Persons at MENDELUHelp


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Identification number: 18949
University e-mail: vojtech.adam [at] mendelu.cz
 
Project Coordinator - Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
Academic staff - university professor - Department of Chemistry and Biochemistry (FA)
Vice-rector - Mendel University in Brno
 
Contracted Worker - CEITEC MENDELU (FA)

Contacts
     
     Projects     Publications     Bodies     Conferences
     

Limit to:year of start:
year of termination:

The selected person is an official solver of the following projects.

StateOrd.Project title
Supervisor
TypeOfficial roles
Since
Until
řešený
1
 Detection of biologicali important proteins
IGA
supervisor
01/01/2008
12/30/2008
připravovaný
2
 Development of nanoparticle-based cytostatics and enzymes for enhanced chemotherapy of human neuroblastomas and study of mechanisms of their action
V. AdamGAČR
supervisor
01/01/2014
12/31/2016
řešený
3
 Chromatographic separation of mixture of grow plant regulators
V. Adam
IGA
supervisor
01/01/200812/30/2008
řešený
4 Impedimetric chemical microsensors with nanomachined surface of electrodesOther
supervisor
01/01/200512/30/2009
řešený
5 Interakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni
VZ
pomocník
01/01/2005
12/31/2011
ukončený6 Moderní zobrazovací techniky pro in vivo monitorování pohybu nanočástic k cílovým tkánímV. AdamIGAsupervisor
03/01/2013
03/31/2013
řešený7 Multidisciplinary research to increase application potential of nanomaterials in agricultural practiceOP
supervisor
06/29/2018
06/29/2022
řešený
8
 Multioborový výzkum pro zvýšení aplikačního potenciálu nanomateriálů v zemědělské praxiOP
supervisor
06/29/2018
06/29/2022
přijatý
9
 Nanotechnology for the protection of tomatoes (Solanum lycopersicum L.) from insects Bemisia tabaci and Trialeurodes vaporariorum
V. AdamIGAsupervisor
01/01/2019
12/31/2019
řešený
10 Phytoremediation potential of transgenic plant with expresion of metallothioneinIGAsupervisor01/01/2008
12/30/2008
řešený
11
 Sarkosin and metylacyl-CoA racemáza, prostatic specific antigen and metallothionein as tumor markers for prostate cancer, studies in tumor cell lines
Other
supervisor
01/01/2010
01/01/2011
řešený
12
 Studium tvorby thiolových sloučenin u rostlin - uplatnění v remediačních technologiích
J. ZehnálekGAČR
odborný spolupracovník
01/05/2007
12/31/2011
řešený
13
 The partner network is an excellent bionanotechnological Center research
Other
supervisor
01/01/2012
03/31/2014
obhájený
14
NAZV
další spoluřešitel
06/01/2009
12/31/2013
ukončený
15
 Ultrasenzitivní analýza stříbra ve vodách a jeho aplikace v konstrukci biofiltru
Other
pomocník
01/01/2006
12/31/2006
řešený
16
 Veterinární aspekty bezpečnosti a kvality potravinJ. Zehnálek
VZ
pomocník
01/01/2005
12/31/2011

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:
přijatýacceptedukončenýcompleted
připravovaný
in preparationřešený
in progress
podaný
submitted
Inactive states:
zrušenýcancelledobhájenýdefended
vyřazený
excludedneobhájenýnot defended
zamítnutý
rejected