Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Mgr. David Hampel, Ph.D.
Identifikační číslo: 18697
Univerzitní e-mail: david.hampel.uso [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)

     
     
     Publikace
     
Orgány
     
          

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

STAŇKOVÁ, M. -- HAMPEL, D. Bankruptcy Prediction Based on Data Envelopment Analysis. In Mathematical Methods in Economics 2019: Conference Proceedings. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019, s. 31--36. ISBN 978-80-7394-760-6. URL: http://mme2019.ef.jcu.cz/files/conference_proceedings.pdf

Originální název:
Bankruptcy Prediction Based on Data Envelopment Analysis
Český název:
Autor: Ing. Michaela Staňková, Ph.D.
doc. Mgr. David Hampel, Ph.D.
Pracoviště:
Ústav statistiky a operačního výzkumu
Druh publikace:
stať ve sborníku
Sborník:
Mathematical Methods in Economics 2019: Conference Proceedings
Charakter článku:
odborný článek
Číslo části:
Od strany:
31
Do strany:
36
Počet stran:
6
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
This article focuses on the classification based on data envelopment analysis for bankruptcy prediction of engineering companies in the EU. Data envelopment analysis is a technique developed in operational research that is typically used for efficiency evaluation. In this article, the data envelopment analysis method is used to find a "bankruptcy frontier", which makes it possible to classify the companies as active (healthy) or bankrupt. For this purpose an additive model is selected. We deal with 953 small and medium-sized engineering companies in the EU from which 51 companies bankrupted in 2014. All models are based on financial data of companies. With regards to financial theory, a set of 19 characteristics representing the four basic groups of financial indicators (i.e. solvency ratios, liquidity ratios, turnover ratios and profitability ratios) is chosen. The results show that the data envelopment analysis method could be a competitor in the area of bankruptcy prediction for other methods such as support vector machines or logistic regression.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
http://mme2019.ef.jcu.cz/files/conference_proceedings.pdf
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
23.09.2019 08:38 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
345
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
123
4
5
        
12
3
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Mathematical Methods in Economics 2019: Conference Proceedings. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019. ISBN 978-80-7394-760-6.

Originální název:
Mathematical Methods in Economics 2019: Conference Proceedings
Anglický název:
Český název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN:
978-80-7394-760-6
Nakladatel:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Místo vydání:
České Budějovice
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Akce:
37th International Conference Mathematical Methods in Economics 2019
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
23.09.2019 08:37 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2345
        
1
2
3
45
laické
 
odborné
        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -


Bližší určení zdroje:

37th International Conference Mathematical Methods in Economics 2019. 2019, České Budějovice.

Originální název:
37th International Conference Mathematical Methods in Economics 2019
Anglický název:
Český název:
Organizátor:
Druh publikace:
uspořádání (zorganizování) konference
Místo konání:
České Budějovice
Pořadatel:
Stát:
Rozsah akce:
evropská akce
Typ konference:
Zkratka:
Pořadové číslo:
Datum zahájení:
Datum ukončení:
Rok konání: 2019
Počet účastníků celkem:
Počet účastníků ze zahraničí:
Původní jazyk:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
23.09.2019 08:37 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2345
        
1
2
345
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -