Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Petr Balogh
Identification number: 18937
University e-mail: balogh [at] node.mendelu.cz
 
Contracted Worker - Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)

     
     
Publications
     
     

The following list contains all information available to the publication.

SCHNEIDER, J. -- FIALOVÁ, J. et al. Krajinná rekreologie.  [online]. 2010. URL: http://www.utok.cz/node/140.

Original name:
Krajinná rekreologie
English name: Landscape recreology
Written by (author):
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.
Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.
Ing. Kateřina Loučková
Ing. Barbora Zámorská
Ing. Pavla Kotásková, Ph.D.
Ing. Bc. Hana Trtílková
Ing. Petr Balogh
Department:
Department of Landscape Management
Kind of publication: electronic documents (text and hypertext documents, databases, presentations)
Kind of medium:
online
Year of release: 2010
URL: www.utok.cz/node/140
Original language:
Czech
Description in original language:
Studijní materiál je výsledkem projektu FRVŠ č. 121/2010. Je pojat jako ucelená koncepční výuková pomůcka, zaměřená na rekreační a turistické využívání krajiny, vzájemnou vazbu rozvoje rekreačního potenciálu krajiny a rozvoje regionů a venkova. Studujícím jsou předkládány informace o mechanismech a účincích rekreačního působení krajiny a jejích složek na člověka. Odbornou náplní materiálu jsou rovněž příklady opatření na podporu rekreačního potenciálu krajiny (mobiliář, infrastruktura, naučné stezky, účelová opatření v lesích), pravidla a možnosti zpřístupnění krajiny pro handicapované osoby či návaznost na územní plánování.
Description in English:
The presentation is the output of the grant supported by the FRVŠ. The name of the project is Landscape recreology. The material is based on the concept of the studying material about the historical problematics, nowadays problematics, legislation, conceptional materials, methodologies and the subsidies.
Description in Czech:
Key words: czech: rekreologie, funkce lesů, volný čas, krajinná rekreologie, územní plánování, rekreační potenciál
english: recreational potential, leisure time, landscape recreology, recreology, forest functions, spatial planning
Field of result:
DN
AK
DO
GK
Year of submission:
2010
Year of transmission: 2011
RIV identification number:
Used in projects:
Vytvoření multimediálního studijního materiálu Krajinná rekreologie (use: RIV)
 
Entry made by:
Last change:
12/04/2010 14:58 (Ing. Jiří Schneider, Ph.D.)

Evaluation of publication:

1
23
4
5
        
1
2
34
5
bad
 
good        
uninteresting
 
interesting
Assessed: 0
Average score: -
        Assessed: 0
Average score: -
1
2345
        
12
3
45
amateur
 
professional        theoretical
 
practical
Assessed: 0Average score: -
        
Assessed: 0
Average score: -