Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Mgr. David Hampel, Ph.D.
Identifikačné číslo: 18697
Univerzitný e-mail: david.hampel.uso [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Prodekan - Provozně ekonomická fakulta

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

NERUDOVÁ, D. -- HAMPEL, D. -- JANOVÁ, J. -- DOBRANSCHI, M. -- ROZMAHEL, P. Tax System Sustainability Evaluation: A Model for EU Countries. Intereconomics. 2019. zv. 54, č. 3, s. 138--141. ISSN 0020-5346. URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10272-019-0811-6

Originálny názov: Tax System Sustainability Evaluation: A Model for EU Countries
Český názov:
Autor: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
doc. Mgr. David Hampel, Ph.D.
doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D.
Marian Dobranschi, Ph.D.
doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Pracovisko: Ústav účetnictví a daní
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Intereconomics
Charakter článku: odborný článok
Číslo zväzku (ročník): 54
Číslo periodika v rámci zväzku: 3
Rok vydania: 2019
Od strany: 138
Do strany: 141
Počet strán: 4
Poddruh: článek je obsažen v databázi SCOPUS
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku: We follow the multi-dimensional approach to socio-economic sustainability and distinguish among the needs of society in the four dimensions that make up the basic pillars in our model. Thus, we focus on the sustainable development of the economy, society, environment and institutions.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10272-019-0811-6
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena: 14.06.2019 10:14 (Šárka Novotná)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Intereconomics. Heidelberg: ISSN 0020-5346.

Originálny názov: Intereconomics
Český názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 0020-5346
Štát vydavateľa: Nemecká spolková republika
Miesto vydania: Heidelberg
Vydavateľ: Springer
URL: https://link.springer.com/journal/10272
Recenzovaný časopis: nie
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena: 14.06.2019 10:14 (Šárka Novotná)

Hodnotenie publikácie:

12345
        
12345
zlé
 
dobré        nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -
12345
        
12345
laické
 
odborné        teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -