Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Identifikační číslo: 18949
Univerzitní e-mail: vojtech.adam [at] mendelu.cz
 
Koordinátor projektu - Ústav chemie a biochemie (AF)
Akademický pracovník - profesor - Ústav chemie a biochemie (AF)
Vedoucí ústavu - Ústav chemie a biochemie (AF)
 
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - CEITEC MENDELU (AF)

Kontakty
     
Výuka
     
Projekty     
Publikace
     
Orgány     Konference     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KOUDELKOVÁ, Z. -- RICHTERA, L. -- ŠVEC, P. -- ADAM, V. Gold Nanoparticles-Cysteine-Multiwall Carbon Nanotube Modified Electrode for Heavy Metal Ions Detection. In NANOCON 2018: Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2019, s. 69--72. ISBN 978-80-87294-89-5.

Originální název: Gold Nanoparticles-Cysteine-Multiwall Carbon Nanotube Modified Electrode for Heavy Metal Ions Detection
Český název:
Autor:
Ing. Zuzana Koudelková, Ph.D.
RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D.
Ing. Pavel Švec, Ph.D.
prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav chemie a biochemie
Druh publikace: stať ve sborníku
Sborník:
NANOCON 2018: Conference Proceedings
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany:
69
Do strany:
72
Počet stran:
4
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
The environmental contamination by heavy metals is one of the global problems that disturb the ecological balance. A platform for the simultaneous electrochemical detection of trace heavy metal ions has been developed based on the gold nanoparticles-cysteine-multiwall carbon nanotubes (AuNPs-Cys-MWCNTs) modified carbon paste electrode using square wave anodic stripping voltammetry. The voltammetric method was optimized with respect to accumulation time, accumulation potential and other parameters. The syntheses of AuNPs-Cys-MWCNTs composite with different AuNPs diameters were described and characterization using Dynamic light scattering and Scanning electron microscopy was performed. The AuNPs-Cys-MWCNTs composite significantly increases the electrode sensitivity towards Cd(II), Pb(II), Cu(II) and Zn(II). The AuNPs-Cys-MWCNTs composite has promising significance for future using, for example as a modification of the screen printed electrodes (SPEs), which would be used for low-cost and fast in situ measurement.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
18.03.2019 09:53 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2345
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
23
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

NANOCON 2018: Conference Proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2019. ISBN 978-80-87294-89-5.

Originální název:
NANOCON 2018: Conference Proceedings
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
978-80-87294-89-5
Nakladatel: Tanger Ltd.
Místo vydání:
Ostrava
Forma vydání:
elektronická verze (paměťový nosič)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Akce: 10th International Conference NANOCON 2018
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
15.03.2019 10:44 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        Hodnotilo: 0
Průměr: -
12345
        
1
23
4
5
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

10th International Conference NANOCON 2018. 2018, Brno.

Originální název:
10th International Conference NANOCON 2018
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
Brno
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce:
celosvětová akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání:
2018
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
15.03.2019 10:44 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

123
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
234
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -