autor: Ing. Zuzana Koudelková, Ph.D.
RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D.
Ing. Pavel Švec, Ph.D.
prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Pracoviště: Ústav chemie a biochemie
Druh publikace: stať ve sborníku
Sborník: NANOCON 2018: Conference Proceedings
Charakter článku: odborný článek
Číslo části:
Od strany: 69
Do strany: 72
Počet stran: 4
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce: The environmental contamination by heavy metals is one of the global problems that disturb the ecological balance. A platform for the simultaneous electrochemical detection of trace heavy metal ions has been developed based on the gold nanoparticles-cysteine-multiwall carbon nanotubes (AuNPs-Cys-MWCNTs) modified carbon paste electrode using square wave anodic stripping voltammetry. The voltammetric method was optimized with respect to accumulation time, accumulation potential and other parameters. The syntheses of AuNPs-Cys-MWCNTs composite with different AuNPs diameters were described and characterization using Dynamic light scattering and Scanning electron microscopy was performed. The AuNPs-Cys-MWCNTs composite significantly increases the electrode sensitivity towards Cd(II), Pb(II), Cu(II) and Zn(II). The AuNPs-Cys-MWCNTs composite has promising significance for future using, for example as a modification of the screen printed electrodes (SPEs), which would be used for low-cost and fast in situ measurement.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 18.03.2019 09:53 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

NANOCON 2018: Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2019. ISBN 978-80-87294-89-5.

Originální název: NANOCON 2018: Conference Proceedings
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-87294-89-5
Nakladatel: Tanger Ltd.
Místo vydání: Ostrava
Forma vydání: elektronická verze (paměťový nosič)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Akce: 10th International Conference NANOCON 2018
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 15.03.2019 10:44 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

10th International Conference NANOCON 2018. 2018, Brno.

Originální název: 10th International Conference NANOCON 2018
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace: uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání: Brno
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce: celosvětová akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání: 2018
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 15.03.2019 10:44 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12345
        
12345
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0Průměr: -