Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Mgr. David Hampel, Ph.D.
Identification number: 18697
University e-mail: david.hampel.uso [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Statistics and Operation Analysis (FBE)
Vice-dean - Faculty of Business and Economics

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Dominik Baláži
Kvalita života v středoevropských regionech
May 2020Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Anna Čarnogurská
Aktuálne problémy lesného hospodárstva Českej republiky
May 2016Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anna Čarnogurská
Prediction of the company insolvency using machine learning methods in the EU passenger transport industry
May 2019Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Časarová
Faktory ovlivňující export ČR do sousedních zemí
May 2013Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Časarová
Spotřebitelské úvěry v ČR
May 2011Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nora Číriová
Predikcia inflácie vybranými metódami strojového učenia v krajinách V4
May 2017Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Bc. Ing. Bc. Anna Dobešová, Ph.D.
Změna vlivu monetární politiky na inflaci během finanční krize v zemích Visegrádské čtyřky
May 2013Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Květoslav Doležal
Determinace faktorů ovlivňujících podniky ve stavebnictví
May 2013Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Klaudia Dudíková
Podpora v oblasti znižovania energetickej náročnosti budov
May 2016Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Klaudia Dudíková
Staroba vozového parku ako indikátor úrovne ekonomiky
May 2018Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Thomas Eftimiadis
Podpora rozhodování v oblasti investic do nemovitostí
January 2015Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Fabian
Efekt Hospodárskej a menovej únie na medzinárodný obchod
January 2019Displaying the final thesis
13.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Tim Gaebert
Business cycles: causes, consequences and forms of stabilisation
September 2020Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alice Gelnarová
Kalkulace zavedení alternativního pohonu dopravních prostředků ve středně velkém podniku
May 2014Displaying the final thesis
15.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Patrícia Gogová
Hodnocení efektivity vybraných marketingových kampaní
May 2020Displaying the final thesis
16.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Veronika Halvelandová
Faktory ovlivňující ekonomické výsledky zařízení restauračního typu
May 2020Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Hanková
Pozice firmy Slovak Telekom na slovenském telekomunikačním trhu
January 2016Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Hanková
Telekomunikačný trh krajín V4
January 2018Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Markéta Hiclová
Srovnání cen akcií České spořitelny a Komerční banky
May 2016Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. et Ing. Irena Hrdinová
Dotační program Zelená úsporám
May 2011Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. et Ing. Irena Hrdinová
Firemní dárcovství v sektoru finančních institucí: kvantitativní analýza
May 2012Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Stanislav Hutař
Dopady přijetí eura na přímé investice zemí Střední a Východní Evropy
May 2019Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Ištoňová
Regionálne disparity medzi severom a juhom Nemecka
May 2019Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Jabrocká
Dopad krízy na objem poskytovaných úverov pre malé a stredné podniky
January 2015Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Jadczaková, Ph.D.
Evaluation and Analysis of Questionnaire - Lifestyle Segmentation
May 2010Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tereza Jezdinská
Modelování objemu hypotečních úvěrů poskytnutých Českou spořitelnou
May 2012Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľudmila Jurašková
Faktory vplývajúce na objem poskytnutých hypotekárnych úverov v krajinách V4
May 2019Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kateřina Jůzová
Prodejní automaty z pohledu spotřebitele
May 2011Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Kasparová
Ověření Oswaldovy hypotézy pro okresy České republiky
May 2014Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Václav Klepáč, Ph.D.
Modely flexibility v rozhodování managementu
May 2013Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Barbora Klímová
Dopady ekonomické krize na příjmovou stránku obecních rozpočtů
May 2010Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tamara Kocurová
Nerovnost v příjmech obyvatel jako determinant ekonomického růstu země
May 2019Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adéla Koláčková
Produkční funkce a odhad jejich parametrů
May 2013Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adéla Koláčková
Produkční funkce v makroekonomii
May 2015Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavla Koukalová
Faktory ovlivňující příjmovou nerovnost
May 2019Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondřej Králík
Vývoj objemu vložených finančních prostředků do penzijních fondů jejich klienty v letech 1995–2008
May 2010Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lidmila Kuchaříková
Kvantifikace dopadů vstupu České republiky do EU na její zemědělský sektor
May 2017Displaying the final thesis
38.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Benjamin Lahmann
The effects of digital workflows on the cost efficiency and quality of operating room processes.
December 2021Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marek Lorenz
Alternativy měření výkonu ekonomiky
January 2013Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Majerová
Charakteristika leasingu a predikce jeho objemu v podmínkách České republiky
May 2013Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tereza Malá
Hodnocení finančního zdraví podniku prostřednictvím logitového modelu
May 2015Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Martinková
Predikce vývoje spotřeby cigaret v České republice
December 2012Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Matulíková
Prodejní automaty z pohledu firmy
May 2011Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Radek Mitáček
Bankrotní model pro výrobní akciové společnosti v České republice
May 2013Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radek Mitáček
Predikce tvorby ekonomické přidané hodnoty
May 2015Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Natália Muchová
Príjmová nerovnosť a jej vplyv na ekonomický rast krajín EU
May 2018Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. David Musil
Makroekonomický vývoj a produkce osobních automobilů v České republice
May 2018Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Šárka Novosadová
Efektivita společností automobilového průmyslu v EU
May 2019Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Šárka Novosadová
Nabídka na trhu s obuví v ČR
May 2017Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondřej Novotný
Míra synchronizace hospodářských cyklů v zemích V4
May 2017Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Romana Oberfrancová
Predikcia bankrotu podnikov v sektore stavebníctva EÚ
January 2017Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Adriana Palkechová
Trh se dřevem v České republice
May 2015Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michaela Petráková
Vnímání změny strategie maloobchodního řetězce Lidl spotřebiteli
May 2018Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Rippová
Vplyv investícií do vlastného bývania na nezamestnanosť v okresoch Slovenska
January 2016Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Simona Roháčková
Podpora v oblasti poľnohospodárstva v Slovenskej a Českej republike
May 2016Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Roháčková
Potravinová bezpečnosť vo vzťahu k ekonomike štátu
May 2018Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Roubalová
Hlavní inflační faktory v zemích Visegrádské čtyřky
May 2016Displaying the final thesis
58.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Lenka Roubalová
Vybrané metody měření produktivity v zemích EU
August 2019Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Salvetová
Předpověď finanční krize pomocí NARX modelu
May 2017Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Eva Schneiderová
Možnosti rozvoje cykloturistiky na jižní Moravě
May 2017Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Skotáková
Odlišnosti ve firemní struktuře České republiky a Slovenska
January 2019Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Slámová
Vývoj bytové výstavby v ČR a v kraji Vysočina
May 2010Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Jana Slezáková, Ph.D.
Odbytové organizace v České republice
November 2011Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Věra Srbová
Ekonomické aspekty odpadového hospodářství v ČR
May 2016Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Věra Srbová
Ekonomické aspekty sociálních sítí - kvantitativní analýza
May 2012Displaying the final thesis
66.Final thesis is submittedDisTWritten by (author): Ing. Michaela Staňková
Hodnocení efektivity podniků v zemích EU
August 2019Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Staňková
Predikce bankrotu strojírenských podniků v EU
May 2016Displaying the final thesis
68.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Zuzana Šebestová
Produkční funkce - bude upřesněno
May 2014Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Šeda
Ekonomické dopady alternativního vězeňského systému
May 2011Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Šindelářová
Ekonomické a sociální aspekty hazardních her a sázek
May 2010Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Šindelářová
Kvantitativní analýza cenové strategie v odvětví automobilového průmyslu
May 2012Displaying the final thesis
72.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Ana Topalović
Economic aspects of the education system in the Balkan countries
May 2020Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Bc. Ing. Michaela Václavská
Vliv dotačního programu Zelená úsporám na spotřebu elektrické energie a plynu v ČR
May 2014Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Vaněk
Determinanty zahraničního obchodu České republiky se zeměmi OECD
May 2019Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. et Ing. Tomáš Vaněk, Ph.D.
Bayesiánské techniky analýzy ekonomických časových řad
May 2014Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. et Ing. Tomáš Vaněk, Ph.D.
Očekávané úvěrové ztráty v rámci IFRS 9
July 2018Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. et Ing. Tomáš Vaněk, Ph.D.
Strategický plán rozvoje obce Tetčice
May 2012Displaying the final thesis
78.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Bc. Ing. Jaroslava Vavrová
Záměr disertační práce
July 2020Displaying the final thesis
79.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Natalija Veselá
Vliv zahraničních investic na ekonomický vývoj Ukrajiny
August 2021Displaying the final thesis
80.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Nico Peter Benjamin Wehrle
Investigation of global opportunities of new large energy storage systems
December 2021Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gabriela Zlomková
Výzkum trhu s biopotravinami v ČR
May 2010Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress