Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Petr Balogh
Identifikačné číslo: 18937
Univerzitný e-mail: balogh [at] node.mendelu.cz
 

     
Projekty     
Publikácie
     Orgány     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MIKITA, T. -- BALOGH, P. Usage of geoprocessing services in precision forestry for wood volume calculation and wind risk assessment. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2015. zv. 63, č. 3, s. 793--801. ISSN 1211-8516. URL: http://dx.doi.org/10.11118/actaun201563030793

Originálny názov: Usage of geoprocessing services in precision forestry for wood volume calculation and wind risk assessment
Český názov: Využití geoprocessingových služeb v precizním lesnictví pro výpočet zásob a rizika ohrožení větrem
Autor: Ing. Tomáš Mikita, Ph.D.
Ing. Petr Balogh
Pracovisko: Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
Charakter článku:
odborný článok
Číslo zväzku (ročník): 63
Číslo periodika v rámci zväzku:
3
Rok vydania:
2015
Od strany:
793
Do strany:
801
Počet strán:
9
Poddruh:
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Forma vydania: elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku: This paper outlines the idea of a precision forestry tool for optimizing clearcut size and shape within the process of forest recovery and its publishing in the form of a web processing service for forest owners on the Internet. The designed tool titled COWRAS (Clearcut Optimization and Wind Risk Assessment) is developed for optimization of clearcuts (their location, shape, size, and orientation) with subsequent wind risk assessment. The tool primarily works with airborne LiDAR data previously processed to the form of a digital surface model (DSM) and a digital elevation model (DEM). In the first step, the growing stock on the planned clearcut determined by its location and area in feature class is calculated (by the method of individual tree detection). Subsequently tree heights from canopy height model (CHM) are extracted and then diameters at breast height (DBH) and wood volume using the regressions are calculated. Information about wood volume of each tree in the clearcut is exported and summarized in a table. In the next step, all trees in the clearcut are removed and a new DSM without trees in the clearcut is generated. This canopy model subsequently serves as an input for evaluation of wind risk damage by the MAXTOPEX tool (Mikita et. al., 2012). In the final raster, predisposition of uncovered forest stand edges (around the clearcut) to wind risk is calculated based on this analysis. The entire tool works in the background of ArcGIS server as a spatial decision support system for foresters.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
angličtina: geoprocessing, LiDAR, wind risk
čeština: ohrožení větrem, geoprocessing, LiDAR
Odbor výsledku: Lesnictví
Informatika
Ochrana krajinných území
Rok uplatnenia:
2015
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
Uplatnenie na projektoch:
Geobiocenologická mapa zemědělské krajiny - tvorba pomocí vícerozměrných statistických metod (uplatnenie: RIV)
URL:
http://dx.doi.org/10.11118/actaun201563030793
 
Záznam vložil:
Ing. Tomáš Mikita, Ph.D.
Posledná zmena:
14.04.2020 08:26 (Šárka Novotná)

Hodnotenie publikácie:

1
2345
        
12
3
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0Priemer: -
1
2
3
45
        
1
2
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Brno: ISSN 1211-8516.

Originálny názov:
Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
Druh publikácie:
Periodikum
ISSN:
1211-8516
Štát vydavateľa:
Česká republika
Miesto vydania:
Brno
Vydavateľ:
Mendelova univerzita v Brně
URL:
http://acta.mendelu.cz/
Recenzovaný časopis:
nie
Pôvodný jazyk:
čeština
Kľúčové slová:
čeština: zemědělství, původní vědecké práce
Ročníky:
Volume
Ročník
Lokácia
43
1995
Ústřední knihovna - ÚK Brno
43
1995
Informační centrum-studovna
44
1996
Ústřední knihovna - ÚK Brno
44
1996
Informační centrum-studovna
45
1997
Ústřední knihovna - ÚK Brno
451997
Informační centrum-studovna
46
1998
Ústřední knihovna - ÚK Brno
461998
Informační centrum-studovna
47
1999
Ústřední knihovna - ÚK Brno
47
1999
Informační centrum-studovna
48
2000
Ústřední knihovna - ÚK Brno
48
2000
Informační centrum-studovna
49
2001
Ústřední knihovna - ÚK Brno
49
2001
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
492001Informační centrum-studovna
50
2002
Ústřední knihovna - ÚK Brno
50
2002
Informační centrum-studovna
512003Ústřední knihovna - ÚK Brno
51
2003
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
51
2003
Informační centrum-studovna
522004Ústřední knihovna - ÚK Lednice
52
2004
Informační centrum-studovna
522004Informační centrum-čítárna časopisů
53
2005
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
532005
Informační centrum-studovna
532005Informační centrum-čítárna časopisů
542006
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
542006
Informační centrum-studovna
54
2006
Informační centrum-čítárna časopisů
55
2007
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
55
2007Informační centrum-studovna
552007Informační centrum-čítárna časopisů
56
2008
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
56
2008Informační centrum-studovna
562008Informační centrum-čítárna časopisů
57
2009Ústřední knihovna - ÚK Lednice
57
2009
Informační centrum-studovna
57
2009
Informační centrum-čítárna časopisů
582010Ústřední knihovna - ÚK Lednice
58
2010
Informační centrum-studovna
58
2010
Informační centrum-čítárna časopisů
59
2011
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
59
2011
Informační centrum-studovna
59
2011
Informační centrum-čítárna časopisů
60
2012
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
60
2012
Informační centrum-studovna
60
2012
Informační centrum-čítárna časopisů

Čiastkové knižnice
Názov
Číslo
Ústav
KnihovníkTelefónE-mail
Ústřední knihovna - ÚK Brno
943/1
+420 545 135 035
Informační centrum-studovna944/3IC ÚVIS CP+420 545 136 201
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
943/3
ÚK ÚVIS CP+420 519 367 395
Informační centrum-čítárna časopisů944/4
+420 545 135 039
lenka.cadilkova@mendelu.cz

Zodpovedná osoba:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
05.05.2020 12:58 (Šárka Novotná)

Hodnotenie publikácie:

1234
5
        
1
2
345
zlé
dobré
        nezaujímavé
zaujímavé
Hodnotilo: 19
Priemer: 3.95
        
Hodnotilo: 17
Priemer: 4.00
123
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
odborné
        
teoretické
praktické
Hodnotilo: 16
Priemer: 4.06        
Hodnotilo: 13
Priemer: 4.38