Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. David Procházka, Ph.D.
Identifikačné číslo: 18583
Univerzitný e-mail: david.prochazka [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - odborný asistent - Ústav informatiky (PEF)
Pracovník pro implementaci investic - Ústav informatiky (PEF)
 
Externí školitel - Lesnická a dřevařská fakulta
Externí školitel - Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky

Kontakty
     
     
     Projekty     Publikácie     
     
     
     
Konferencie
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PISAŘOVIC, I. -- PROCHÁZKA, D. -- VYBÍRAL, D. -- PROCHÁZKOVÁ, J. Providing customised information panel content based on user behavioral patterns. In Mendel . Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018, s. 173--180. ISSN 1803-3814.

Originálny názov:
Providing customised information panel content based on user behavioral patterns
Český názov:
Autor:
Pracovisko: Ústav informatiky
Druh publikácie:
článok v zborníku
Zborník: Mendel
Charakter článku:
odborný článok
Číslo časti:
Od strany:
173
Do strany: 180
Počet strán:
8
Kód UT podľa Web of Science:
Kód EID podľa Scopus:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Although mobile applications are commonly using user location and behavior to provide relevant content, public information panels usually lack the ability to adjust the content for a particular user or a group of users. Therefore, we focused on the development of information panels that are able, in combination with a mobile application, to collect anonymous location data about the users, identify key behavioral patterns and provide content that is relevant for the users in the panel vicinity. The key property of our solution is the anonymity of the collected information and privacy in general. The proposed algorithm consists of the data clustering and subsequent analysis. Described solution can be used in any public building or campus that the users visit regularly.
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2018
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena:
15.01.2019 11:18 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
12
3
4
5
zlé
 
dobré        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
45
        
12
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Priemer: -        Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

Mendel . Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018. ISSN 1803-3814.

Originálny názov:
Mendel
Anglický názov:
Český názov:
Editor:
Druh publikácie:
zborník
ISSN:
1803-3814
Vydavateľ:
Vysoké učení technické v Brně
Miesto vydania:
Brno
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2018
Číslo vydania:
Počet strán:
Akcia:
24th International Conference on Soft Computing (MENDEL 2018)
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
15.01.2019 11:18 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
4
5
        
1
2
34
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
3
4
5
        
1
2
34
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0Priemer: -


Bližšie určenie zdroja:

24th International Conference on Soft Computing (MENDEL 2018). 2018, Brno.

Originálny názov:
24th International Conference on Soft Computing (MENDEL 2018)
Anglický názov:
Český názov:
Organizátor:
Druh publikácie:
usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
Miesto konania:
Brno
Usporiadateľ:
Štát:
Rozsah akcie:
celosvetová akcia
Typ konferencie:
Skratka:
Poradové číslo:
Dátum začatia:
Dátum ukončenia:
Rok konania:
2018
Počet účastníkov celkom:
Počet účastníkov zo zahraničia:
Pôvodný jazyk:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok odoslania:
Identifikačné číslo RIV:
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Posledná zmena:
15.01.2019 11:18 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnotenie publikácie:

1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
zlé
 
dobré
        
nezaujímavé
 
zaujímavé
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -
1
2
34
5
        
1
2
34
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Priemer: -
        
Hodnotilo: 0
Priemer: -