Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. David Procházka, Ph.D.
Identification number: 18583
 
Assistant Professor - Department of Informatics (FBE)
Pracovník pro implementaci investic - Department of Informatics (FBE)
 

     
     
Final thesis     
     
     
     
     
          

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Modelling and visualization of geospace with constraints with possibility of interaction with modelled process
Written by (author):
Ing. David Procházka, Ph.D.
Department:
Thesis supervisor:
doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc.
Opponent 1:
prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.
Opponent 2:
prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.
Opponent 3:doc. Dr. Ing. Pavel Zemčík
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:Modelování a vizualizace vymezeného geografického prostoru s možností interaktivního zásahu do modelovaného procesu
Summary:
Efektivní správa a sdílení geodat je jednou z priorit vlád i soukromých společností po celém světě. V současné době není sdílení geodat řízeno standardizovanou metodikou a neexistují ani jednotná metadata. Tato situace vede k vícenásobnému ukládání těchto geodat a s tím souvisejícím vysokým nákladům a nekonzistenci. Často je problém dokonce najít potřebný mapový server s odpovídajícími geodaty. Je zřejmé, že je nutné vyřešit problém jak efektivněji přistupovat ke geodatům. Běžně jsou prohledávány emaily, elektronické diskuze, dokumenty na webu, dokonce obrázky. V současnosti však neexistuje žádný vyhledávací nástroj pro geodata, který by šlo srovnat s dobře známými službami typu Google, Yahoo!, aj. Proto jsem se na tento problém zaměřil. První část práce popisuje standardy pro sdílení geodat. Následuje shrnutí metod využívaných pro agregaci geodat a metadat. Na základě tohoto přehledu je navržena metoda pro návrh nástroje pro vyhledávání geodat. Poslední část práce popisuje základní myšlenky implementace tohoto nástroje a dosažené výsledky.
Key words:geodata, vyhledávání, webová mapová služba, mapový server

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Opponent's review A. ČepekOpponent's review P. Zemčík

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc..