Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Mgr. David Hampel, Ph.D.
Identifikačné číslo: 18697
Univerzitný e-mail: david.hampel.uso [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Prodekan - Provozně ekonomická fakulta

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

STAŇKOVÁ, M. -- HAMPEL, D. Bankruptcy Prediction Based on Data Envelopment Analysis. In Mathematical Methods in Economics 2019: Conference Proceedings. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019, s. 31--36. ISBN 978-80-7394-760-6. URL: http://mme2019.ef.jcu.cz/files/conference_proceedings.pdf

Originálny názov: Bankruptcy Prediction Based on Data Envelopment Analysis
Český názov:
Autor: Ing. Michaela Staňková
doc. Mgr. David Hampel, Ph.D.
Pracovisko: Ústav statistiky a operačního výzkumu
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník: Mathematical Methods in Economics 2019: Conference Proceedings
Charakter článku: odborný článok
Číslo časti:
Od strany: 31
Do strany: 36
Počet strán: 6
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku: This article focuses on the classification based on data envelopment analysis for bankruptcy prediction of engineering companies in the EU. Data envelopment analysis is a technique developed in operational research that is typically used for efficiency evaluation. In this article, the data envelopment analysis method is used to find a "bankruptcy frontier", which makes it possible to classify the companies as active (healthy) or bankrupt. For this purpose an additive model is selected. We deal with 953 small and medium-sized engineering companies in the EU from which 51 companies bankrupted in 2014. All models are based on financial data of companies. With regards to financial theory, a set of 19 characteristics representing the four basic groups of financial indicators (i.e. solvency ratios, liquidity ratios, turnover ratios and profitability ratios) is chosen. The results show that the data envelopment analysis method could be a competitor in the area of bankruptcy prediction for other methods such as support vector machines or logistic regression.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL: http://mme2019.ef.jcu.cz/files/conference_proceedings.pdf
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena: 23.09.2019 08:38 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Mathematical Methods in Economics 2019: Conference Proceedings. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019. ISBN 978-80-7394-760-6.

Originálny názov: Mathematical Methods in Economics 2019: Conference Proceedings
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-7394-760-6
Vydavateľ: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Miesto vydania: České Budějovice
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Akcia: 37th International Conference Mathematical Methods in Economics 2019
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena: 23.09.2019 08:37 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

37th International Conference Mathematical Methods in Economics 2019. 2019, České Budějovice.

Originálny názov: 37th International Conference Mathematical Methods in Economics 2019
Anglický názov:
Český názov:
Organizátor:
Druh publikácie: usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania: České Budějovice
Usporiadateľ:
Štát:
Rozsah akcie: európska akcia
Typ konferencie:
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
Dátum ukončenia:
Rok konania: 2019
Počet účastníkov celkom:
Počet účastníkov zo zahraničia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena: 23.09.2019 08:37 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -