Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Petr Balogh
Identifikačné číslo: 18937
Univerzitný e-mail: balogh [at] node.mendelu.cz
 
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky

Kontakty     Projekty     Publikácie     Orgány     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

Monitoring výskytu KŠO Mycosphaerella pini E. Rostrup na území ČR v letech 2007 - 2012. VAHALÍK, P. -- TOMEŠOVÁ, V. -- BALOGH, P. -- JANKOVSKÝ, L. 2013.

Originálny názov: Monitoring výskytu KŠO Mycosphaerella pini E. Rostrup na území ČR v letech 2007 - 2012
Anglický názov: Monitoring of Mycosphaerella pini E. Rostrup in the Czech Republic in 2007 - 2012
Autor: Ing. Petr Vahalík, Ph.D.
Ing. Věra Tomešová-Haataja
Ing. Petr Balogh
prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
Pracovisko: Ústav geoinformačních technologií
Ústav ochrany lesů a myslivosti
Druh publikácie: špecializované mapy s odborným obsahom
Interný identifikačný kód produktu: SRS 035170/2013
Číselná identifikácia:
Lokalizácia výsledku:
Technické parametre: Mapa popisuje monitoring Mycosphaerella pini v letech 2007 - 2012 na území ČR. Formát mapy A3, měřítko 1:1800000, podkladová vrstva ArcCR500, souřadnicový systém S-JTSK
Ekonomické parametre: Mapa je archivována Státní rostlinolékařskou správou v Praze, kde slouží jako podkladový a analytický materiál pro sledování šíření karanténního druhu. Získaná geodatabáze rovněž slouží pro geostatistické analzy bionomie sledovaného druhu.
Rok zhotovenia: 2013
Spôsob využitia výsledku: využívaný bez obmedzenia okruhu používateľov
Pôvodný jazyk: čeština
Popis v originálnom jazyku: Mapa vznikla na základě několikaletého monitoringu výskytu Mycosphaerella pini E. Rostrup na území České republiky. Jde tedy o mapový výstup popisující šíření sledovaného karanténního druhu v letech 2007 - 2012.
Popis v anglickom jazyku: The map was made on the basis of monitoring of Mycosphaerella pini E. Rostrup in the Czech Republic. It is therefore a mapping output describing the spread of this quarantine species in the reporting period 2007 - 2012.
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: angličtina: Mycosphaerella pini, monitoring
čeština: Mycosphaerella pini, monitoring
Odbor výsledku: Lesnictví
Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin
Rok uplatnenia: 2013
Rok odoslania: 2014
Identifikačné číslo RIV: RIV/62156489:43410/13:00211609
Uplatnenie na projektoch: BIOLOGIE A ROZŠÍŘENÍ DOTHISTROMA SPP. V ČESKÉ REPUBLICE (uplatnenie: RIV)
Metody včasné identifikace, biologie, populační struktura, ochranná opatření a rozšíření karanténního škodlivého organismu Mycosphaerella pini (Dothistroma septospora) a dalších chorob asimilačního aparátu borovic v České republice (uplatnenie: RIV)
Indikátory vitality dřevin (uplatnenie: RIV)
 
Záznam vložil: Ing. Petr Vahalík, Ph.D.
Posledná zmena: 16.04.2014 15:38 (Ing. Kateřina Halíčková)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -