Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. David Procházka, Ph.D.
Identifikačné číslo: 18583
Univerzitný e-mail: david.prochazka [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav informatiky (PEF)
Pracovník pro implementaci investic - Ústav informatiky (PEF)
 
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta
Externí školitel - Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     
Životopis     Stáže     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Modelování a vizualizace vymezeného geografického prostoru s možností interaktivního zásahu do modelovaného procesu
Autor: Ing. David Procházka, Ph.D.
Pracovisko: Ústav informatiky (PEF)
Vedúci práce: doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.
Oponent 1:prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
Oponent 2:prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.
Oponent 3:doc. Dr. Ing. Pavel Zemčík
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Modelování a vizualizace vymezeného geografického prostoru s možností interaktivního zásahu do modelovaného procesu
Abstrakt:Efektivní správa a sdílení geodat je jednou z priorit vlád i soukromých společností po celém světě. V současné době není sdílení geodat řízeno standardizovanou metodikou a neexistují ani jednotná metadata. Tato situace vede k vícenásobnému ukládání těchto geodat a s tím souvisejícím vysokým nákladům a nekonzistenci. Často je problém dokonce najít potřebný mapový server s odpovídajícími geodaty. Je zřejmé, že je nutné vyřešit problém jak efektivněji přistupovat ke geodatům. Běžně jsou prohledávány emaily, elektronické diskuze, dokumenty na webu, dokonce obrázky. V současnosti však neexistuje žádný vyhledávací nástroj pro geodata, který by šlo srovnat s dobře známými službami typu Google, Yahoo!, aj. Proto jsem se na tento problém zaměřil. První část práce popisuje standardy pro sdílení geodat. Následuje shrnutí metod využívaných pro agregaci geodat a metadat. Na základě tohoto přehledu je navržena metoda pro návrh nástroje pro vyhledávání geodat. Poslední část práce popisuje základní myšlenky implementace tohoto nástroje a dosažené výsledky.
Kľúčové slová:geodata, vyhledávání, webová mapová služba, mapový server

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta J. ŠťastnýPosudok oponenta A. ČepekPosudok oponenta P. Zemčík

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc..