Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. David Procházka, Ph.D.
Identification number: 18583
 
Assistant Professor - Department of Informatics (FBE)
Pracovník pro implementaci investic - Department of Informatics (FBE)
 
External Instructor - Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)

     Lesson     Final thesis          Publications     
Curriculum vitae
     
Placements
     
     
Conferences     

This page shows the preview of the selected CV.

 
Životopis

Vzdělání     
2008
Ph.D.
MUAF in Brno, Faculty of Business and Economics
System engineering and Informatics (Economical Informatics)
2005
Ing.
Brno University of Technology (Faculty of Information Technology)
Electrotechnics and Informatics

Zaměstnání     
2005–2011
MUAF in Brno, Department of Informatics
Research Assistant

Pedagogická činnost na univerzitě     
WS 2020/2021
EBC-ZOO Basics of Object Oriented Design (Instructor, Tutor, Course supervisor, Examiner, Lecturer)
WS 2020/2021
PG2 Computer Graphics II (Instructor, Tutor, Course supervisor, Examiner, Lecturer)
WS 2020/2021
CPP C++ Programming Language (Instructor, Tutor, Examiner, Lecturer)
2020/2021 - post-graduate studiesGISAID GIS, Analysis and Data Integration (Instructor, Tutor, Examiner, Lecturer)
2020/2021 - post-graduate studiesDEI Business IT (Lecturer)
WS 2020/2021PURA Advanced User Interfaces (Instructor, Tutor, Course supervisor, Examiner, Lecturer)
SS 2019/2020
EBC-ZOO Basics of Object Oriented Design (Instructor, Tutor, Course supervisor, Examiner, Lecturer)
SS 2019/2020
CPPA C++ Programming Language (Instructor, Tutor, Examiner, Lecturer)
SS 2019/2020
IOS Mobile Applications for iOS (Instructor, Tutor, Course supervisor, Examiner, Lecturer)
SS 2019/2020PUR Advanced User Interfaces (Instructor, Tutor, Course supervisor, Examiner, Lecturer)
2019/2020 - post-graduate studiesIKT Information and Communication Technology (Course supervisor)
2019/2020 - post-graduate studies
POS Positional Oriented Services (Lecturer, Examiner)
2019/2020 - post-graduate studiesINPD Spatial Data Infrastructure (Course supervisor)
WS 2019/2020
ZOO Basics of Object Oriented Design (Instructor, Tutor, Course supervisor, Examiner, Lecturer)
2019/2020 - post-graduate studies
DHM Hypertext and Multimedia Systems (Lecturer, Examiner)
2019/2020 - post-graduate studies
GISAID GIS, Analysis and Data Integration (Lecturer)
2019/2020 - post-graduate studies
DEI Business IT (Lecturer)
WS 2019/2020
CPPA C++ Programming Language (Instructor, Tutor, Examiner, Lecturer)
WS 2019/2020
PG2 Computer Graphics II (Instructor, Tutor, Course supervisor, Examiner, Lecturer)
WS 2019/2020
CPP C++ Programming Language (Instructor, Tutor, Examiner, Lecturer)
WS 2019/2020EBC-ZOO Basics of Object Oriented Design (Instructor, Tutor, Course supervisor, Examiner, Lecturer)
WS 2019/2020
PURA Advanced User Interfaces (Instructor, Tutor, Course supervisor, Examiner, Lecturer)
SS 2018/2019
ZOO Basics of Object Oriented Design (Instructor, Tutor, Course supervisor, Examiner, Lecturer)
SS 2018/2019
116BC-ZOO Basics of Object Oriented Design (Course supervisor)
SS 2018/2019CPPA C++ Programming Language (Instructor, Tutor, Examiner, Lecturer)
SS 2018/2019
IOS Mobile Applications for iOS (Instructor, Tutor, Course supervisor, Examiner, Lecturer)
SS 2018/2019
CPP C++ Programming Language (Instructor, Tutor, Examiner, Lecturer)
SS 2018/2019
PUR Advanced User Interfaces (Instructor, Tutor, Course supervisor, Examiner, Lecturer)
SS 2018/2019
AVT Application of Development Techniques (Instructor, Examiner)
WS 2018/2019ZOO Basics of Object Oriented Design (Instructor, Tutor, Course supervisor, Examiner, Lecturer)
WS 2018/2019
CPP C++ Programming Language (Instructor, Tutor, Examiner, Lecturer)
WS 2018/2019
PG2 Computer Graphics II (Instructor, Tutor, Course supervisor, Examiner, Lecturer)
WS 2018/2019
BPA Bachelor Thesis IS/ICT (Instructor, Examiner)
2018/2019 - post-graduate studies
IKT Information and Communication Technology (Course supervisor)
2018/2019 - post-graduate studies
INPD Spatial Data Infrastructure (Course supervisor)
2018/2019 - post-graduate studiesPOS Positional Oriented Services (Lecturer, Examiner)
WS 2018/2019
IOS Mobile Applications for iOS (Instructor, Tutor, Course supervisor, Examiner, Lecturer)
WS 2018/2019
XMLA Mobile Applications (Instructor, Tutor, Course supervisor, Examiner, Lecturer)
2018/2019 - post-graduate studies
DEI Business IT (Lecturer)
2018/2019 - post-graduate studies
GISAID GIS, Analysis and Data Integration (Lecturer)
2018/2019 - post-graduate studiesDHM Hypertext and Multimedia Systems (Lecturer, Examiner)

Řešené projekty     
2006–2006
Integrace geodat pro podporu výuky na PEF MZLU v BrněAdministration
2006–2007Tvorba multimediálních studijních materiálů pro předmět Progamovací jazyk C++ (293/2007 - F5d) Administration
2006–2007
Integrace mobilních geografických inf. technologií do výuky na PEF MZLU (G5/1986/2007)
Administration
2008–2008
Rozvoj laboratoří pro výuku geografických informačních technologií (2273/2008/Ab)
Administration
2009–2008
Vznik navazujícího předmětu Digitální fotografie
Administration
2007–2009
Metody a technologie agregace a prohledávání prostorových dat v prostředí Internetu (201/08/1329) Administration
2008–2009Softwarové vybavení učebny pro studenty specializující se na počítačovou grafiku a GIS (FR190061/1102/116)
Administration
2010–2010
Virtualizace mapových služeb pro podnikové aplikace
Administration
2010–2010
Vizualizace komplexních grafických dat pro podporu rozhodovacího procesuAdministration
2009–2011
Laboratoř pokročilých uživatelských rozhraní (F1a/714/2011)
Administration
2011–2011
Využití nástrojů rozšířené reality pro zefektivnění výrobního procesu
Administration
2012–2012Využití rozšířené reality pro marketingové účely
Administration
2008–2013Moebius
Administration
2013–2014
Zvýšení efektivity správy majetku prostřednictvím zpracování mraku bodů
Administration
2014–2014
Inovace učebny počítačové grafiky, geografických a mobilních technologií (1020/2013 Ab)
Administration
2009–2014Využití geografických informací v rámci dolování dat ve vícerozměrných socio-sémantických sítích (P202/11/P064) Administration
2015–2015
Školení a analýza uživatelského rozhraní mapového portálu firmy Geosense
Administration
2014–2015
Vývoj komerčního mobilního geografického informačního systému pro platformu Android
Administration
2015–2015Zpracování experní studie na uživatelské rozhraní informačního systému Qi
Administration
2015–2015
Návrh a realizace aplikace založené na rozšířené realitě pro zobrazování historických dat
Administration
2015–2015
Rozvoj laboratoří pro samostatnou tvůrčí činnost studentů a ak. pracovníků PEF MENDELU
Administration
2015–2016Inovace pravidel pro návrh uživatelského rozhraní systému QI
Administration

Univerzitní aktivity     
2018–
Study Programme Committee (B-SE System engineering and informatics) (member)
2018–Study Programme Committee (C-SE System engineering and informatics) (member)
2018–Field of Study Committee for Bachelor's study programme (B-SE-EI Economic informatics) (member)
2018–
Field of Study Committee for Master's follow-up study programme (C-SE-EI Economic informatics) (member)

Akademické stáže     
09/2006–09/2006
individuální (jiný zdroj) (studentská)
ILEI, Helsinki, Oulu, Republic of Finland

Odborná sdružení     
2008–
Association for Computing Machinery (member)
2006–Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (member)
2006–

Publikace     
SABOL, J. -- PROCHÁZKA, D. Development of models for forest stand attributes estimation from ALS data using ABA. In
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Systém pro výběr dodavatelů na základě požadavků uživatelů. PŘICHYSTAL, J. -- DAŘENA, F. -- PROCHÁZKA, D. -- LÝSEK, J. -- TURČÍNEK, P.
PROCHÁZKOVÁ, J. -- PROCHÁZKA, D. -- LANDA, J. Sharp Feature Detection as a Useful Tool in Smart Manufacturing. ISPRS International Journal of Geo-Information. 2020. v. 9, no. 7, ISSN 2220-9964. URL: https://www.mdpi.com/2220-9964/9/7/422
PROCHÁZKA, D. -- PROCHÁZKOVÁ, J. -- LANDA, J. Automatic lane marking extraction from point cloud into polygon map layer. European Journal of Remote Sensing. 2019. v. 52, no. S1, p. 26--39. ISSN 2279-7254. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/22797254.2018.1535837
KELMAN, I. -- ORLOWSKA, J. -- UPADHYAY, H. -- STOJANOV, R. -- WEBERSIK, C. -- SIMONELLI, A C. -- PROCHÁZKA, D. -- NĚMEC, D. Does climate change influence people's migration decisions in Maldives?. Climatic Change. 2019. v. 153, no. 1-2, p. 285--299. ISSN 0165-0009. URL: https://doi.org/10.1007/s10584-019-02376-y
PROCHÁZKA, D. -- LANDA, J. -- ONDROUŠEK, V. -- PISAŘOVIC, I. -- DUBROVSKÝ, J. GIS Hackathon 2019. 28. 3. 2019 - 29. 3. 2019, Brno (CZ).
KOSTELNÍK, P. -- PISAŘOVIC, I. -- MUROŇ, M. -- DAŘENA, F. -- PROCHÁZKA, D. Chatbots for enterprises: Outlook. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2019. v. 67, no. 6, p. 1541--1550. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2019067061541.pdf
KOSTELNÍK, P. -- PISAŘOVIC, I. -- MUROŇ, M. -- PROCHÁZKA, D. -- DAŘENA, F. Chatbots for Enterprises: outlook. In Enterprise and Competitive Environment: Abstracts. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 29. ISBN 978-80-7509-654-8.
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Moje MENDELU. PROCHÁZKA, D. -- LANDA, J. -- PISAŘOVIC, I. -- ORAVEC, R. -- JANIŠ, V. -- ABOUD, D. -- BISTÁKOVÁ, L. -- BRNOVIK, D. -- ČANIGOVÁ, M. -- HASPROVÁ, K. -- IVAN, O. -- JAVORKOVÁ, P. -- PROCHÁZKA, F. -- ZÁMEČNÍK, P. 2019.
PISAŘOVIC, I. -- DAŘENA, F. -- PROCHÁZKA, D. -- JANIŠ, V. Question Answering Based on Normative Documents. In HAMPEL, D. PEFnet 2019: Abstracts. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2019, p. 105--106. ISBN 978-80-7509-692-0.
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Strategická simulační hra. PISAŘOVIC, I. -- MUROŇ, M. -- JANIŠ, V. -- PROCHÁZKA, D. -- ŽUFAN, P. 2019.
LANDA, J. -- PISAŘOVIC, I. -- KOLOMAZNÍK, J. -- ŠVEHLA, O. -- PROCHÁZKA, D. Development of a location-based service for a Brno City District. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2018. v. 66, no. 5, p. 1295--1299. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2018066051295.pdf
STANCIOFF, C E. -- STOJANOV, R. -- KELMAN, I. -- NĚMEC, D. -- LANDA, J. -- TICHY , R. -- PROCHÁZKA, D. -- BROWN, G. -- HOFMAN, C L. Local Perceptions of Climate Change Impacts in St. Kitts (Caribbean Sea) and Malé, Maldives (Indian Ocean). Atmosphere. 2018. v. 9, no. 12, ISSN 2073-4433. URL: https://www.mdpi.com/2073-4433/9/12/459
PISAŘOVIC, I. -- PROCHÁZKA, D. -- VYBÍRAL, D. -- PROCHÁZKOVÁ, J. Providing customised information panel content based on user behavioral patterns. In Mendel . Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018, p. 173--180. ISSN 1803-3814.
PISAŘOVIC, I. -- KOUBEK, T. -- ONDROUŠEK, V. -- PROCHÁZKA, D. Smart displays: Personalisation of information panels. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2018. v. 66, no. 5, p. 1307--1314. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2018066051307.pdf
MUROŇ, M. -- PROCHÁZKA, D. Spatial data driven evaluation of city locations. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2018. v. 66, no. 5, p. 1301--1306. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/media/pdf/actaun_2018066051301.pdf
MUROŇ, M. -- PROCHÁZKA, D. Wi-Fi Indoor Localisation: A Deeper Insight Into Patterns in the Fingerprint Map Data. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2018. v. 66, no. 6, p. 1565--1571. ISSN 1211-8516. URL: https://doi.org/10.11118/actaun201866061565
PROCHÁZKA, D. -- LANDA, J. -- PROCHÁZKOVÁ, J. Automatic Lane Marking Extraction From Point Cloud Into Polygon Map Layer. In 37th EARSeL Symposium - Smart Future with Remote Sensing: Abstract Book. 1st ed. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2017, p. 52. ISBN 978-80-01-06192-3.
STOJANOV, R. -- KELMAN, I. -- PROCHÁZKA, D. -- NĚMEC, D. -- DUŽÍ, B. Climate Change and Migration in Maldives. Georgetown Journal of International Affairs. 2017. no. Nečíslováno, ISSN 1526-0054. URL: https://www.georgetownjournalofinternationalaffairs.org/online-edition/2017/8/16/climate-change-and-migration-in-maldives
PISAŘOVIC, I. -- PROCHÁZKA, D. -- LANDA, J. -- KOLOMAZNÍK, J. -- ZÍDEK, K. -- FRANĚK, L. Collaborative Real-Time Mobile Mapping. In Enterprise and Competitive Environment: Conference Proceedings. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017, p. 694--701. ISBN 978-80-7509-499-5. URL: https://ece.pefka.mendelu.cz/sites/default/files/imce/ECE2017_fin.pdf
PISAŘOVIC, I. -- PROCHÁZKA, D. -- LANDA, J. -- KOLOMAZNÍK, J. -- ZÍDEK, K. -- FRANĚK, L. Effective collaborative mapping based on mobile devices. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2017. v. 65, no. 6, p. 2067--2072. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/65/6/2067/
VYBÍRAL, D. -- PROCHÁZKA, D. Identification of human behavior based on analysis of cellphone location data. In Enterprise and Competitive Environment: Conference Proceedings. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017, p. 940--949. ISBN 978-80-7509-499-5. URL: https://ece.pefka.mendelu.cz/sites/default/files/imce/ECE2017_fin.pdf
STOJANOV, R. -- DUŽÍ, B. -- KELMAN, I. -- NĚMEC, D. -- PROCHÁZKA, D. Local perceptions of climate change impacts and migration patterns in Malé, Maldives. Geographical Journal. 2017. v. 183, no. 4, p. 370--385. ISSN 0016-7398.
STOJANOV, R. -- NĚMEC, D. -- PROCHÁZKA, D. Migrace do Evropy: svědectví a fakta. Přírodovědci.cz. 2017. no. 2, p. 9--11. ISSN 1805-5591. URL: https://www.prirodovedci.cz/templates/modules/magazin/pc/index.php?uuid=3ce21bac-4a8e-11e7-8321-0025900e353a
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Systém pro analýzu webového obsahu. PŘICHYSTAL, J. -- LÝSEK, J. -- PROCHÁZKA, D. -- VALOVIČ, R. -- JAKÚBEK, T. -- VYBÍRAL, D. 2017. URL: https://eqs.mendelu.cz/crawler/frontend/build/
PŘICHYSTAL, J. -- FUCHS, J. -- DAŘENA, F. -- KOUBEK, T. -- LÝSEK, J. -- PROCHÁZKA, D. -- TURČÍNEK, P. -- VYBÍRAL, D. -- ZÍDEK, K. The system for selecting suppliers based on user requirements. In Enterprise and Competitive Environment: Conference Proceedings. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017, p. 673--682. ISBN 978-80-7509-499-5. URL: https://ece.pefka.mendelu.cz/sites/default/files/imce/ECE2017_fin.pdf
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vícejazyčné analytické jádro webové aplikace Mojilidi.cz. PŘICHYSTAL, J. -- DAŘENA, F. -- LÝSEK, J. -- TURČÍNEK, P. -- SCHUBERT, D. -- PROCHÁZKA, D. 2017. URL: https://mojilidi.cz
PROCHÁZKA, D. -- KOUBEK, T. -- VYBÍRAL, D. -- ZÍDEK, K. -- JANIŠ, V. Závěrečná zpráva k designu uživatelského rozhraní nové generace informačního systému Qi.  Brno. 2017.
SABOL, J. -- PROCHÁZKA, D. -- PATOČKA, Z. Development of models for forest variable estimation from airborne laser scanning data using an area-based approach at a plot level. Journal of forest science. 2016. v. 62, no. 3, p. 137--142. ISSN 1212-4834. URL: http://www.agriculturejournals.cz/web/jfs.htm?volume=62&firstPage=137&type=publishedArticle
PROCHÁZKA, D. -- LANDA, J. -- PROCHÁZKOVÁ, J. -- KLIMÁNEK, M. Geospatial infrastructure for European Union sustainable development. In: HUBER, P. -- NERUDOVÁ, D. -- ROZMAHEL, P. Competitiveness, Social Inclusion and Sustainability in a Diverse European Union: Perspectives from Old and New Member States. Cham: Springer Switzerland, 2016. p. 179--189. ISBN 978-3-319-17298-9.
DUBROVSKÝ, J. -- DUBROVSKÝ, V. -- PROCHÁZKA, D. GIS Hackathon 2016. 1. 4. 2016 - 2. 4. 2016, Brno (CZ). URL: http://gishackathon.eu/workshop/
DUBROVSKÝ, J. -- DUBROVSKÝ, V. -- PROCHÁZKA, D. GIS Xamathon. 25. 11. 2016 - 26. 11. 2016, Brno (CZ).
STOJANOV, R. -- DUŽÍ, B. -- KELMAN, I. -- NĚMEC, D. -- PROCHÁZKA, D. Household Adaptation Strategies to Climate Extremes Impacts and Population Dynamics: Case Study from the Czech Republic. In: Migration, Risk Management and Climate Change: Evidence and Policy Responses . Cham: Springer Switzerland, 2016. p. 87--103. ISBN 978-3-319-42920-5.
LANDA, J. -- TURČÍNEK, P. -- PROCHÁZKA, D. Inovace předmětu GIS aneb jak jsme se snažili zapojit firmy do výuky. In Informatika XXIX / 2016: sborník abstraktů z mezinárodní odborné pedagogicky zaměřené konference . Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2016, p. 39--40. ISBN 978-80-7509-420-9.
STOJANOV, R. -- KELMAN, I. -- ULLAH, A. -- DUŽÍ, B. -- PROCHÁZKA, D. -- KAVANOVÁ, K. Local Expert Perceptions of Migration as a Climate Change Adaptation in Bangladesh. Sustainability. 2016. v. 8, no. 12, ISSN 2071-1050. URL: http://www.mdpi.com/2071-1050/8/12/1223
PROCHÁZKA, D. -- SIROTEK, J. Studenti se učili práci s otevřenými daty. iHNed.cz. 2016. no. 1, ISSN 1213-7693.
PROCHÁZKA, D. -- CHODÚR, M. User friendly interaction with natural objects in web map applications based on object recognition. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2016. v. 64, no. 6, p. 2109--2116. ISSN 1211-8516. URL: https://acta.mendelu.cz/64/6/2109/
PROCHÁZKA, D. -- CHODÚR, M. User Friendly Interaction with Natural Objects in Web Map Applications Based on Object Recognition. In Procedia - Social and Behavioral Sciences. 1st ed. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2016, p. 355--362. ISSN 1877-0428.
PROCHÁZKA, D. -- KOUBEK, T. -- VYBÍRAL, D. -- ZÍDEK, K. Závěrečná práva o realizovaném testování uživatelského rozhraní a designu nové verze rozhraní.  Brno. 2016.
PROCHÁZKA, D. -- ZÍDEK, K. -- VYBÍRAL, D. Zpráva o testování uživatelského rozhraní informačního systému Qi a designu jeho nové verze.  Brno. 2016.
STOJANOV, R. -- DUZI, B. -- DANEK , T. -- NEMEC, D. -- PROCHÁZKA, D. Adaptation to the Impacts of Climate Extremes in Central Europe: A Case Study in a Rural Area in the Czech Republic. Sustainability. 2015. v. 7, no. 9, p. 12758--12786. ISSN 2071-1050.
ZÍDEK, K. -- KOUBEK, T. -- PROCHÁZKA, D. -- VYTEČKA, M. Assistance System for Traffic Signs Inventory. In ŠIRŮČEK, M. -- ŠKATUĹÁROVÁ, I. Enterprise and Compatitive Environment - Conference Proceedings. 1st ed. Brno: Mendelova Univerzita v Brně, 2015, p. 1008--1017. ISBN 978-80-7509-342-4. URL: https://ece.pefka.mendelu.cz/sites/default/files/imce/ece_2015_final.pdf
ZÍDEK, K. -- KOUBEK, T. -- PROCHÁZKA, D. -- VYTEČKA, M. Assistance System for Traffic Signs Inventory. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2015. v. 63, no. 6, p. 2197--2204. ISSN 1211-8516.
PROCHÁZKA, D. -- KOUBEK, T. -- ZÍDEK, K. -- VYBÍRAL, D. Expertní studie grafického uživatelského rozhraní.  Brno. 2015.
PROCHÁZKA, D. -- DUBROVSKÝ, J. -- DUBROVSKÝ, V. GIS Hackathon 2015. 20. 11. 2015 - 21. 11. 2015, Brno (CZ).
PROCHÁZKA, D. et al. GIS Workshopy 2015. 27. 3. 2015 - 28. 3. 2015, Mendelova univerzita v Brně (CZ).
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Gisella: mobilní geografický informační systém pro platformu Google Android. PROCHÁZKA, D. -- LANDA, J. -- KOLOMAZNÍK, J. -- ZÍDEK, K. 2015.
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Gisella: služba pro sdílení prostorových dat v reálném čase. PROCHÁZKA, D. -- LANDA, J. -- KOLOMAZNÍK, J. -- PISAŘOVIC, I. -- FEJFAR, J. -- BŘENEK, R. 2015.
PŘICHYSTAL, J. -- DAŘENA, F. -- PROCHÁZKA, D. -- LÝSEK, J. -- TURČÍNEK, P. Prototyp systému pro výběr dodavatelů na základě požadavků uživatelů.  Brno. 2015.
PROCHÁZKA, D. -- KOUBEK, T. -- ZÍDEK, K. -- VYBÍRAL, D. Výzkumná zpráva o inovaci pravidel pro návrh uživatelského rozhraní systému Qi.  Brno. 2015.
PROCHÁZKA, D. -- KOUBEK, T. -- VYBÍRAL, D. -- KOLOMAZNÍK, J. Výzkumná zpráva o návrhu a realizaci aplikace založené na rozšířené realitě pro zobrazování historických dat.  Brno. 2015.
PROCHÁZKA, D. -- LANDA, J. -- KOLOMAZNÍK, J. -- ZÍDEK, K. -- PISAŘOVIC, I. -- FEJFAR, J. -- BŘENEK, R. Výzkumná zpráva o vývoji komerčního mobilního geografického informačního systému pro platformu Android.  Brno. 2015.
PROCHÁZKA, D. -- ČAPEK, M. -- LÝSEK, J. -- KOUBEK, T. -- FALDÍK, O. -- ZÍDEK, K. -- VYBÍRAL, D. -- TURČÍNEK, P. -- KUBÍN, T. -- BŘENEK, R. -- VYTEČKA, M. -- FOLTÝNEK, T. Výzkumná zpráva o zpracování experní studie na uživatelské rozhraní informačního systému Qi.  Brno. 2015.
LANDA, J. -- PROCHÁZKA, D. Automatic Road Inventory Using LiDAR. In NERUDOVÁ, D. 17th International Conference Enterprise And Competitive Environment 2014. 1st ed. Amsterdam, Netherlands: Elsevier Science Bv, 2014, p. 363--370. ISSN 2212-5671.
PROCHÁZKA, D. GIS Day 2014. InGIS speciál časopisu CAD magazín. 2014. v. 24, no. I, p. 10. ISSN 1805-8418.
PROCHÁZKA, D. et al. GIS Hackathon. 14. 11. 2014 - 15. 11. 2014, Mendelova univerzita v Brně (CZ). URL: http://gishackathon.eu/
STOJANOV, R. -- PROCHÁZKA, D. -- DUŽÍ, B. Jak se žije s povodněmi. Přírodovědci.cz. 2014. v. 2014, no. 04, p. 22--23. ISSN 1805-5591.
PROCHÁZKA, D. -- KOUBEK, T. -- MOTYČKA, A. Specifika výuky vývoje mobilních aplikací. In Sborník příspěvků ke konfrenci Sociální sítě, mobilní aplikace. 1st ed. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2014, p. 67--72. ISBN 978-80-261-0362-2.
PROCHÁZKA, D. Stav vývoje mobilního GIS pro platformu Android.  Brno, Mendelova Univerzita v Brně. 2014.
KOUBEK, T. -- PROCHÁZKA, D. -- ŠŤASTNÝ, J. Augmented reality services. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2013. v. 61, no. 7, p. 2337--2342. ISSN 1211-8516.
PROCHÁZKA, D. -- LANDA, J. -- KOUBEK, T. -- ONDROUŠEK, V. Mainstreaming gesture based interfaces. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2013. v. 61, no. 7, p. 2655--2660. ISSN 1211-8516.
LANDA, J. -- PROCHÁZKA, D. -- ŠŤASTNÝ, J. Point cloud processing for smart systems. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2013. v. 61, no. 7, p. 2415--2421. ISSN 1211-8516.
POPELKA, O. -- PROCHÁZKA, D. -- KOLOMAZNÍK, J. -- LANDA, J. -- KOUBEK, T. Adaptive Real-Time Object Recognition for Augmented Reality. In Mendel 2012: 18th International Conference on Soft Computing. 1st ed. Brno: Brno University of Technology, 2012, p. 526--531. ISBN 978-80-214-4540-6.
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. AuRel: nástroj pro rozšířenou realitu. PROCHÁZKA, D. -- POPELKA, O. -- KOUBEK, T. -- KOLOMAZNÍK, J. -- LANDA, J. 2012. URL: http://ui.pefka.mendelu.cz/cs/oddeleni/GISYM/vyzkum_vyvoj/projekt_aurel
SKOUPÝ, O. -- PROCHÁZKA, D. Automatic polygon layers integration and its implementation. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2012. v. 60, no. 4, p. 335--342. ISSN 1211-8516.
KOUBEK, T. -- PROCHÁZKA, D. Empirical evaluation of augmented prototyping effectiveness. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2012. v. 60, no. 2, p. 143--150. ISSN 1211-8516. URL: http://www.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=57208;download=91839
POLOVINČÁK, R B. -- KLIMÁNEK, M. -- PROCHÁZKA, D. -- JANATA, P. -- KOUBEK, T. GIS Day 2012. 14. 11. 2012, Brno (CZ). URL: http://www.gisday.cz
PROCHÁZKA, D. -- POPELKA, O. -- KOUBEK, T. -- LANDA, J. -- KOLOMAZNÍK, J. Hybrid SURF-Golay Marker Detection Method for Augmented Reality Applications. Journal of WSCG. 2012. v. 20, no. 3, p. 197--204. ISSN 1213-6972. URL: http://wscg.zcu.cz/wscg2012/full/E17-full.pdf
KOMINÁCKÁ, J. -- PROCHÁZKA, D. Integration of Students to Modern Visualization Methods Research. In SVOBODOVÁ, H. Geography and Geoinformatics: Challenge for Practise and Education. 1st ed. Brno: MUNI Press, 2012, p. 496--501. ISBN 978-80-210-5799-9.
PROCHÁZKA, D. SEO: cesta k propagaci vlastního webu. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4222-9.
LANDA, J. -- PROCHÁZKA, D. Usage of Microsoft Kinect for augmented prototyping speed-up. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2012. v. 60, no. 2, p. 175--180. ISSN 1211-8516. URL: http://www.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=57208;download=91843
PROCHÁZKA, D. -- KOUBEK, T. Augmented Reality Implementation Methods in Mainstream Applications. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2011. v. LIX, no. 4, p. 257--265. ISSN 1211-8516.
ŠŤASTNÝ, J. -- PROCHÁZKA, D. -- KOUBEK, T. -- LANDA, J. Augmented reality usage for prototyping speed up. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2011. v. LIX, no. 2, p. 353--359. ISSN 1211-8516.
ČERMÁK, P. -- PROCHÁZKA, D. Mobile augmented reality. In PEFnet 2011: European Scientific Conference of Ph.D. Students. 1st ed. Brno: Mendel University in Brno, 2011, p. 49. ISBN 978-80-7157-743-0.
PROCHÁZKA, D. -- ŠTENCL, M. -- POPELKA, O. -- ŠŤASTNÝ, J. Mobile Augmented Reality Applications. In Mendel 2011: 17th International Conference on Soft Computing. 1st ed. Brno: Brno University of Technology, 2011, p. 469--476. ISBN 978-80-214-4302-0.
PROCHÁZKA, D. -- ŠŤASTNÝ, J. -- KOUBEK, T. -- LANDA, J. Propojení výuky uživatelských rozhraní s průmyslem. In MOTYČKA, A. Informatika XXIV/2011. 1st ed. Brno: ES Mendelovy univerzity v Brně, 2011, p. 65--66. ISBN 978-80-7375-520-1.
PROCHÁZKA, D. -- POLOVINČÁK, R B. Tvorba mapových serverů pro podnikové účely na žádost. In Enterprise and Competitive Environment 2011. 1st ed. Bučovice: Martin Stříž Publishing, 2011, p. 650--667. ISBN 978-80-87106-40-2.
KOMINÁCKÁ, J. -- PROCHÁZKA, D. Urbaniště 2011. 7. 12. 2011, Provozně ekonomická fakulta MENDELU (CZ).
PROCHÁZKA, D. Východiska tvorby jednotného vizuálního stylu fakulty. In MOTYČKA, A. ICT podpora sledování a hodnocení marketingových aktivit v zákaznicky orientovaných procesech. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011, p. 25--34. ISBN 978-80-7375-546-1.
PROCHÁZKA, D. Základy programování objektových aplikací v C++ (ESF).  [online]. 2011. URL: http://is.mendelu.cz/eknihovna/slozky_objekty.pl?slozka=21;zobrazit=36;typ=opora.
PROCHÁZKA, D. Základy programování objektových aplikací v C++.  [online]. 2011. URL: http://is.mendelu.cz/eknihovna/slozky_objekty.pl?slozka=21;zobrazit=36;typ=opora.
PROCHÁZKA, D. On development of search engine for geodata. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis = Acta of Mendel University of agriculture and forestry Brno = Acta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. 2010. v. LVIII, no. 6, p. 389--398. ISSN 1211-8516.
POLOVINČÁK, R B. -- PROCHÁZKA, D. Virtuální webové mapové služby a možnosti zapojení do firemního informačního systému. In PEFnet 2010: Evropská vědecká konference posluchačů doktorského studia. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010, p. 49. ISBN 978-80-7375-450-1.
ŠIMONÍK, K. -- PROCHÁZKA, D. Vyhledávání a indexování mapových vrstev. In PEFnet 2010: Evropská vědecká konference posluchačů doktorského studia. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010, p. 50. ISBN 978-80-7375-450-1.
HORKÝ, L. -- PROCHÁZKA, D. -- DANNHOFEROVÁ, J. Výuka digitální fotografie na ekonomické fakultě. In MOTYČKA, A. Informatika XXIII. 1st ed. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010, p. 39--40. ISBN 978-80-7375-394-8.
KRYŠTOF, J. -- PROCHÁZKA, D. -- MOTYČKA, A. A Model Based Code Generation Support For Developing A Presenation Logic. Information Society. 2009. v. 12, no. A, p. 257--260. ISSN 1581-9973.
CHALUPOVÁ, N. -- MOTYČKA, A. -- PROCHÁZKA, D. Application Of Association Rules Mining Into Managerial Decision Process. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov Mladá veda 2008. 1st ed. Bratislava: Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009, p. 100--106. ISBN 978-80-225-2786-6.
MACHALOVÁ, J. -- KUNDEROVÁ, L. -- PROCHÁZKA, D. -- RYBIČKA, J. Informační a komunikační technologie. Brno: B.I.B.S., a. s., 2009. 98 p. ISBN 978-80-87255-35-3.
PROCHÁZKA, D. -- KRYŠTOF, J. -- MOTYČKA, A. Integration of Full-text Search with Web Mapping Services. Information Society. 2009. no. 1, p. 277--280. ISSN 1581-9973.
PROCHÁZKA, D. -- KRYŠTOF, J. -- POPELKA, O. Objektově orientované programování v jazyku C++.  [online]. 2009. URL: http://is.mendelu.cz/eknihovna/slozky_objekty.pl?slozka=21;zobrazit=36;typ=opora.
PROCHÁZKA, D. Přednášky k předmětu Programovací jazyk C++.  [online]. 2009. URL: http://is.mendelu.cz/eknihovna/slozky_objekty.pl?slozka=21;zobrazit=1239;typ=opora.
PROCHÁZKA, D. Přednášky z předmětu Základy objektového návrhu.  [online]. 2009. URL: http://is.mendelu.cz/eknihovna/slozky_objekty.pl?slozka=21;zobrazit=1241;typ=opora.
PROCHÁZKA, D. Reálný pohled na virtuální realitu. Pixel. 2009. no. 148, p. 59--61. ISSN 1211-5401.
KRYŠTOF, J. -- PROCHÁZKA, D. Rozšíření UML modelovacích nástrojů pro potřeby vývoje grafických uživatelských rozhraní. In Objekty 2009. 1st ed. Univerzita Hradec Králové: Gaudeamus, 2009, p. 264--272. ISBN 978-80-7435-009-2.
PROCHÁZKA, D. -- MACHALOVÁ, J. -- ANDRÝSKOVÁ, J. Stavíme virtuální realitu.  [online]. 2009. URL: http://scienceworld.cz.
PROCHÁZKA, D. Virtuální realita ve spotřební elektronice. IT CAD. 2009. no. 3, p. 32--33. ISSN 1802-0011.
ANDRÝSKOVÁ, J. -- PROCHÁZKA, D. -- HORKÝ, L. Zdokonalování komunikačních schopností studentů v předmětu Digitální fotografie. In MOTYČKA, A. Informatika XXII/2009. 1st ed. Brno: Konvoj, 2009, p. 12--13. ISBN 978-80-7302-152-8.
PROCHÁZKA, D. -- MACHALOVÁ, J. -- ANDRÝSKOVÁ, J. Zkušenosti s budováním Laboratoře virtuální reality. In MOTYČKA, A. Informatika XXII/2009. 1st ed. Brno: Konvoj, 2009, p. 88--89. ISBN 978-80-7302-152-8.
PROCHÁZKA, D. -- PROCHÁZKOVÁ, J. Direct extending of NURBS surfaces. Journal of Mathematics, Statistics and Allied Fields. 2008. v. 2, no. 1, p. 1--8. ISSN 1556-6757.
PROCHÁZKA, D. -- NETREFOVÁ, H. eLearning jako součást prezenční výuky kurzů týkajících se programování. In MOTYČKA, A. Informatika XXI/2008. Brno: Konvoj, 2008, p. 81--82. ISBN 978-80-7302-151-1.
PROCHÁZKA, D. -- MOTYČKA, A. Geospatial search service. Information Society. 2008. v. A, no. 1, p. 227--230. ISSN 1581-9973.
ANDRÝSKOVÁ, J. -- PROCHÁZKA, D. -- CHALUPOVÁ, N. -- MACHALOVÁ, J. -- HORKÝ, L. Koncept rozvoje Oddělení grafiky a GIT na Ústavu informatiky PEF MZLU v Brně. In MOTYČKA, A. Informatika XXI/2008. Brno: Konvoj, 2008, p. 13--14. ISBN 978-80-7302-151-1.
PROCHÁZKA, D. Modelování a vizualizace vymezeného geografického prostoru s možností interaktivního zásahu do modelovaného procesu. Dissertation thesis. Brno: MZLU v Brně, 2008. 154.
PROCHÁZKA, D. -- PROCHÁZKOVÁ, J. Moebius: An interface to web map services. Geoinformatics. 2008. v. 3, no. 1, p. 1--10. ISSN 1802-2669.
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Virtuální mapový server Moebius. PROCHÁZKA, D. 2008.
ANDRÝSKOVÁ, J. -- MACHALOVÁ, J. -- PROCHÁZKA, D. Výuka předmětu Animace a geoprostor. In MOTYČKA, A. Informatika XXI/2008. Brno: Konvoj, 2008, p. 15--16. ISBN 978-80-7302-151-1.
PROCHÁZKA, D. -- PROCHÁZKOVÁ, J. An Implementation of NURBS Curve Derivatives in Engineering Practice. In WSCG 2007 Poster Papers Proceedings. Plzeň: Václav Skála - UNION Agency, 2007, p. 5--8. ISBN 978-80-86943-03-9.
MACHALOVÁ, J. -- PROCHÁZKA, D. Brno pro handicapované - mapové služby pro podporu rozvoje turistického ruchu. In STÁVKOVÁ, J. Obchod a spotřebitel '07. Brno: Konvoj, 2007, p. 29--30. ISBN 978-80-7302-131-3.
PROCHÁZKOVÁ, J. -- SEDLÁK, J. -- PROCHÁZKA, D. Direct B-Spline Interpolation of CNC Path from Cloud of Points. In Proceedings of symposium on computer geometry SCG 2007. Bratislava, SK: Slovenska technicka univerzita v Bratislave, 2007, p. 104--110. ISBN 978-80-227-2734-1.
PROCHÁZKA, D. -- TYLLICH, M. Globalizace přístupu ke geodatům. In MendelNet PEF 2007. Praha: Petr Novák -- Gimli, 2007, p. 78. ISBN 978-80-903966-6-1.
ČEPICKÝ, J. -- MACHALOVÁ, J. -- PROCHÁZKA, D. Konsolidace přístupu ke geodatům na úrovni rozsáhlých organizací. In STÁVKOVÁ, J. Obchod a spotřebitel '06. Brno: Konvoj , 2007, p. 1--4. ISBN 978-80-7302-124-5.
KRYŠTOF, J. -- PROCHÁZKA, D. Oddělení aplikační a prezentační logiky u rozsáhlých e-commerce aplikací. In STÁVKOVÁ, J. Obchod a spotřebitel '07. Brno: Konvoj, 2007, p. 30--35. ISBN 978-80-7302-131-3.
MACHALOVÁ, J. -- PROCHÁZKA, D. -- MOTYČKA, A. -- CHALUPOVÁ, N. Simulation of Renewable Resources: Communal Reality. In EUC 07 - The Geographic Advantage. Stockholm: ESRI S-GROUP Sverige, 2007, p. 1--8.
PROCHÁZKA, D. -- PROCHÁZKOVÁ, J. T-splines: nová metoda modelování povrchů. GIS ... Ostrava. 2007. no. 1, p. 82. ISSN 1213-2454.
PROCHÁZKA, D. -- ČEPICKÝ, J. -- KRYŠTOF, J. -- MACHALOVÁ, J. -- MOTYČKA, A. -- PROCHÁZKOVÁ, J. Virtuální mapserver. GIS ... Ostrava. 2007. no. 1, p. 83. ISSN 1213-2454.
PROCHÁZKA, D. -- MACHALOVÁ, J. Výsledky integrace geodat pro potřeby výuky. In MOTYČKA, A. Informatika XX/2007. Brno: KONVOJ, spol. s r. o., 2007, p. 52--53. ISBN 978-80-7302-134-4.
MACHALOVÁ, J. -- PROCHÁZKA, D. Využití geografických IT v obchodních společnostech. In STÁVKOVÁ, J. Obchod a spotřebitel '07. Brno: Konvoj, 2007, p. 31--32. ISBN 978-80-7302-131-3.
PROCHÁZKA, D. -- MACHALOVÁ, J. Zpřístupnění podnikových databází prostřednictvím mapových služeb. In STÁVKOVÁ, J. Obchod a spotřebitel '07. Brno: Konvoj, 2007, p. 43--44. ISBN 978-80-7302-131-3.
PROCHÁZKA, D. -- POPELKA, O. -- KRYŠTOF, J. -- MOTYČKA, A. -- FOLTÝNEK, T. Evoluce programátora na PEF MZLU v Brně. In Sborník konference Objekty 2006. Praha: ČZU, 2006, p. 373. ISBN 80-213-1568-7.
ČEPICKÝ, J. -- MACHALOVÁ, J. -- PROCHÁZKA, D. MapServer vs. Mapserver. Geoinformatics. 2006. no. 1, p. 89--99. ISSN 1802-2669.
ČEPICKÝ, J. -- KRYŠTOF, J. -- MACHALOVÁ, J. -- MOTYČKA, A. -- PROCHÁZKA, D. -- PROCHÁZKOVÁ, J. Moebius: Virtual mapserver for data abstraction. In 21st European Conference For ESRI Users Proceedings. Athény, Řecko: ESRI, 2006, p. 1--5.
PROCHÁZKA, D. -- PROCHÁZKOVÁ, J. The Implementation of Cylinder and Cone as NURBS Surfaces in Engineering Software. In VELICHAROVÁ, D. Proceedings of Symposium on Computer Geometry SCG'2006. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2006, p. 124--129. ISBN 80-227-2489-0.
PROCHÁZKA, D. Návrh systému pro podporu rozhodování při hrozbě záplav. In MendelNet 2005 (sborník abstraktů z evropské vědecké konference doktorandů). 1st ed. Brno: Konvoj, 2005, p. 119. ISBN 80-7302-107-2.
PROCHÁZKA, D. Vliv geografických informačních technologií na rozhodování. In MOTYČKA, A. Informatika XVII/2005 - Sborník příspěvků. Brno: KONVOJ, 2005, p. 154--161. ISBN 80-7302-110-2.

Jazykové znalosti     
English
(very good)
German
(basic)
French
(basic)

 
Date: 08/05/2020