Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Petr Balogh
Identification number: 18937
University e-mail: balogh [at] node.mendelu.cz
 
Contracted Worker - Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)

     
     Publications
     
     

The following list contains all information available to the publication.

Monitoring výskytu KŠO Mycosphaerella pini E. Rostrup na území ČR v letech 2007 - 2012. VAHALÍK, P. -- TOMEŠOVÁ, V. -- BALOGH, P. -- JANKOVSKÝ, L. 2013.

Original name: Monitoring výskytu KŠO Mycosphaerella pini E. Rostrup na území ČR v letech 2007 - 2012
English name: Monitoring of Mycosphaerella pini E. Rostrup in the Czech Republic in 2007 - 2012
Written by (author): Ing. Petr Vahalík, Ph.D.
Ing. Věra Tomešová-Haataja
Ing. Petr Balogh
prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
Department: Department of Geoinformation Technologies
Department of Forest Protection and Wildlife Management
Kind of publication:
specialized maps with technical contents
Internal identification code of product:
SRS 035170/2013
Numeral identification:
Result location:
Technical parameters: Mapa popisuje monitoring Mycosphaerella pini v letech 2007 - 2012 na území ČR. Formát mapy A3, měřítko 1:1800000, podkladová vrstva ArcCR500, souřadnicový systém S-JTSK
Economic parameters: Mapa je archivována Státní rostlinolékařskou správou v Praze, kde slouží jako podkladový a analytický materiál pro sledování šíření karanténního druhu. Získaná geodatabáze rovněž slouží pro geostatistické analzy bionomie sledovaného druhu.
Year of creation:
2013
Application of result: used without limitation of area of users
Original language:
Czech
Description in original language:
Mapa vznikla na základě několikaletého monitoringu výskytu Mycosphaerella pini E. Rostrup na území České republiky. Jde tedy o mapový výstup popisující šíření sledovaného karanténního druhu v letech 2007 - 2012.
Description in English: The map was made on the basis of monitoring of Mycosphaerella pini E. Rostrup in the Czech Republic. It is therefore a mapping output describing the spread of this quarantine species in the reporting period 2007 - 2012.
Description in Czech:
Key words:
czech: Mycosphaerella pini, monitoring
english: Mycosphaerella pini, monitoring
Field of result: GK
GF
Year of submission: 2013
Year of transmission: 2014
RIV identification number:
Used in projects: Biology and distribution of Dothistroma needle blight in the CR (use: RIV)
Methods of early identification, biology, genetic structure, control and distribution of Dothistroma needle blight and other diseases of pines in the Czech Republic (use: RIV)
Indicators of trees vitality (use: RIV)
 
Entry made by:
Last change: 04/16/2014 15:38 (Ing. Kateřina Halíčková)

Evaluation of publication:

123
4
5
        
123
4
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        
Assessed: 0Average score: -
12
3
4
5
        
12
3
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -        
Assessed: 0
Average score: -