Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Petr Balogh
Identification number: 18937
University e-mail: balogh [at] node.mendelu.cz
 
Contracted Worker - Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)

Contacts     Projects     Publications     Bodies     

The following list contains all information available to the publication.

Monitoring výskytu KŠO Mycosphaerella pini E. Rostrup na území ČR v letech 2007 - 2012. VAHALÍK, P. -- TOMEŠOVÁ, V. -- BALOGH, P. -- JANKOVSKÝ, L. 2013.

Original name: Monitoring výskytu KŠO Mycosphaerella pini E. Rostrup na území ČR v letech 2007 - 2012
English name: Monitoring of Mycosphaerella pini E. Rostrup in the Czech Republic in 2007 - 2012
Written by (author): Ing. Petr Vahalík, Ph.D.
Ing. Věra Tomešová-Haataja
Ing. Petr Balogh
prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
Department: Department of Geoinformation Technologies
Department of Forest Protection and Wildlife Management
Kind of publication: specialized maps with technical contents
Internal identification code of product: SRS 035170/2013
Numeral identification:
Result location:
Technical parameters: Mapa popisuje monitoring Mycosphaerella pini v letech 2007 - 2012 na území ČR. Formát mapy A3, měřítko 1:1800000, podkladová vrstva ArcCR500, souřadnicový systém S-JTSK
Economic parameters: Mapa je archivována Státní rostlinolékařskou správou v Praze, kde slouží jako podkladový a analytický materiál pro sledování šíření karanténního druhu. Získaná geodatabáze rovněž slouží pro geostatistické analzy bionomie sledovaného druhu.
Year of creation: 2013
Application of result: used without limitation of area of users
Original language: Czech
Description in original language: Mapa vznikla na základě několikaletého monitoringu výskytu Mycosphaerella pini E. Rostrup na území České republiky. Jde tedy o mapový výstup popisující šíření sledovaného karanténního druhu v letech 2007 - 2012.
Description in English: The map was made on the basis of monitoring of Mycosphaerella pini E. Rostrup in the Czech Republic. It is therefore a mapping output describing the spread of this quarantine species in the reporting period 2007 - 2012.
Description in Czech:
Key words: czech: Mycosphaerella pini, monitoring
english: Mycosphaerella pini, monitoring
Field of result: GK
GF
Year of submission: 2013
Year of transmission: 2014
RIV identification number: RIV/62156489:43410/13:00211609
Used in projects: Biology and distribution of Dothistroma needle blight in the CR (use: RIV)
Methods of early identification, biology, genetic structure, control and distribution of Dothistroma needle blight and other diseases of pines in the Czech Republic (use: RIV)
Indicators of trees vitality (use: RIV)
 
Entry made by: Ing. Petr Vahalík, Ph.D.
Last change: 04/16/2014 15:38 (Ing. Kateřina Halíčková)

Evaluation of publication:

12345
        
12345
bad
 
good        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -
12345
        
12345
amateur
 
professional        theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -