Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Petr Balogh
Identification number: 18937
University e-mail: balogh [at] node.mendelu.cz
 
Contracted Worker - Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)

Contacts     Projects     Publications     Bodies     

The following list contains all information available to the publication.

SCHNEIDER, J. -- BUČEK, A. -- ŘEPKA, R. et al. Péče o chráněná území.  [online]. 2010. URL: http://www.utok.cz/node/132.

Original name: Péče o chráněná území
English name: Management of protected areas
Written by (author): Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
doc. Ing. Antonín Buček, CSc.
doc. Ing. Radomír Řepka, Ph.D.
Ing. Tomáš Martin
Ing. Kateřina Holušová, Ph.D. et Ph.D.
Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.
Ing. Kateřina Loučková
Ing. Barbora Zámorská
doc. Ing. Petr Kupec, Ph.D.
Ing. Petr Balogh
Department: Department of Landscape Management
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology
Kind of publication: electronic documents (text and hypertext documents, databases, presentations)
Kind of medium: online
Year of release: 2010
URL: www.utok.cz/node/132
Original language: Czech
Description in original language: Studijní materiál je výsledkem řešení projektu FRVŠ č. 125/2010. Je pojat jako ucelená koncepční výuková pomůcka, prioritně zaměřená na způsoby péče o ekologicky významné segmenty v krajině. Zahrnuje rovněž související problematiku - národní i evropskou legislativu, koncepční oborové materiály a metodiky, způsoby financování péče o CHÚ, výsledky projektů řešitelského týmu v rámci dané problematiky, praktické příklady realizované péče, přehled historického vývoje problematiky a současného stavu poznání.
Description in English: The presentation is the output of the grant supported by the FRVŠ. The name of the project is Management of protected areas. The material is based on the concept of the studying material about the management plan creation, degree of naturalness, legislation, conceptional materials, methodologies and the subsidies.
Description in Czech:
Key words: czech: plán péče, NATURA 2000, chráněná území
english: management plan, protected areas, NATURA 2000
Field of result: DO
EH
GK
Year of submission: 2010
Year of transmission: 2011
RIV identification number: RIV/62156489:43410/10:00165422
Used in projects: Vytvoření multimediálního studijního materiálu Péče o chráněná území (use: RIV)
 
Entry made by: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Last change: 02/28/2011 13:16 (doc. Ing. Antonín Buček, CSc.)

Evaluation of publication:

12345
        
12345
bad
 
good        uninteresting
 
interesting
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -
12345
        
12345
amateur
 
professional        theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -        Assessed: 0Average score: -