Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Identifikační číslo: 18949
Univerzitní e-mail: vojtech.adam [at] mendelu.cz
 
Koordinátor projektu - Ústav chemie a biochemie (AF)
Akademický pracovník - profesor - Ústav chemie a biochemie (AF)
Vedoucí ústavu - Ústav chemie a biochemie (AF)
 
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - CEITEC MENDELU (AF)

          
     
Publikace     
     
Konference     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HORKÝ, P. -- SKALIČKOVÁ, S. -- URBÁNKOVÁ, L. -- BAHOLET, D. -- KOČIOVÁ, S. -- BYTEŠNÍKOVÁ, Z. -- KABOURKOVÁ, E. -- LACKOVÁ, Z. -- CERNEI, N. -- GAGIĆ, M. -- MILOSAVLJEVIĆ, V. -- SMOLÍKOVÁ, V. -- VÁCLAVKOVÁ, E. -- NEVRKLA, P. -- KNOT, P. -- KRYŠTOFOVÁ, O. -- HYNEK, D. -- KOPEL, P. -- SKLÁDANKA, J. -- ADAM, V. -- ŠMERKOVÁ, K. Zinc phosphate-based nanoparticles as a novel antibacterial agent: in vivo study on rats after dietary exposure. Journal of Animal Science and Biotechnology. 2019. sv. 10, č. 12 February, ISSN 1674-9782. URL: https://jasbsci.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40104-019-0319-8

Originální název:
Zinc phosphate-based nanoparticles as a novel antibacterial agent: in vivo study on rats after dietary exposure
Český název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav výživy zvířat a pícninářství
Ústav chemie a biochemie
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum:
Journal of Animal Science and Biotechnology
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník):
10
Číslo periodika v rámci svazku: 12 February
Rok vydání:
2019
Od strany:
Do strany:
Počet stran:
12
Poddruh:
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce: Background: Development of new nanomaterials that inhibit or kill bacteria is an important and timely research topic. For example, financial losses due to infectious diseases, such as diarrhea, are a major concern in livestock productions around the world. Antimicrobial nanoparticles (NPs) represent a promising alternative to antibiotics and may lower antibiotic use and consequently spread of antibiotic resistance traits among bacteria, including pathogens. Results: Four formulations of zinc nanoparticles (ZnA, ZnB, ZnC, and ZnD) based on phosphates with spherical (ZnA, ZnB) or irregular (ZnC, ZnD) morphology were prepared. The highest in vitro inhibitory effect of our NPs was observed against Staphylococcus aureus (inhibitory concentration values, IC50, ranged from 0.5 to 1.6 mmol/L), followed by Escherichia coli (IC50 0.8-1.5 mmol/L). In contrast, methicillin resistant S. aureus (IC50 1.2-4.7 mmol/L) was least affected and this was similar to inhibitory patterns of commercial ZnO-based NPs and ZnO. After the successful in vitro testing, the in vivo study with rats based on dietary supplementation with zinc NPs was conducted. Four groups of rats were treated by 2,000 mg Zn/kg diet of ZnA, ZnB, ZnC, and ZnD, for comparison two groups were supplemented by 2,000 mg Zn/kg diet of ZnO-N and ZnO, and one group (control) was fed only by basal diet. The significantly higher (P < 0.05) Zn level in liver and kidney of all treated groups was found, nevertheless Zn NPs did not greatly influence antioxidant status of rats. However, the total aerobic and coliform bacterial population in rat feces significantly decreased (P < 0.05) in all zinc groups after 30 d of the treatment. Furthermore, when compared to the ZnO group, ZnA and ZnC nanoparticles reduced coliforms significantly more (P < 0.05). Conclusions: Our results demonstrate that phosphate-based zinc nanoparticles have the potential to act as antibiotic agents.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://jasbsci.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40104-019-0319-8
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
20.02.2019 12:23 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1
2345
        
1
2
345
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Journal of Animal Science and Biotechnology. London: ISSN 1674-9782.

Originální název: Journal of Animal Science and Biotechnology
Český název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN: 1674-9782
Stát vydavatele:
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Místo vydání:
London
Vydavatel:
BioMed Central Ltd., part of Springer Nature
URL:
https://jasbsci.biomedcentral.com/
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 20.02.2019 12:23 (Šárka Novotná)

Hodnocení publikace:

1234
5
        
1
2345
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -