Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Petr Balogh
Identification number: 18937
University e-mail: balogh [at] node.mendelu.cz
 

Contacts     Projects
     
Publications          

The following list contains all information available to the publication.

SCHNEIDER, J. -- BUČEK, A. -- ŘEPKA, R. et al. Péče o chráněná území.  [online]. 2010. URL: http://www.utok.cz/node/132.

Original name:
Péče o chráněná území
English name: Management of protected areas
Written by (author):
Department:
Department of Landscape Management
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology
Kind of publication:
electronic documents (text and hypertext documents, databases, presentations)
Kind of medium:
online
Year of release:
2010
URL:
www.utok.cz/node/132
Original language:
Czech
Description in original language:
Studijní materiál je výsledkem řešení projektu FRVŠ č. 125/2010. Je pojat jako ucelená koncepční výuková pomůcka, prioritně zaměřená na způsoby péče o ekologicky významné segmenty v krajině. Zahrnuje rovněž související problematiku - národní i evropskou legislativu, koncepční oborové materiály a metodiky, způsoby financování péče o CHÚ, výsledky projektů řešitelského týmu v rámci dané problematiky, praktické příklady realizované péče, přehled historického vývoje problematiky a současného stavu poznání.
Description in English:
The presentation is the output of the grant supported by the FRVŠ. The name of the project is Management of protected areas. The material is based on the concept of the studying material about the management plan creation, degree of naturalness, legislation, conceptional materials, methodologies and the subsidies.
Description in Czech:
Key words:
czech: plán péče, NATURA 2000, chráněná území
english: management plan, protected areas, NATURA 2000
Field of result: DO
EH
GK
Year of submission: 2010
Year of transmission:
2011
RIV identification number:
Used in projects:
Vytvoření multimediálního studijního materiálu Péče o chráněná území (use: RIV)
 
Entry made by:
Last change: 02/28/2011 13:16 (doc. Ing. Antonín Buček, CSc.)

Evaluation of publication:

123
4
5
        
1
234
5
bad
 
good
        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0
Average score: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
amateur
 
professional
        
theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -        
Assessed: 0
Average score: -